על השירותים שלנו - משרד עו"ד ביטון יוסי: 050-57.56.222 , 02-571.8888  רח' בן- סירא 12, ירושלים.

 

Yossi@MedLawPortal.COM

      

 

מצא אותנו ב-‪Google+‬‏

מתוך קטגורייה: דמי פגיעה

קטגורייה ראשית: פגיעה בעבודה

בסיס הכנסה לחישוב דמי הפגיעה - בסיס איתן לכל החיים

לעיתים נחשבים דמי הפגיעה כמרכיב הנקבע באופן חצי אוטומטי בהליך התביעה לפגיעה בעבודה. אך לא כך הוא הדבר. המדובר בתשתית הבסיסית החשובה ביותר לכל קצבה או מענק במידה וייקבעו לנפגע אחוזי נכות עקב הפגיעה ולפיכך חשובה ההבנה כיצד יש להתייחס לבסיס השכר עליו מחושבים דמי הפגיעה.

עודכן לאחרונה ב: ‏יום חמישי ‏13 ‏מרץ ‏2014יוסי ביטון, עו''ד

היכן משמשים אותנו דמי הפגיעה?
 
קדם דברים נבקש להבהיר כי הגם שמדור זה קרוי 'דמי פגיעה' אין בו הכלל הנכון לאשר היה אמור שייחשב. שכן, דמי הפגיעה הינם נגזרת לבסיס השכר של הנפגע קודם לפגיעה ועל כן, ככל שענייננו ייסוב על חשיבות דמי הפגיעה הרי בהתאמה יהיה הדבר על בסיס השכר כאמור.
 
בתוך כך, להלן נדגיש את חשיבות בסיס השכר של הנפגע שהתקיימה אצלו קודם לפגיעה, עליו מושתתים חישובי דמי הפגיעה (מעתה ייקראו: "דמי הפגיעה"), ובאילו מקרים באים הם בחשבון בכדי להבין את גודל חשיבותם ודרך חישובם.
 
תקופת אי-כושר ראשונה - ראשית חשיבותם של דמי הפגיעה, הינם בתקופת אי-הכושר הראשונה, בה לאחר הפגיעה מצוי העובד בימי אי-כושר, ודמי הפגיעה משתלמים לנפגע בתקופה זו – כעין תחליף לשכרו או לניצול ימי המחלה העומדים לו, במידה וקיימים כאלה. ברי, ככל שיהיו גבוהים יותר, כך בתקופת אי-הכושר ישולמו גמולים התואמים את הכנסתו קודם לפגיעה.
 
בסיס הכנסה לנכות\מענק - במידה ונקבעה לכם דרגת נכות המזכה במענק (9%-19% נכות) או לחילופין נקבעה לכם דרגת נכות המזכה בקצבה חודשית בשל נכות מעבודה (מעל 20% נכות) כל הגמולים הללו, יחושבו בהתאם לבסיס השכר הקובע שהתקיים קודם לפגיעתכם – בסיס שהוא כאמור גם הבסיס לדמי הפגיעה. וככל שעולה בסיס השכר עולה בהתאמה ערכו של המענק או הקצבה החודשית.
 
בסיס הכנסה להחמרת מצב - בין אם נקבעה לכם נכות מעבודה בסמוך לפגיעתכם או בין אם לא, בסיס השכר עליו יחושבו גמולי הנכות, הינו בסיס השכר שקדם לפגיעה. כך הוא הדבר כאשר לאחר שנים ממועד הפגיעה חלה החמרה במצבכם הרפואי עקב הפגיעה בעבודה ונגזרת ממנה עלתה דרגת הנכות, כל חישוב גמול הנכות המעודכנת, יהיה עפ"י בסיס השכר שקדם לפגיעה.
למותר יהיה לציין כי לעיתים יכול שיעמוד הדבר לזכות הנפגע ולעיתים לחובתו. אך זהו הדין.
  
צירוף נכויות - באופן כללי ופשטני נציין כי במידה ולאדם התקיימו מספר אירועי פגיעה בעבודה הנושאים עימם נכות קבועה מעבודה, יכולים הם בתנאים מסויימים הקבועים בתקנות הביטוח הלאומי, לבקש לצרף את כלל נכויותיהם לכדי נכות אחת יחידה.
 
למעלה מן הצורך והמקום נציין כי, היתרונות העיקריים בתביעת 'צירוף נכויות', האחד, הגדלת כלל הנכויות היכולה ותניב לנפגע קצבה חודשית או תזכהו ב- 100% נכות (במידה וסך הצירופים מניבים 65% לפחות). השני, בסיס השכר הגבוה ביותר ששימש לקביעת דמי הפגיעה בגין דרגת הנכות המצורפת, הוא זה שיהווה את בסיס השכר בעת צירוף כלל הנכויות.
כך הדוגמה:
נכות משנת 2000 של 40% עם בסיס שכר של 10,000 ש"ח.
נכות משנת 2010 של 45% עם בסיס שכר של 15,000 ש"ח.
כעת, בעת צירוף הנכויות לנפגע תהא דרגת נכות מצרפית של 67% (נכות משוקללת) שתעבירו לדרגת נכות של 100%. ובסיס השכר עליו תשתלם קצבת הנכות החודשית יהא שכר ה- 15,000 ש"ח.
 
