על השירותים שלנו - משרד עו"ד ביטון יוסי: 050-57.56.222 , 02-571.8888  רח' בן- סירא 12, ירושלים.

 

Yossi@MedLawPortal.COM

      

 

מצא אותנו ב-‪Google+‬‏

מתוך קטגורייה: הוועדה הרפואית

דגשים בקביעת אחוזי נכות לליקויים רפואיים בפרקים ו\או בעצבי הפרקים

עודכן לאחרונה ב: ‏יום שלישי ‏07 ‏אוגוסט ‏2012ביטון יוסי, עו''ד

בראשית דברים נעבור על המונחים - "קשיון נוח" ו- "קשיון לא נוח", המלווים את פרק הליקויים במערכת הלוקומוטורית (פרק חמישי למבחנים).
 
קשיון – ככלל משמעו, העדר תנועה במפרק המדובר.
קשיון נוח – משמעו, העדר תנועה, אך כזו שהקיבוע המגלם את אותו קשיון אין בו כדי להוות גורם הפרעה ניכר בתפקוד היומיומי.
קשיון לא נוח – משמעו, העדר תנועה, אך כזו שהקיבוע כאמור, יש בה כדי הפרעה לתפקוד היומיומי.
 
קשיון, או פגימה בעצב גדול, במקרים מסויימים משמש בראי הרופא בוועדה כנורמה עליונה, בקביעת דרגת נכות, מרובת משתנים, כפי שנפרט העיקרים שבהם, ויסודם בתקנה 11 לתקנות הביטוח הלאומי, הקובעת כלשונה:
 
11. דרגת נכות
...
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), דרגת נכות בשל מספר פגימות באותו פרק, גפה או עין, לא תעלה –
(1) לגבי פרק - על אחוזי נכות שנקבעו לקשיון לא נח של אותו פרק;
(2) לגבי גפה - על אחוזי הנכות שנקבעו לקיטוע החלק הפגום של אותה גפה;
(3) לגבי עין - על אחוזי הנכות שנקבעו לעיוורון מלא של אותה עין.
 
(ד) בקביעת דרגת נכות של נפגע שנפגם בקשיון או בהגבלת תנועה של פרק - לא יבוא בחשבון נזק שנגרם לשרירים הפועלים באותו פרק.
 
(ה) בקביעת דרגת נכות של נפגע שנפגם בשיתוק של עצב - לא יבואו בחשבון שיתוק סעיפי אותו עצב או נזק שנגרם לשרירים המעוצבים על ידו.
 
קשיון של פרק גדול
כך אם כן, בבואו של הרופא בוועדה הרפואית לקבוע דרגת נכות בעבור פרק גדול, דוגמת כתף (פריט 41), רופא הוועדה לא ייקח בחשבון, את הליקוי הצומח בשרירים העוטפים פרק זה (פריט 42 – שרירי הכתף), שכן, הרציונל הוא כי, באם פרק הכתף נעדר תנועה (קשיון) ולגביו נקבע קשיון, הרי שמכך אין תוחלת לקביעת נכות נוספת\מקבילה על פגיעת השרירים.
 
קשיון במקרים של מספר פגימות
נניח מקרה בו מבוטח שנפגע במרפק ימין (כדוגמה ליד הדומיננטית), ובתוך כך מסוגל הוא לכופף את המרפק עד 35 מעלות ומסוגל ליישרו עד 30 מעלות. דרגת הנכות עפ"י המבחנים הספציפיים למגבלות, לכאורה תהא כדלקמן:
 
הגבלה בכיפוף עד 35 מעלות מקנה 40% (פריט 41(7)(א)(I))
הגבלה ביישור עד 30 מעלות מקנה 10% (פריט 41(7)(ב)(III))
הנכות המשוקללת תהא – 46%.
 
אולם ככל שכך, פריט 41(6) הדן במצב של קשיון במרפק, יקבע בעבור הרופא הוועדה, את המקסימום שיקבע למבוטח במקרה כנ"ל, ולכן, למרות החישוב הפרטני להגבלות כאמור, יקבע הרופא דרגת נכות בשיעור 40% עפ"י פריט 41(6)(ב) – קשיון לא נוח במרפק (מותאם כדוגמה ליד הדומיננטית).
 
