על השירותים שלנו - משרד עו"ד ביטון יוסי: 050-57.56.222 , 02-571.8888  רח' בן- סירא 12, ירושלים.

 

Yossi@MedLawPortal.COM

      

 

מצא אותנו ב-‪Google+‬‏

מתוך קטגורייה: פגיעה בעבודה

משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
עודכן לאחרונה ב: ‏יום שני ‏15 ‏פברואר ‏2021ביטון יוסי, עו''ד

פתח דבר

משרדנו המתמחה בדיני הנזיקין בתוך האוריינטציה לנזקי הגוף בכללם, הוקם בשנת 2011 ובראשו עומד עו"ד ביטון יוסי - שהתמחותו המובהקת היא בתוך מימוש הזכויות הרפואיות, ייצוג בוועדות רפואיות ותביעות נזקי הגוף בכללם – תחילתה בתקופת התמחות בתוך הלשכה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי בואכה להתמחות בדיני הנזיקין הכלליים. כיום משמש כחבר פורום נזיקין, הבריאות והביטוח הלאומי - הוועדות המקצועיות שליד הוועד המרכזי בלשכת עורכי הדין בישראל ועו"ד מתנדב בתוכנית "שכר מצווה" של לשכת עורכי הדין בתחומי הביטוח הלאומי.

בהשקפת המשרד התכלית העליונה, לשתף ולהביא לידיעת הציבור את עקרונות הזכויות המשפטיות והסוציאליות שבדין הישראלי, העומדים לזכותו של ציבור בקרות אירוע של פגיעת גוף. מתוך השקפה זו פעל המשרד להקמת פורטל רחב בהיקפו, באשר לזכויות משפטיות בעניינים שברפואה ותביעות נזקי גוף –
www.MedLawPortal.com, המונה מעל ל- 250 מאמרים ו\או תתי מאמרים כשהם מוצגים לציבור בדמות שאלות ממוקדות אירוע\נושא ותשובה מעשית לצידן, לרכישת ידע כללי ומידע ממוקד לנושא דווקני העומד על פרק.

ייעוץ משפטי מוקדם

משרדנו מעמיד לרשות הנפגע המצוי בצומת החלטה בטרם מעשה, וככל שיידרש בדבר, חוו"ד מפורטת ומקיפה באשר לזכויות המשפטיות העומדות בקשר לפגיעה ודרכי הפעולה האפשריות נשואי האירוע - חוו"ד הכוללת בין היתר את הבאים:

 • סקירת דין בקשר לנסיבות האירוע
 • זכויות נפגע בהתאם לדין או הדינים הרלוונטיים לנסיבות האירוע
 • הערכה דברים במישור הרפואי, עפ"י מבחני הליקויים שבחוק
 • הערכת שווי תביעה
 • מקורות תביעה אפשריים
 • בחינת צירי פעולה משפטיים
 • ועוד כהנה בחינות, בהתאם לאירוע הפרטני ולנסיבותיו

ייצוג בפני ערכאות משפטיות

מיצוי זכויות הנפגע בתוך הגשת תביעה בביהמ"ש או בבי"ד לעבודה בקשר לאירוע פגיעה, הינה עבודה בתוך הזירה המשפטית גרידא עם כל המשמעויות הנלוות לכך.

משרדנו המוכר היטב לסביבת הדינים שלתחומי הנזיקין בכללם, ולפרט בדיני הביטוח הלאומי על גוון היבטיו, פועל לייצוג נפגעים בפני ערכאות משפטיות, למיצוי ועמידה על זכויות הנפגע הן באשר לזכויות המשפטיות העומדות לו והן למיצוי חבות הפיצוי למול הגורמים היכולים ונושאים יחד או לחוד, בנסיבות הפגיעה.

ייצוג בפני וועדות רפואיות

משרדנו מוכר היטב לנבכי התנהלות הוועדות הרפואיות הן במישור הדין החל עליהן והן במישור הפרקטיקה והאתיקה הנדרש בקיומן. לפיכך, בעת ייצוג נפגע בפני הוועדה הרפואית, אנו פועלים במגוון מישורי פעילות ועיקריהן:

 • הכנת תיק הנפגע לשם הגשתו לפקיד התביעות, לקראת כינוסה של וועדה רפואית בעניינו של נפגע
 • הכנת תיק הנפגע לשם הצגתו בפני הוועדה הרפואית - בתוך היוועצות מוקדמת עם גורמי רפואה במידת הנדרש
 • הכנת עלון טיעונים לנפגע, הממוקד למאפייני הוועדה הרפואית
 • הגשת השגות ו\או עררים על החלטות הוועדה הרפואית – לוועדות הערר לסוגיהן ו\או ביה"ד\ביהמ"ש

הדרכות פנים ארגוניות

לא במעט המכשלות שבניהול תביעה לנזקי גוף, הינן בשל טעויות שנעשו בתחילת שרשרת אירוע הפגיעה. בין אם אלו מתום לב של נפגע או מעצם היעדר הידיעה אצל הנפגע כי עומדת לו הזכות שבדין וכיצד לממשה. ולמותר לציין, למצער, כי, טעות ראשונית ככללו של דבר יכולה ותלווה את הנפגע לכל אורך הדרך בהמשך.

