על השירותים שלנו - משרד עו"ד ביטון יוסי: 050-57.56.222 , 02-571.8888  רח' בן- סירא 12, ירושלים.

 

Yossi@MedLawPortal.COM

      

 

מצא אותנו ב-‪Google+‬‏

מתוך קטגורייה: נזקי גוף

זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח

באם נפגעתם חלילה באירוע תאונתי כלשהו, יכולות ומתקיימות לגביכם זכויות נרחבות, בפני מגוון רחב של גורמים. תביעת זכויותיכם תידרש למלאכת מחשבת משפטית. כל טעות בדרך תעלה לכם ביוקר.

עודכן לאחרונה ב: ‏יום ראשון ‏07 ‏פברואר ‏2021ביטון יוסי, עו''ד

מעשה היה בישעיהו – עובד שנים רבות במקום עבודה מסודר כמו שאומרים, אשר לטענתו, בתאריך ה- 1.1.2013, עת היה בדרכו לעבודתו, ירד מהאוטובוס בו נסע, מעד ונפל אל תוך בור שהיה פעור על מדרכת הרחוב.

עקב נפילתו כאמור, אירעו לישעיהו פגיעות גוף מרובות, החל בגפיו התחתונות, עבור לגפיו העליונות וכלה במשקפיו – אלו נשברו מנפילתו. פגיעה קשה ומעצבנת לכל הדיעות. ונחטא באם נחסיר מסיפורינו את רמיזות רופאיו מטפליו של ישעיהו כי, תקופת החלמה ושיקום בת חודשים צפוייה לו.

ישעיהו, איש המוכר ברבים כאדם פרגמטיסט וכזה היודע לדרוש בזכויותיו כהבנתו, הודיע על נפילתו כאמור, לרוחמה - מנהלת כח-אדם במקום עבודתו, אשר זו כאם דואגת ומנוסה המליצה לו, להגיש בהקדם תביעה לפגיעה בעבודה, במוסד לביטוח לאומי.

"..כדאי שתגיש תביעה כמה שיותר מוקדם, אתה יודע איך זה שם..".

דא עקא, המוסד לביטוח לאומי, לא ראה עין בעין את נסיבות הפגיעה, ולאחר דרישות פרטים, שאלות הבהרה, מסמכים, חקירה וכיוב', הודיע לישעיהו כי פגיעתו המצערת אינה כלל מעניינו של המוסד לביטוח לאומי שכן, פגיעתו אינה פגיעה בעבודה, וכלשון מכתבם אל ישעיהו:

"..לצערנו, דחינו את תביעתך לפגיעה בעבודה מה- 1.1.2013, בהתאם לסעיף 81 לחוק הביטוח הלאומי, שכן, בנסיבות שתיארת חלה הפסקה ו\או סטייה של ממש..זכותך להגיש תביעה על החלטתי זו בפני ביה"ד האזורי לעבודה..".

המום ומשתומם עמד ישעיהו לנוכח המכתב וביקש לדעת, איפה שגה, מהי דרכו מכאן, מהן זכויותיו ומיהם הגורמים היכולים ונושאים בנזקו הקשה, אשר למצער, לא מדגים כל יכולת שיבה קרובה לעבודתו וכל הכנסה בהווה אינה מתקיימת לו.

ובכן, המעשייה דנן, אינה מקרה בדיוני נטול אחיזה במציאות. שכן, מייצגת רבים מהמקרים המגיעים ונדונים בביהמ"ש ו\או בביה"ד האזורי לעבודה, ובנסיבותיו מהווה מקרה בוחן למיצוי זכויותיו של נפגע גוף במקרים חריגים לכאורה ו\או כאלו שבתוכם בוצעו טעויות בתום לב של נפגעים, מייעוץ שגוי או מתוך אמונה כי בצידו השני של כתב התביעה יעמוד גורם שכבר יבין וישלים את התמונה בעצמו...

במעשייה דנן, יש לגלם נכוחה את המלצת ההיוועצות המוקדמת עם גורם משפטי מקצועי הבקיא בדיני הנזיקין בטרם נקיטת כל פעולה, אף באם נראית היא, כתביעה שגרתית אצל האדם הסביר.

ולמעל כל אלה, מעשייה דנן, על נסיבותיה, מגלמת תביעת זכויות מסועפת ונדרשת למלאכת מחשבת של ממש (ואין בכך שום סופרלטיב) בטרם נקיטת כל פעולה, למימוש הזכויות המשפטיות שברפואה העולים הימנה.

