על השירותים שלנו - משרד עו"ד ביטון יוסי: 050-57.56.222 , 02-571.8888  רח' בן- סירא 12, ירושלים.

 

Yossi@MedLawPortal.COM

      

 

מצא אותנו ב-‪Google+‬‏

מתוך קטגורייה: נזקי גוף

האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה?

עודכן לאחרונה ב: ‏יום שישי ‏09 ‏דצמבר ‏2011ביטון יוסי, עו''ד

כל האמור להלן תקפותו הן באשר לפיטורין במהלך היעדרות עקב מחלה המשולמים בה דמי מחלה או לחילופין בתוך היעדרות עקב פגיעה בעבודה בה מצוי העובד בתקופת דמי הפגיעה.
 
באם להקדים אחרית דבר לראשית, התשובה לכך היא חיובית. מעסיק יהיה רשאי להודיע על הפסקת עבודתו של עובד, אף באם נמצא העובד בתקופת מחלה.
 
אולם ככל שכך, אין ביכולתו של מעסיק לפטר עובד כאמור, בתוך גריעה מזכויות המוקנות לעובד ובהן – זכותו של עובד למצות את ימי המחלה הצבורים לרשותו כמו גם חובת המעביד ליתן הודעה מוקדמת לעובד בדבר פיטורין.
 
לפיכך, מעביד יהיה רשאי להביא לפיטוריו בפועל של עובד, אלא לאחר שתמו ימי המחלה הצבורים אצל העובד ולאחר שניתנה לעובד הודעה מוקדמת לדבר פיטוריו, כאשר תחילת ימי ההודעה המוקדמת ייחשבו מתום ימי המחלה.
 
וכך בענייננו הוראות החוק הרלוונטיות:
 
חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976
פיטורים בתקופת הזכאות לדמי מחלה
4א.
(א) מעביד לא יפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, במהלך תקופת הזכאות לדמי מחלה הצבורה לו לפי חוק זה או לפי הסכם קיבוצי, וזאת עד לתקופת הזכאות המקסימלית לפי סעיף 4.
(ב) הוראות סעיף זה לא יחולו באחד מאלה:
(1) המעביד נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים לפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001, בטרם נעדר העובד עקב מחלתו;
 
כך אם כן, מעביד לא יפטר עובד במהלך תקופת זכאותו לימי מחלה הצבורה אצלו ועד לתקופה מקסימלית של 90 ימים (התקופה המקסימלית לצבירת ימי מחלה בחוק). בנוסף לימי המחלה כאמור, לעובד הזכות להודעה מוקדמת בדבר פיטוריו. וכך לשון החוק לענייננו.
 
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001
הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד במשכורת
3. עובד במשכורת זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:
 
(1) במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים - של יום אחד בשל כל חודש עבודה;
(2) במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה - של 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה;
(3) לאחר שנת עבודתו הראשונה - של חודש ימים.
 
הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד בשכר
4. עובד בשכר זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:
 
(1) במהלך שנת עבודתו הראשונה - של יום אחד בשל כל חודש עבודה;
(2) במהלך שנת עבודתו השניה - של 14 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;
(3) במהלך שנת עבודתו השלישית - של 21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;
(4) לאחר שנת עבודתו השלישית - של חודש ימים.
 
כך אם כן, חובת ההודעה המוקדמת כדלעיל הינה חובתו של המעביד, ויכולה שתהא היא כחובה להמשיך ולהעסיק את העובד בתקופת ההודעה המוקדמת או שילומה בכסף תוך וויתור על עבודתו של העובד בתקופה זו (ס' 6 לחוק).
 
באם נסכם כעת מקרה בו נמצא עובד בתקופת מחלה ומבקש מעבידו לפטרו, הרי שעל המעביד יהיה להמתין לתום ימי המחלה (עד למקסימום 90 ימי מחלה) ולאחריו להוסיף את ימי ההודעה המוקדמת, ורק אז ייכנסו הפיטורין לתוקף. בתוך כך ראוי הדגש כי רשאי המעביד לפטר את העובד בעת חזרתו מימי המחלה, לוותר על נוכחות במקום העבודה ובלבד וישלם לעובד את תקופת ימי ההודעה המוקדמת בשיעור שכרו של העובד בהתאם לתקופת ההודעה המוקדמת.
 
בשילובם של שתי זכאויות אלה – הזכות למצות את ימי המחלה והזכות להודעה מוקדמת, הגיונם בעצם מהות ההודעה המוקדמת. שהרי יסודה של ההודעה המוקדמת, ליתן לעובד את פרק הזמן בו ימצא לעצמו מקום עבודה חלופי בעודו משתכר ממקום עבודתו, וכיצד זו תתחשב באם תהא זו בתוך תקופת ימי מחלה, בה מצוי העובד באי-כושר לתפקד לרבות בחיפוש מקום עבודה?
 