לפיכך, אך ראוי ולדידנו מחוייב הדבר כי, יכירו העובדים את זכויותיהם עפ"י דיני הנזיקין בכלל ודיני הביטוח הלאומי לפרט, בכל הקשור לפגיעה בעבודה או בזכויותיהם הסוציאליות, הבאות כמגן ביטוחי לעובד בשעת צרה.

ההדרכות אותן מעניק משרדנו, יכולות שיהיו במישורי הביטחון הסוציאלי לבדם ו\או בכלל מישורי נזקי הגוף. למותר לציין כי מידע בדבר זכויות סוציאליות המשיקות לדיני העבודה ומידע כולל על דיני נזקי הגוף הינו נכס לעובדים, בין אם לשימוש עובדים שנפגעו בעברם או בין אם לרכישת ידע הכרחי לעתיד (חו"ח).

עקרונות שכ"ט עו"ד 
- פועלו של משרדנו ככל שהמדובר בתביעות משפטיות בעניינים שברפואה, הינו על מישור שכ"ט הנקבע עפ"י הצלחת התביעה ומתוך זכאות תקבולים בפועל, הצפויים להשתלם לתובע הימנה ותחת עקרונות שכר הטרחה הקבועים בחוק.
כך בשורת הסיכום ייאמר כי, תיק שהתקבל אצלנו לייצוג, שכר טרחתנו בעבורו יהא על בסיס הצלחה בלבד - קיבלת, שילמת.

לפרטים נוספים ולתיאום פגישה ניתן ליצור קשר עם עו"ד ביטון יוסי. 050-57.56.222


ט.ל.ח.
ביטון יוסי, עו''ד

 


הבהרה:
כתבה זו מובאת כמידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
על אודות כותב המאמר
 