ובכדי להמחיש, נפרט זאת בקצרה.

בראשית דבר נפרט את הגורמים היכולים ונושאים בחבות, כעולה מתוך נסיבות המעשייה:

המוסד לביטוח לאומי – המוסד לביטוח לאומי הינו הגורם המיידי ואולי הראשוני היכול ויעמוד כגורם ממנו ייתבעו זכויות בגין נזק הגוף כבמעשייה שלנו.

בכלל הזכויות שייבחנו במוסד לביטוח הלאומי יימנו דברים בענף נפגעי עבודה, נפגעי תאונות, ענף הנכות הכללית ואל תוכו ייבחנו תחומי השירותים המיוחדים והניידות.

תביעות ביטוח – לצד בחינת הזכויות במוסד לביטוח לאומי בשל נזק הגוף שלענייננו, ייבחנו מיצויי הזכויות בחברות הביטוח 'הקטנות' יותר בדמות פנסיית הנכות שלקרן הפנסיה שלנו, פוליסות ביטוח תאונות אישיות, במידה וקיימות וכיוב'.

תביעת נזקי גוף – מבלי לגרוע בכל הזכויות הנבחנות לעיל, נסיבות מקרנו עשויות ומגלמות חבויות נזיקיות עקב תאונת דרכים (ויוזכר, לכאורה, אירעה נפילה מאוטובוס) או לחילופין, מגורמי הרשות המקומית האחראית על המפגע הסביבתי (הבור הפעור) ועוד כהנה גורמים משיקים ו\או חלופיים, בהתאם לנסיבות.

תביעות פיטורין – מבלי לבוא בנבואה מריעה לחברנו ישעיהו, יתכן כי במידה ושיבתו למקום עבודתו תבושש להגיע, מכתב פיטורין ו\או מכתב שימוע בטרם פיטורין, כבר יומצא עד לפתח דלתו.

בחינה רפואית – למותר יהיה לציין כי, בפני כלל הגורמים שציינו בתמצית לעיל, תידרש בצד ישעיהו ההוכחה לשיעור הנזק הרפואי ו\או שיעור אי כושרו להשתכר, עקב פגיעתו. הוכחת הנזק הרפואי ו\או התפקודי, יכולה שתיעשה ע"י חוו"ד רפואית פרטית ו\או ע"י וועדה רפואית של מי מהגורמים אליהם תופנה תביעת הזכות.

כך הוא הדבר בביטוח הלאומי, אשר יבקש להעמיד את ישעיהו בפני וועדה רפואית, כנ"ל הוא הדבר בחברות הביטוח\הפנסיה אשר אלו יבקשו להעמידו בפני רופא\וועדה רפואית מטעמם וכך הוא הדבר בכל תביעה נזיקית-משפטית – בין אם זו תאונת דרכים או תביעה נזיקית אחרת.

תכנון קביעת הנכות הרפואית, מעבר לדרישת ההבנה של המערכת האנטומית של גוף האדם, נדרשת להבנת המערכות הרפואיות הקובעות את שיעור הנכות, וזאת, להשגת שיעור הנכות הרפואית הגבוהה ביותר, ולפרט כזו שתחייב או תתווה את מגמת הנכות של ישעיהו עקב הפגיעה אצל כל גורמי החבות או חלק מהם.

ובכדי להמחיש את מורכבות הדברים נעלה את אפשרויות בחינות הנכות הקיימות עפ"י הדין, אשר כל אלו יחד או לחוד, עשויים ויהיו רלוונטיים לנסיבות המעשייה שלנו:

וועדה רפואית לנפגעי עבודה, וועדה רפואית לנכות כללית, וועדה רפואית לשירותים מיוחדים, וועדה רפואית למס הכנסה, וועדה רפואית בניידות, וועדה רפואית\אי-כושר בחברת ביטוח\פנסיה.

למול כל אלה, עולה השאלה איזו מבין הוועדות הינה הנכונה לגשת אליה (אם כשלב ראשון או מאוחר יותר) לקביעת שיעור הנכות ובאיזה שלב אם בכלל, הראוי לגשת לרופא מומחה לקבלת חוו"ד רפואית, עליה נידרש לשלם במיטב כספנו?