לפיכך, נחזור על תשובתנו בתחילה כי, מעביד יהיה רשאי להביא לפיטוריו בפועל של עובד, רק לאחר שתמו ימי המחלה הצבורים אצל העובד ולאחר שניתנה לעובד הודעה מוקדמת לדבר פיטוריו, שתחילתם מתום ימי המחלה כאמור.
 
הפליית עובד בפיטורין
לא נבוא בסיום דברנו בטרם נתייחס להתנהגות פיטורין נואלת היכולה ותקרה במצב בו חוליו של עובד והעדרותו ממקום העבודה עקב כך, משמש כנגדו ומהווה את עילת פיטוריו (הנסתרת) מצד מעבידו. ראוי הציון כי, בהעדר כל ראייה המצביעה על עילה מוצדקת לפיטורי העובד מלבד נסיבות המצאותו בתקופת חוליו הרי היא הפליית עובד האסורה בדין, ומכך הסביר הוא כי ישיב ביה"ד לעבודה את העובד למקום עבודתו או יידרש המעביד לפצות את עובדו בשל כך.
 
הוראות איסור ההפליה שבסעיף 2 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988 ("החוק") באשר לפיטורין, עומדת בהקבלה לסעיף 8 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 שאף הוא עיסוקו איסור הפלייה בתעסוקה, ושניהם יכולים ויהיו רלוונטיים למקרה דנן.
 
בשני חוקים מקבילים אלה, בעת והוכיח העובד כי לא היה בהתנהגותו או במעשיו קודם לפיטורין כל דופי או סיבה לפיטוריו, מעבר לפיטורין בתוך נסיבות חוליו, מועבר נטל ההוכחה בדבר תקינות הפיטורין אל המעביד שיידרש להוכיח כי היו אלה עפ"י אמות מידה מובהקות הניתנות להוכחה ולא עקב הפלייתו של העובד.

ט.ל.ח.
ביטון יוסי, עו''ד

 

* פסק דין : ע''ע 387/03 קרן מקפת נ' לסלי פנחס וניט ושופרסל בע''מ
* פסק דין : דב''ע נו/3-9 נצחונה פומרנץ נ' נשיונל מוד בע''מ

הבהרה:
כתבה זו מובאת כמידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
על אודות כותב המאמר
 