הכלל המלווה את הרופא בוועדה במקרים כדוגמת לעיל הוא ובהתאם לתקנה 11 לעיל, כי באם החישוב המשוקלל של אחוזי הנכויות בגין הפגימות באופן פרטני עולה על שיעור הנכות הקבועה לקשיון, תקבע במקרה זה, דרגת הנכות הקבועה לקשיון. (ראו לעיל תקנה 11(ד)).
 
חריג לכלל – חריג לתקנה 11(ג)(2) לעיל, במונחי קטיעה, הוא בקביעת נכות בשל פגימות באצבעות כף היד - פריט 45 למבחני הנכות. קרי, במצב של פגימות מרובות באצבעות כף היד, חישוב דרגת הנכות, תיעשה לאחר צירוף כלל הנכויות הפרטניות שבסעיפים 43, 44, 45 – במידה ואלו מתקיימות אצל המבוטח.
 
על פרשנות פרט 45 דנן, קבע ביה"ד הארצי לעבודה:
התועלת שאדם מסיק מאצבעות ידיו על כך פרקיהן היא כה רבה ומגוונת שמחוקק המשנה סבר שאין לדלג עך אף פגימה מאף סוג ויש להביאן כולן בחשבון...כאשר באצבעות הידיים מדובר, כל פגיעה בגיד, בעצב או בשריר, כל קשיון או קטיעה מובא בחשבון לשם עשיית "סיכום אחוזי הנכות". (דב"ע שם/01-1128 אליעזר רוזנפלד נ' המוסד לביטוח לאומי)
 
כך היא הדוגמה היישומית: לנפגע קטיעה של אחד וחצי גלילים אצבע 2 וקשיון נוח של האצבע. הנכות תקבע כדלהלן:
 
בגין קטיעה באצבע 2 לפי סעיף 43(2)(ג) - 10%
בגין קשיון נוח של אצבע 2 לפי סעיף 44(3) – 7%
סך הנכות המשוקללת היא: 16.3%
 
אילו היינו הולכים בדרך של קביעת נכות עפ"י ליקוי של קטיעה (פריט 43(2)(ב)), הייתה מתקבלת דרגת נכות של 12% בלבד.
 
שיתוק של עצב גדול
עצב גדול העובר לאורך פרק גדול\איבר, מתפצל לעצבים קטנים יותר, המעצבבים את השרירים ההמשכיים. לפיכך, בעת וקובע רופא הוועדה שיתוק מלא של עצב גדול, הרי שתתייתר לדידו קביעת נכות, לעצבים המתפצלים מהעצב המרכזי. (ראו לעיל תקנה 11(ה)).

ט.ל.ח.
ביטון יוסי, עו''ד

 


הבהרה:
כתבה זו מובאת כמידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
על אודות כותב המאמר
 

