על השירותים שלנו - משרד עו"ד ביטון יוסי: 050-57.56.222 , 02-571.8888  רח' בן- סירא 12, ירושלים.

 

Yossi@MedLawPortal.COM

      

 

מצא אותנו ב-‪Google+‬‏

מתוך קטגורייה: הוועדה הרפואית

מהי תקנה 18א - 'נכה נזקק', מה חשיבותה ולאילו מקרים היא באה כמענה?

עודכן לאחרונה ב: ‏יום שישי ‏14 ‏מרץ ‏2014ביטון יוסי, עו''ד

תקנה 18א לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) הינה תקנה סוציאלית ביותר הבאה לתת המענה לנפגע עבודה לגביו תמה תקופת דמי הפגיעה - 91 הימים שלאחר הפגיעה, ועדיין אינו מסוגל לחזור לעבודתו, לתקופה מוגבלת ומכך מוצא עצמו מחוסר כל פרנסה בתקופה שלאחר תשלומם של דמי הפגיעה.
 
יישומה של התקנה כאמור, יביא למצב בו נפגע עבודה שלגביו מתקיימת נכות זמנית, אשר מבחינה רפואית אינה מצדיקה דרגת נכות של 100%, יוכל להיחשב כאילו דרגת נכותו הינה 100% בשל שיקולים שאינם רפואיים.
 
תנאי הזכאות ליישומה של תקנה 18א, הינם:
  • לגבי הנפגע, תמה תקופת דמי הפגיעה המרביים בחוק – 91 ימים שלאחר יום הפגיעה.
  • לנפגע נקבעה דרגת נכות זמנית או נכות לזמן מוגבל.
  • אין לנפגע סיכוי סביר למצוא עבודה כלשהי עקב הפגיעה.
  • אין לו הכנסה מהתעסקות.
הגורם אשר יקבע בדבר יישומה של התקנה בעניינו של הנפגע הינה 'וועדת הרשות' – וועדה סטטוטורית פנימית של המוסד לביטוח לאומי המורכבת מעובדי המוסד - פקיד שיקום, רופא המוסד ועובד ממונה מטעם מח' נפגעי עבודה.
 
במידה ותתאשר תביעת הנפגע להכרה בו כ"נכה נזקק" רשאית וועדת הרשות לקבוע לנפגע, דרגת נכות זמנית בשיעור 100%הן לעתיד והן לעבר, כדלקמן:
  • למועד הקודם להגשת התביעה - למן התקופה שבה החלה הנכות הזמנית, ונמצא הנפגע זכאי עפ"י הכללים שלעיל ועד למועד הגשת התביעה.
  • למועד שלאחר הגשת התביעה - נכות לזמן מוגבל לתקופה של עד 4 חודשים לעתיד, בשיעור של 100%, למן המועד בו הוגשה התביעה.
משמע הדבר כי, במידה ותתאשר בקשת הנפגע להכרה בו כ"נכה נזקק" עשוי ויקבל הנפגע קצבה זמנית הן למועד הקודם להגשת התביעה והן לתקופה של עד 4 חד' לעתיד, בגובה בסיס שכרו הקובע, טרם הפגיעה.

ט.ל.ח.
ביטון יוסי, עו''ד

 


הבהרה:
כתבה זו מובאת כמידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
על אודות כותב המאמר
 