שאלות נוספות בקטגורייה

הילד שלי שבר את רגלו במהלך משחק בביה''ס, מי אמור לפצות אותו בגין הפגיעה? מבט מהיר
במהלך ריצה ברחוב ננשכתי ע''י כלב משוטט, מי נושא באחריות בגין הפגיעה? מבט מהיר
עברתי תאונת דרכים ומשכך קבע לי רופא 30 ימי מנוחה בבית. האם בגין ימים אלה אני זכאי לדמי מחלה ממקום העבודה? מבט מהיר
אל החנות שברשותי נכנסה לקוחה, מעדה ושברה את ידה, האם מחובתי לפצותה ללא כל סייג? מבט מהיר
אני מעסיקה עובדת ניקיון בביתי, כיצד אוכל להגן על עצמי למקרה פגיעת גוף של העובדת? מבט מהיר
עובד הניקיון המועסק ע''י וועד הבית המשותף, נפגע במהלך עבודתו, מי אמור לפצותו? מבט מהיר
גנן עצמאי שהועסק ע''י גורמי הוועד בבית משותף נפגע במהלך עבודתו, האם חבים כלפיו דיירי הבית המשותף ? מבט מהיר
אני עומד לפני ניתוח, מהי חובת הגילוי מצד הרופאים המטפלים, באשר לאמור לקרות במהלך הניתוח ו\או לאחריו או באשר לחלופות הטיפול הרפואי? מבט מהיר
מהם המקרים שנסיבותיהם מהווים באופן כללי רשלנות רפואית? מבט מהיר
מה ההבדל בין תביעת נזקי גוף כלליים לבין תביעת נזקי גוף עקב תאונת דרכים, ומדוע הבידול ביניהם? מבט מהיר
מה עליי להוכיח במהלך של תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף? מבט מהיר
מהו 'אשם תורם' או 'רשלנות תורמת' העולה בתביעה נזיקית בכללה ובתביעה לפיצוי בגין נזק גוף לפרט? מבט מהיר
בשל קטטה ביני לבין אדם אחר, נתבעתי על ידו בעד נזקי גופו עקב אותה קטטה. האם מתקיימת חבותי לפצותו ללא כל עוררין? מבט מהיר
במהלך שהותי במלון מעדתי מגרם המדרגות המוביל ללובי, האם נושא בית המלון בחבות פיצוי על פגיעתי? מבט מהיר
בתביעה לנזקי גוף, האם חובה עליי לצרף חוו''ד רפואית בקשר למצבי עקב הפגיעה? מבט מהיר
מהו ביטוח חבות מעבידים, למי הוא מיועד ולשם מה הוא נחוץ? מבט מהיר
מה תכליתו ומהותו של ביטוח צד ג', באשר עניינו לנזקי גוף? מבט מהיר
איש מכירות שנכנס לבניין בו אני מתגורר נפגע בגרם מדרגות הבניין. כעת דיירי הבניין נתבעים בגין נזקיו של איש המכירות, האם חובת הדיירים לפצותו ללא סייג? מבט מהיר
האם קיימת חובה על מוסד רפואי למסור לידיי את כלל המסמכים הרפואיים בקשר לטיפול שבוצע בי? מבט מהיר
מה נדרש להוכיח במהלכה של תביעה לרשלנות רפואית, כי אכן התקיימה רשלנות מצד הרופאים המטפלים? מבט מהיר
מהו ביטוח נפגעי תאונות שבחוק הביטוח הלאומי והאם יכול לשמש נפגעי חיסון? מבט מהיר
הבן שלי תלמיד בבי''ס, נפגע במהלך נסיעה באופניים בשעות אחה''צ. האם יש מה לעשות במקרה זה? מבט מהיר
במהלך טיול באתר טבע, נפגעתי עקב כניסה למאגר מים ומכך נשברה רגלי, היש גוף הנושא בחבות כלפיי בקשר לפגיעה? מבט מהיר
מהו ביטוח תאונות אישיות לתלמידים? מבט מהיר
במהלך טיול פרטי בסופ''ש נפגעתי וכעת אני מצוי בתקופת מנוחה בביתי, לצערי לא נותרו לי ימי מחלה ממקום עבודתי, האם יש גורם היכול ויעמוד לסיוע במקרה כזה? מבט מהיר
לקיתי במחלה המאושרת ע''י רופא. מכך לקחתי ימי מחלה ממקום עבודתי באופן שאינו רציף, האם תחושב תקופת ימי המחלה כאילו נלקחו ברצף? מבט מהיר
לכמה ימי מחלה אני זכאי ממקום עבודתי? מבט מהיר
במהלך חופשה שנתית ממקום עבודתי חליתי במחלה. האם תקופת מחלתי תנוכה מימי החופשה השנתית או מימי המחלה הקיימים לי? מבט מהיר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה? מבט מהיר

My Google+ Profile

עמוד ראשי

פגיעה בעבודה  
נכות כללית  
הוועדה הרפואית  
תאונות דרכים  
נזקי גוף  
 

 

דבר העורך

חדש וייחודי לאתר
בהשלמת מעשה למאמרי האתר השקנו פורום בפייסבוק - ביטוח לאומי ועו"ד, למענה ותמיכה

לפורום שלנו בפייסבוק

זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
 
הנצפים ביותר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה?
27,874 צפיות
לא חידשתי את רשיון הרכב, האם יכולה להיפגע זכותי לפיצויים בעת ותקרה תאונת דרכים?
12,891 צפיות
מה ייחשב כאב וסבל בנסיבות של תביעת נזקי גוף עקב תאונת דרכים וכיצד נקבע שיעורו?
11,547 צפיות
באילו מקרים ישולמו דמי הפגיעה ע''י המעביד ולא ישירות ע''י ביטוח לאומי?
11,055 צפיות
מהם ''ליקויים מנופים'' בתוך מבחני הנכות הכללית?
10,938 צפיות
מהי תקנה 12 - 'צירוף נכויות' המונהגת בענף נפגעי עבודה ומהי חשיבותה?
10,812 צפיות
זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
9,363 צפיות
באילו מצבים אם בכלל כדאי להמיר את קצבת הנכות מעבודה למענק חד פעמי?
8,379 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,299 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,299 צפיות

כל האמור באתר זה מובא כמידע כללי וראשוני בלבד ועל פי מיטב שיקול דעת משרד עו"ד ביטון יוסי. ובשום מקרה אין בו לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי הנדרש לכל מקרה פרטני ובהתאם לנסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה, וכל הפועל אחרת על דעתו פועל בלבד. הדברים נכונים למועד כתיבתם, ונכונותם ו\או תקפותם עלולה להשתנות מעת לעת.  

© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד ביטון יוסי, 2011.
 
המשרד עומד לשירותכם בכל שאלה, הבהרה והצעה לשיפורים.