סיכום דבר,
כך אם כן, עיננו הרואות כי חשיבות בסיס השכר שקדם לנפגע קודם לפגיעתו הינו מרכיב בעל חשיבות מרובה, שאין המקום לקחתו בביטול ו\או בתוך הסתמכות על המעביד או פקיד התביעות בביטוח לאומי שהם אלו שיחשבו ויקבעו בעבורנו את שיעורו, אלא לבוחנו באופן מדוקדק. משנה תוקף לדברים מתקיים אצל העובד העצמאי, אשר לגביו מתקיימים אופני חישוב בסיס שכר במעט שונה למול מקבילו העובד השכיר.
 
במדור 'דמי הפגיעה' השתדלנו להביא את עיקרי התסריטים היכולים ויהוו את נסיבות השכר הרלוונטיות בעבור העובד הממוצע ועיקריהם: אילו משכורות יילקחו בחשבון, מה קורה בעת קבלת בונוס\תשלומים חד פעמיים, הכנסות עובד עצמאי בשנת הפגיעה או לפניה וכיוב'.

ט.ל.ח.
יוסי ביטון, עו''ד

 


הבהרה:
כתבה זו מובאת כמידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
על אודות כותב המאמר
 

שאלות נוספות בקטגורייה

במהלך ימי אי-הכושר ובתקופה שלאחריהם קיבלתי בונוס בגין חודשי העבודה שקדמו לפגיעה, האם תהיה לכך השפעה על דמי הפגיעה המשולמים לי? מבט מהיר
המשכורות שקדמו לפגיעה בעבודה היו נמוכות משמעותית מהשכר הרגיל בשל היעדרות, כיצד יחושבו במקרה זה דמי הפגיעה? מבט מהיר
מי זכאי לדמי פגיעה בעבודה? מבט מהיר
כיצד מחושבים דמי הפגיעה? מבט מהיר
האם דמי הפגיעה כפי שחושבו לי בביטוח לאומי או ע''י המעביד יכולים להשתנות? מבט מהיר
אני עובד כשכיר בשני מקומות עבודה, כיצד מחושבים דמי הפגיעה? מבט מהיר
אני עובד בשתי עבודות - האחת כשכיר והשנייה כעובד עצמאי, כיצד מחושבים במקרה זה דמי הפגיעה? מבט מהיר
אני עובד כעצמאי, כיצד מחושבים לי דמי הפגיעה? מבט מהיר
מה באשר לעובד חדש כשכיר במקום העבודה, כיצד יחושבו בעבורו דמי הפגיעה? מבט מהיר
באישור רופא הותר לי לחזור לעבודתי באופן חלקי, האם מגיעים לי דמי פגיעה חלקיים? מבט מהיר
מהי התקופה המירבית שבה ישולמו לי דמי פגיעה? מבט מהיר
האם מתוך דמי הפגיעה מנוכים מיסים כלשהם? מבט מהיר
שולמו לי דמי פגיעה לתקופה המירבית הקבועה בחוק ועדיין נמצא בחופשת מחלה (אי-כושר לעבודה), מה זכויותיי מכאן והלאה? מבט מהיר
באילו מקרים ישולמו דמי הפגיעה בעבודה ע''י המעביד ולא ע''י ביטוח לאומי? מבט מהיר

My Google+ Profile

עמוד ראשי

פגיעה בעבודה  
נכות כללית  
הוועדה הרפואית  
תאונות דרכים  
נזקי גוף  
 

 

דבר העורך

חדש וייחודי לאתר
בהשלמת מעשה למאמרי האתר השקנו פורום בפייסבוק - ביטוח לאומי ועו"ד, למענה ותמיכה

לפורום שלנו בפייסבוק

זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
 
הנצפים היום
מהי היקפה של חובת הגילוי החלה על המדינה, באשר לסיכונים או תופעות הלוואי העשויים ומתקיימים בחיסונים?
באילו מקרים ישולמו דמי הפגיעה בעבודה ע''י המעביד ולא ע''י ביטוח לאומי?
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה?
פגיעה בעמוד השדרה המותני או התחתון – כיצד עליי להיערך לקראת הוועדה הרפואית, על מנת למצות את מלוא הנכות הרפואית?
במהלך ריצה ברחוב ננשכתי ע''י כלב משוטט, מי נושא באחריות בגין הפגיעה?
הנצפים ביותר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה?
28,714 צפיות
לא חידשתי את רשיון הרכב, האם יכולה להיפגע זכותי לפיצויים בעת ותקרה תאונת דרכים?
12,916 צפיות
מה ייחשב כאב וסבל בנסיבות של תביעת נזקי גוף עקב תאונת דרכים וכיצד נקבע שיעורו?
11,628 צפיות
באילו מקרים ישולמו דמי הפגיעה ע''י המעביד ולא ישירות ע''י ביטוח לאומי?
11,203 צפיות
מהם ''ליקויים מנופים'' בתוך מבחני הנכות הכללית?
10,983 צפיות
מהי תקנה 12 - 'צירוף נכויות' המונהגת בענף נפגעי עבודה ומהי חשיבותה?
10,838 צפיות
זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
9,537 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,466 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,466 צפיות
באילו מצבים אם בכלל כדאי להמיר את קצבת הנכות מעבודה למענק חד פעמי?
8,400 צפיות

כל האמור באתר זה מובא כמידע כללי וראשוני בלבד ועל פי מיטב שיקול דעת משרד עו"ד ביטון יוסי. ובשום מקרה אין בו לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי הנדרש לכל מקרה פרטני ובהתאם לנסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה, וכל הפועל אחרת על דעתו פועל בלבד. הדברים נכונים למועד כתיבתם, ונכונותם ו\או תקפותם עלולה להשתנות מעת לעת.  

© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד ביטון יוסי, 2011.
 
המשרד עומד לשירותכם בכל שאלה, הבהרה והצעה לשיפורים.