חשוב להדגיש כי, כלל הגורמים הללו מצויים כשלובים האחד בתוך השני וברי מעמד והשפעה הדדית ביניהם, ולפיכך, כל תביעה ו\או נקיטת צעד כלפי גורם אחד, עלול להוות מעין ראייה (לעיתים מכרעת) בראי הגורם האחר.

חברים,

כפי שניסינו להמחיש בדוגמת מעשייה כנ"ל, הטיפול הנדרש בנזק גוף באשר הוא, אינה פעולה פשטנית וטריוויאלית של הגשת טפסים לביטוח לאומי או לחברת ביטוח זו אחרת, אלא נדרשת לחשיבה היקפית על כלל הגורמים הנוגעים בעניין, ובתוך הכרת דרכי פועלם של הגורמים הללו.

לייעוץ ראשוני בטרם הגשת התביעה למל"ל או לכל ייעוץ אחר בכל שלב, ניתן לפנות למשרדנו המתמחה בנזקי הגוף בכללם ובדיני הביטוח הלאומי לפרט.

טלפון: 02-571.8888 סלולרי: 050-57.56.222 – עו"ד ביטון יוסי.


ט.ל.ח.
ביטון יוסי, עו''ד

 


הבהרה:
כתבה זו מובאת כמידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
על אודות כותב המאמר
 

שאלות נוספות בקטגורייה

הילד שלי שבר את רגלו במהלך משחק בביה''ס, מי אמור לפצות אותו בגין הפגיעה? מבט מהיר
במהלך ריצה ברחוב ננשכתי ע''י כלב משוטט, מי נושא באחריות בגין הפגיעה? מבט מהיר
עברתי תאונת דרכים ומשכך קבע לי רופא 30 ימי מנוחה בבית. האם בגין ימים אלה אני זכאי לדמי מחלה ממקום העבודה? מבט מהיר
אל החנות שברשותי נכנסה לקוחה, מעדה ושברה את ידה, האם מחובתי לפצותה ללא כל סייג? מבט מהיר
אני מעסיקה עובדת ניקיון בביתי, כיצד אוכל להגן על עצמי למקרה פגיעת גוף של העובדת? מבט מהיר
עובד הניקיון המועסק ע''י וועד הבית המשותף, נפגע במהלך עבודתו, מי אמור לפצותו? מבט מהיר
גנן עצמאי שהועסק ע''י גורמי הוועד בבית משותף נפגע במהלך עבודתו, האם חבים כלפיו דיירי הבית המשותף ? מבט מהיר
אני עומד לפני ניתוח, מהי חובת הגילוי מצד הרופאים המטפלים, באשר לאמור לקרות במהלך הניתוח ו\או לאחריו או באשר לחלופות הטיפול הרפואי? מבט מהיר
מהם המקרים שנסיבותיהם מהווים באופן כללי רשלנות רפואית? מבט מהיר
מה ההבדל בין תביעת נזקי גוף כלליים לבין תביעת נזקי גוף עקב תאונת דרכים, ומדוע הבידול ביניהם? מבט מהיר
מה עליי להוכיח במהלך של תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף? מבט מהיר
מהו 'אשם תורם' או 'רשלנות תורמת' העולה בתביעה נזיקית בכללה ובתביעה לפיצוי בגין נזק גוף לפרט? מבט מהיר
בשל קטטה ביני לבין אדם אחר, נתבעתי על ידו בעד נזקי גופו עקב אותה קטטה. האם מתקיימת חבותי לפצותו ללא כל עוררין? מבט מהיר
במהלך שהותי במלון מעדתי מגרם המדרגות המוביל ללובי, האם נושא בית המלון בחבות פיצוי על פגיעתי? מבט מהיר
בתביעה לנזקי גוף, האם חובה עליי לצרף חוו''ד רפואית בקשר למצבי עקב הפגיעה? מבט מהיר
מהו ביטוח חבות מעבידים, למי הוא מיועד ולשם מה הוא נחוץ? מבט מהיר
מה תכליתו ומהותו של ביטוח צד ג', באשר עניינו לנזקי גוף? מבט מהיר
איש מכירות שנכנס לבניין בו אני מתגורר נפגע בגרם מדרגות הבניין. כעת דיירי הבניין נתבעים בגין נזקיו של איש המכירות, האם חובת הדיירים לפצותו ללא סייג? מבט מהיר
האם קיימת חובה על מוסד רפואי למסור לידיי את כלל המסמכים הרפואיים בקשר לטיפול שבוצע בי? מבט מהיר
מה נדרש להוכיח במהלכה של תביעה לרשלנות רפואית, כי אכן התקיימה רשלנות מצד הרופאים המטפלים? מבט מהיר
מהו ביטוח נפגעי תאונות שבחוק הביטוח הלאומי והאם יכול לשמש נפגעי חיסון? מבט מהיר
הבן שלי תלמיד בבי''ס, נפגע במהלך נסיעה באופניים בשעות אחה''צ. האם יש מה לעשות במקרה זה? מבט מהיר
במהלך טיול באתר טבע, נפגעתי עקב כניסה למאגר מים ומכך נשברה רגלי, היש גוף הנושא בחבות כלפיי בקשר לפגיעה? מבט מהיר
מהו ביטוח תאונות אישיות לתלמידים? מבט מהיר
במהלך טיול פרטי בסופ''ש נפגעתי וכעת אני מצוי בתקופת מנוחה בביתי, לצערי לא נותרו לי ימי מחלה ממקום עבודתי, האם יש גורם היכול ויעמוד לסיוע במקרה כזה? מבט מהיר
לקיתי במחלה המאושרת ע''י רופא. מכך לקחתי ימי מחלה ממקום עבודתי באופן שאינו רציף, האם תחושב תקופת ימי המחלה כאילו נלקחו ברצף? מבט מהיר
לכמה ימי מחלה אני זכאי ממקום עבודתי? מבט מהיר
במהלך חופשה שנתית ממקום עבודתי חליתי במחלה. האם תקופת מחלתי תנוכה מימי החופשה השנתית או מימי המחלה הקיימים לי? מבט מהיר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה? מבט מהיר