שאלות נוספות בקטגורייה

באילו מקרים ישולמו דמי הפגיעה ע''י המעביד ולא ישירות ע''י ביטוח לאומי? מבט מהיר
במהלך פעילות במלון שאורגנה במקום עבודתי, נפגעתי ברגלי. האם פגיעה זו יכולה ותוכר כפגיעה בעבודה? מבט מהיר
מאמר היכרות: מהי תאונת עבודה, באופן כללי? מבט מהיר
מהם סוגי האירועים אשר יכולים וייחשבו כפגיעה בעבודה שבחוק הביטוח הלאומי? מבט מהיר
מהן הזכויות המוקנות בחוק, לנפגעי עבודה? מבט מהיר
מהי סטייה של ממש מהדרך המקובלת, כאשר מדובר בתאונת עבודה שהתרחשה בדרך אל מקום העבודה או בחזרה ממנו? מבט מהיר
אני עובד שכיר, נפגעתי ביומי הראשון במקום העבודה, האם באפשרותי לתבוע הכרה בתאונת העבודה? מבט מהיר
מהו תהליך ההכרה בביטוח לאומי בתאונת העבודה שקרתה לי? מבט מהיר
המעסיק שלי מסרב לחתום על טופסי התביעה לפגיעה בעבודה, האם עלולה תביעתי להידחות או שלא להתברר עקב כך? מבט מהיר
התברר לי כי המעסיק שלי לא שילם דמי ביטוח לאומי בעבורי, האם תיפגע מכך זכותי? מבט מהיר
אני עוסק מורשה, עדיין לא נרשמתי בביטוח לאומי כעובד עצמאי, האם באפשרותי לתבוע הכרה בתאונת העבודה כעובד עצמאי? מבט מהיר
אני עוסק עצמאי הרשום ככזה בביטוח לאומי, אך לא שילמתי דמי ביטוח למעלה משנה, האם עשויות להיפגע מכך זכויותיי בעת פגיעה בעבודה? מבט מהיר
קרה לי אירוע תאונתי בעבודה, מהם הדגשים עליהם עליי לתת שימת לב בסמוך לקרות האירוע? מבט מהיר
מהם המועדים להגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי? מבט מהיר
מה קורה במצב בו מוגשת התביעה לביטוח לאומי לאחר המועדים הקבועים בחוק? מבט מהיר
האם במקביל להגשת התביעה לביטוח לאומי, אוכל לתבוע גורמים נוספים הקשורים לפגיעה בעבודה? מבט מהיר
פקיד התביעות בביטוח לאומי דחה את תביעתי להכרה בתאונת עבודה, מה עושים מכאן? מבט מהיר
עובד חדש שהועסק על ידי, נפגע בעבודה. מסתבר לי כי עדיין לא נרשם העובד כמועסק אצלי בביטוח לאומי, האם אני חשוף לתביעה מצד הביטוח לאומי בגין הפגיעה? מבט מהיר
האם כל עובד עצמאי הרשום בביטוח לאומי, מבוטח בביטוח למקרה של פגיעה בעבודה? מבט מהיר
כיצד עליי להיערך לצורך הגשת תביעה לביטוח לאומי? מבט מהיר
אני עובד עצמאי, תושב ישראל השוהה בחו''ל, האם אני זכאי להגיש תביעה לפגיעה בעבודה ובאילו תנאים? מבט מהיר
אני עובד שכיר בחו''ל, ברצוני להגיש תביעה לפגיעה בעבודה שקרתה בחו מבט מהיר
לאחר פגיעה בעבודה, חזר העובד לעבודתו לסירוגין. האם יהיה זכאי העובד לדמי פגיעה לכל תקופות אי-הכושר בהם לא נמצא בעבודה? מבט מהיר
אני עובד עצמאי, לאחרונה קיבלתי מכתב ממחלקת הגבייה בביטוח לאומי כי לאור הכנסותיי איני מבוטח בביטוח פגיעה בעבודה, מה עליי לעשות במקרה זה? מבט מהיר
במהלך עיסוקי כעצמאי נפגעתי בתאונה, יצויין כי אני עוסק מורשה חדש שנרשם ככזה בביטוח לאומי, כיצד יחושבו דמי הפגיעה בעבודה במקרה זה? מבט מהיר
אני עובד עצמאי שפתח את עסקו רק לאחרונה, האם קיימת מגבלת זמן שרק לאחריה אהיה מכוסה בביטוח פגיעה בעבודה בביטוח לאומי? מבט מהיר
מהי ''גמלה חוסמת'' ומה משמעותה לעניין פגיעה בעבודה? מבט מהיר
במידה ודמי הפגיעה משולמים לי ע''י המעביד, למול מי תוגש ותתנהל השגה באשר לשיעורם של דמי הפגיעה המשולמים לי? מבט מהיר
מהו ניכוי רעיוני בתביעת תאונת דרכים שהיא גם פגיעה בעבודה? מבט מהיר
נפגעתי בתאונת דרכים במסגרת עבודתי, איזו תביעה עדיפה – תביעה לפגיעה בעבודה למול ביטוח לאומי או תביעה כנגד חברת הביטוח של הרכב בו נפגעתי? מבט מהיר
אני עובד עצמאי. תביעתי לפגיעה בעבודה נדחתה אצל המוסד לביטוח לאומי, אני מצוי בתקופת אי-כושר לעבודה למעלה מחודשיים, מה ניתן לעשות במצב זה? מבט מהיר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה? מבט מהיר

My Google+ Profile

עמוד ראשי

פגיעה בעבודה  
נכות כללית  
הוועדה הרפואית  
תאונות דרכים  
נזקי גוף  
 

 

דבר העורך

חדש וייחודי לאתר
בהשלמת מעשה למאמרי האתר השקנו פורום בפייסבוק - ביטוח לאומי ועו"ד, למענה ותמיכה

לפורום שלנו בפייסבוק

זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
 
הנצפים ביותר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה?
27,874 צפיות
לא חידשתי את רשיון הרכב, האם יכולה להיפגע זכותי לפיצויים בעת ותקרה תאונת דרכים?
12,891 צפיות
מה ייחשב כאב וסבל בנסיבות של תביעת נזקי גוף עקב תאונת דרכים וכיצד נקבע שיעורו?
11,547 צפיות
באילו מקרים ישולמו דמי הפגיעה ע''י המעביד ולא ישירות ע''י ביטוח לאומי?
11,055 צפיות
מהם ''ליקויים מנופים'' בתוך מבחני הנכות הכללית?
10,938 צפיות
מהי תקנה 12 - 'צירוף נכויות' המונהגת בענף נפגעי עבודה ומהי חשיבותה?
10,812 צפיות
זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
9,363 צפיות
באילו מצבים אם בכלל כדאי להמיר את קצבת הנכות מעבודה למענק חד פעמי?
8,379 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,300 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,300 צפיות

כל האמור באתר זה מובא כמידע כללי וראשוני בלבד ועל פי מיטב שיקול דעת משרד עו"ד ביטון יוסי. ובשום מקרה אין בו לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי הנדרש לכל מקרה פרטני ובהתאם לנסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה, וכל הפועל אחרת על דעתו פועל בלבד. הדברים נכונים למועד כתיבתם, ונכונותם ו\או תקפותם עלולה להשתנות מעת לעת.  

© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד ביטון יוסי, 2011.
 
המשרד עומד לשירותכם בכל שאלה, הבהרה והצעה לשיפורים.