שאלות נוספות בקטגורייה

כיצד מתנהלת הוועדה הרפואית לנפגע עבודה בביטוח לאומי? מבט מהיר
מהן דוגמות העילות בגינן ניתן להגיש ערר על החלטת הוועדה הרפואית מדרג ראשון או שני? מבט מהיר
האם בקשתי להופיע בפני וועדה רפואית נושאת בעלות כלשהי מטעמי? מבט מהיר
האם ניתן ליהיות מיוצג בוועדה הרפואית? מבט מהיר
האם רשאית הוועדה הרפואית לדון באשר לנכות מעבודה ללא נוכחותי? מבט מהיר
מהן סמכויות הוועדה הרפואית מדרג ראשון? מבט מהיר
מהי הוועדה הרפואית לערעורים ומהן סמכויותיה? מבט מהיר
מהן דרכי הערעור על החלטות הוועדה הרפואית לנכות מעבודה? מבט מהיר
באילו מקרים מומלץ לבקש קיומה של וועדה רפואית בקשר לפגיעה בעבודה? מבט מהיר
האם אוכל להעלות בפני הוועדה הרפואית ליקויים נוספים, כאלה שלא צויינו בעת הגשת התביעה לפגיעה במקורה? מבט מהיר
הגשתי ערר לוועדה הרפואית לעררים. הוועדה מתכוונת להקטין לי את דרגת נכות שנקבעה לי בוועדה מדרג ראשון, מהי הדרך שאוכל להתמודד עם כוונתה? מבט מהיר
מהו 'ניכוי מצב רפואי קודם' אותה מנהיגה במקרים מסויימים הוועדה הרפואית בעת קביעת דרגת נכות מעבודה? מבט מהיר
מהי תקנה 15 - 'הגדלת דרגת נכות' המונהגת בוועדה הרפואית ומהי חשיבותה? מבט מהיר
בקביעת הנכות מעבודה לא דנה הוועדה הרפואית בתקנה 15, מה ניתן לעשות? מבט מהיר
מהי תקנה 12 - 'צירוף נכויות' המונהגת בענף נפגעי עבודה ומהי חשיבותה? מבט מהיר
מהי תקנה 18א - 'נכה נזקק', מה חשיבותה ולאילו מקרים היא באה כמענה? מבט מהיר
הוועדה הרפואית לא מצאה לקבוע נכות קבועה, אני עדיין לא יכול לחזור לעבודה, האם יש מה לעשות? מבט מהיר
באילו מקרים חייבת הוועדה הרפואית לעררים לעצור את הדיון בענייני, בטרם תקבע החלטתה? מבט מהיר
באילו מקרים אינה חייבת הוועדה הרפואית לעררים לעצור את הדיון בענייני ולהמשיך אף אם יכול הדבר שיפגע בי? מבט מהיר
האם עקב התייצבותי לוועדה הרפואית אני זכאי להוצאות כלכלה ו\או תמורה בעד הפסד שכר או הכנסה? מבט מהיר
באילו מקרים אהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה בגין התייצבותי בוועדה הרפואית? מבט מהיר
באם קיימת לי הזכות להחזר הוצאות בגין ההתייצבות בוועדה הרפואית, כיצד מתבצע ההחזר? מבט מהיר
באילו מקרים יהיה רשאי המוסד לביטוח לאומי לפתוח את תיק הנכות שלי ולהעמיד אותי לבדיקה חוזרת של הנכות מעבודה שנקבעה לי? מבט מהיר
כיצד עליי להיערך לקראת הוועדה הרפואית? מבט מהיר
היכרות ראשונית עם גורמי הרפואה המרכיבים את הוועדה הרפואית, בביטוח לאומי מבט מהיר
פירוט השלבים בקיומה של הוועדה הרפואית שלביטוח לאומי , שתדון בעניינכם מבט מהיר

My Google+ Profile

עמוד ראשי

פגיעה בעבודה  
נכות כללית  
הוועדה הרפואית  
תאונות דרכים  
נזקי גוף  
 

 

דבר העורך

חדש וייחודי לאתר
בהשלמת מעשה למאמרי האתר השקנו פורום בפייסבוק - ביטוח לאומי ועו"ד, למענה ותמיכה

לפורום שלנו בפייסבוק

זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
 
הנצפים ביותר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה?
27,875 צפיות
לא חידשתי את רשיון הרכב, האם יכולה להיפגע זכותי לפיצויים בעת ותקרה תאונת דרכים?
12,891 צפיות
מה ייחשב כאב וסבל בנסיבות של תביעת נזקי גוף עקב תאונת דרכים וכיצד נקבע שיעורו?
11,547 צפיות
באילו מקרים ישולמו דמי הפגיעה ע''י המעביד ולא ישירות ע''י ביטוח לאומי?
11,055 צפיות
מהם ''ליקויים מנופים'' בתוך מבחני הנכות הכללית?
10,938 צפיות
מהי תקנה 12 - 'צירוף נכויות' המונהגת בענף נפגעי עבודה ומהי חשיבותה?
10,813 צפיות
זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
9,364 צפיות
באילו מצבים אם בכלל כדאי להמיר את קצבת הנכות מעבודה למענק חד פעמי?
8,380 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,300 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,300 צפיות

כל האמור באתר זה מובא כמידע כללי וראשוני בלבד ועל פי מיטב שיקול דעת משרד עו"ד ביטון יוסי. ובשום מקרה אין בו לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי הנדרש לכל מקרה פרטני ובהתאם לנסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה, וכל הפועל אחרת על דעתו פועל בלבד. הדברים נכונים למועד כתיבתם, ונכונותם ו\או תקפותם עלולה להשתנות מעת לעת.  

© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד ביטון יוסי, 2011.
 
המשרד עומד לשירותכם בכל שאלה, הבהרה והצעה לשיפורים.