My Google+ Profile

עמוד ראשי

פגיעה בעבודה  
נכות כללית  
הוועדה הרפואית  
תאונות דרכים  
נזקי גוף  
 

 

דבר העורך

חדש וייחודי לאתר
בהשלמת מעשה למאמרי האתר השקנו פורום בפייסבוק - ביטוח לאומי ועו"ד, למענה ותמיכה

לפורום שלנו בפייסבוק

זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
 
הנצפים היום
מהי היקפה של חובת הגילוי החלה על המדינה, באשר לסיכונים או תופעות הלוואי העשויים ומתקיימים בחיסונים?
באילו מקרים ישולמו דמי הפגיעה בעבודה ע''י המעביד ולא ע''י ביטוח לאומי?
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה?
פגיעה בעמוד השדרה המותני או התחתון – כיצד עליי להיערך לקראת הוועדה הרפואית, על מנת למצות את מלוא הנכות הרפואית?
במהלך ריצה ברחוב ננשכתי ע''י כלב משוטט, מי נושא באחריות בגין הפגיעה?
הנצפים ביותר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה?
28,714 צפיות
לא חידשתי את רשיון הרכב, האם יכולה להיפגע זכותי לפיצויים בעת ותקרה תאונת דרכים?
12,916 צפיות
מה ייחשב כאב וסבל בנסיבות של תביעת נזקי גוף עקב תאונת דרכים וכיצד נקבע שיעורו?
11,628 צפיות
באילו מקרים ישולמו דמי הפגיעה ע''י המעביד ולא ישירות ע''י ביטוח לאומי?
11,203 צפיות
מהם ''ליקויים מנופים'' בתוך מבחני הנכות הכללית?
10,983 צפיות
מהי תקנה 12 - 'צירוף נכויות' המונהגת בענף נפגעי עבודה ומהי חשיבותה?
10,838 צפיות
זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
9,537 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,466 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,466 צפיות
באילו מצבים אם בכלל כדאי להמיר את קצבת הנכות מעבודה למענק חד פעמי?
8,400 צפיות

כל האמור באתר זה מובא כמידע כללי וראשוני בלבד ועל פי מיטב שיקול דעת משרד עו"ד ביטון יוסי. ובשום מקרה אין בו לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי הנדרש לכל מקרה פרטני ובהתאם לנסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה, וכל הפועל אחרת על דעתו פועל בלבד. הדברים נכונים למועד כתיבתם, ונכונותם ו\או תקפותם עלולה להשתנות מעת לעת.  

© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד ביטון יוסי, 2011.
 
המשרד עומד לשירותכם בכל שאלה, הבהרה והצעה לשיפורים.