שאלות נוספות בקטגורייה

כיצד מתנהלת הוועדה הרפואית לנפגע עבודה בביטוח לאומי? מבט מהיר
מהן דוגמות העילות בגינן ניתן להגיש ערר על החלטת הוועדה הרפואית מדרג ראשון או שני? מבט מהיר
האם בקשתי להופיע בפני וועדה רפואית נושאת בעלות כלשהי מטעמי? מבט מהיר
האם ניתן ליהיות מיוצג בוועדה הרפואית? מבט מהיר
האם רשאית הוועדה הרפואית לדון באשר לנכות מעבודה ללא נוכחותי? מבט מהיר
מהן סמכויות הוועדה הרפואית מדרג ראשון? מבט מהיר
מהי הוועדה הרפואית לערעורים ומהן סמכויותיה? מבט מהיר
מהן דרכי הערעור על החלטות הוועדה הרפואית לנכות מעבודה? מבט מהיר
באילו מקרים מומלץ לבקש קיומה של וועדה רפואית בקשר לפגיעה בעבודה? מבט מהיר
האם אוכל להעלות בפני הוועדה הרפואית ליקויים נוספים, כאלה שלא צויינו בעת הגשת התביעה לפגיעה במקורה? מבט מהיר
הגשתי ערר לוועדה הרפואית לעררים. הוועדה מתכוונת להקטין לי את דרגת נכות שנקבעה לי בוועדה מדרג ראשון, מהי הדרך שאוכל להתמודד עם כוונתה? מבט מהיר
מהו 'ניכוי מצב רפואי קודם' אותה מנהיגה במקרים מסויימים הוועדה הרפואית בעת קביעת דרגת נכות מעבודה? מבט מהיר
מהי תקנה 15 - 'הגדלת דרגת נכות' המונהגת בוועדה הרפואית ומהי חשיבותה? מבט מהיר
בקביעת הנכות מעבודה לא דנה הוועדה הרפואית בתקנה 15, מה ניתן לעשות? מבט מהיר
מהי תקנה 12 - 'צירוף נכויות' המונהגת בענף נפגעי עבודה ומהי חשיבותה? מבט מהיר
מהי תקנה 18א - 'נכה נזקק', מה חשיבותה ולאילו מקרים היא באה כמענה? מבט מהיר
הוועדה הרפואית לא מצאה לקבוע נכות קבועה, אני עדיין לא יכול לחזור לעבודה, האם יש מה לעשות? מבט מהיר
באילו מקרים חייבת הוועדה הרפואית לעררים לעצור את הדיון בענייני, בטרם תקבע החלטתה? מבט מהיר
באילו מקרים אינה חייבת הוועדה הרפואית לעררים לעצור את הדיון בענייני ולהמשיך אף אם יכול הדבר שיפגע בי? מבט מהיר
האם עקב התייצבותי לוועדה הרפואית אני זכאי להוצאות כלכלה ו\או תמורה בעד הפסד שכר או הכנסה? מבט מהיר
באילו מקרים אהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה בגין התייצבותי בוועדה הרפואית? מבט מהיר
באם קיימת לי הזכות להחזר הוצאות בגין ההתייצבות בוועדה הרפואית, כיצד מתבצע ההחזר? מבט מהיר
באילו מקרים יהיה רשאי המוסד לביטוח לאומי לפתוח את תיק הנכות שלי ולהעמיד אותי לבדיקה חוזרת של הנכות מעבודה שנקבעה לי? מבט מהיר
כיצד עליי להיערך לקראת הוועדה הרפואית? מבט מהיר
היכרות ראשונית עם גורמי הרפואה המרכיבים את הוועדה הרפואית, בביטוח לאומי מבט מהיר
פירוט השלבים בקיומה של הוועדה הרפואית שלביטוח לאומי , שתדון בעניינכם מבט מהיר

My Google+ Profile

עמוד ראשי

פגיעה בעבודה  
נכות כללית  
הוועדה הרפואית  
תאונות דרכים  
נזקי גוף  
 

 

דבר העורך

חדש וייחודי לאתר
בהשלמת מעשה למאמרי האתר השקנו פורום בפייסבוק - ביטוח לאומי ועו"ד, למענה ותמיכה

לפורום שלנו בפייסבוק

זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
 
הנצפים היום
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה?
אני עובד שכיר, נפגעתי ביומי הראשון במקום העבודה, האם באפשרותי לתבוע הכרה בתאונת העבודה?
ביטוח רפואי פלטינום חינם לכל החיים: מאמר ראשי בעניין הטיפול הרפואי לנפגעי עבודה
תביעת הכרה לפגיעה בעבודה - אינה ג'ינגל סתמי ברדיו: מאמר היכרות לענף הפגיעה בעבודה בביטוח לאומי
במהלך פעילות במלון שאורגנה במקום עבודתי, נפגעתי ברגלי. האם פגיעה זו יכולה ותוכר כפגיעה בעבודה?
הנצפים ביותר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה?
26,836 צפיות
לא חידשתי את רשיון הרכב, האם יכולה להיפגע זכותי לפיצויים בעת ותקרה תאונת דרכים?
12,825 צפיות
מה ייחשב כאב וסבל בנסיבות של תביעת נזקי גוף עקב תאונת דרכים וכיצד נקבע שיעורו?
11,428 צפיות
מהם ''ליקויים מנופים'' בתוך מבחני הנכות הכללית?
10,802 צפיות
מהי תקנה 12 - 'צירוף נכויות' המונהגת בענף נפגעי עבודה ומהי חשיבותה?
10,747 צפיות
באילו מקרים ישולמו דמי הפגיעה ע''י המעביד ולא ישירות ע''י ביטוח לאומי?
10,664 צפיות
זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
8,957 צפיות
באילו מצבים אם בכלל כדאי להמיר את קצבת הנכות מעבודה למענק חד פעמי?
8,336 צפיות
דגשים בקביעת אחוזי נכות לליקויים רפואיים בפרקים ו\או בעצבי הפרקים
8,160 צפיות
מהי תקנה 18א - 'נכה נזקק', מה חשיבותה ולאילו מקרים היא באה כמענה?
8,055 צפיות

כל האמור באתר זה מובא כמידע כללי וראשוני בלבד ועל פי מיטב שיקול דעת משרד עו"ד ביטון יוסי. ובשום מקרה אין בו לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי הנדרש לכל מקרה פרטני ובהתאם לנסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה, וכל הפועל אחרת על דעתו פועל בלבד. הדברים נכונים למועד כתיבתם, ונכונותם ו\או תקפותם עלולה להשתנות מעת לעת.  

© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד ביטון יוסי, 2011.
 
המשרד עומד לשירותכם בכל שאלה, הבהרה והצעה לשיפורים.