על השירותים שלנו - משרד עו"ד ביטון יוסי: 050-57.56.222 , 02-571.8888  רח' בן- סירא 12, ירושלים.

 

Yossi@MedLawPortal.COM

      

 

מצא אותנו ב-‪Google+‬‏

מתוך קטגורייה: הוועדה הרפואית

מהי תקנה 12 - 'צירוף נכויות' המונהגת בענף נפגעי עבודה ומהי חשיבותה?

עודכן לאחרונה ב: ‏יום שישי ‏14 ‏מרץ ‏2014ביטון יוסי, עו''ד

תקנה 12 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) באה לתת המענה למקרים בהם לנפגע עבודה בהווה נקבעה דרגת נכות יציבה ומבלי לגרוע, לנפגע, משתלמת גמלה חודשית או נתקבל מענק בגין פגיעה בעבודה מן העבר.
 
כעת עומד הנפגע בפני מצב של שתי קביעות של דרגת נכות מעבודה – אחת מן העבר ואחת מן ההווה, ובפניו השאלה האם לבקש לצרף את שתי הנכויות לכדי נכות יחידה כוללת או להותירם מופרדים שניהם.
 
אם כן, תכלית תקנה 12 דנן היא, לקרב עד כמה שאפשר את דרגת הנכות הכוללת של מי שנפגע כמה פגיעות במספר תאונות עבודה, לדרגת הנכות שהיה זוכה לה, אילו נפגע באותן פגיעות בתאונה יחידה.
 
התנאים לצירוף נכויות
בתמצית דבר, על המבקש לצרף את נכויותיו מעבודה לעמוד בשני תנאים מקדמיים:
  • לנכה דנן קיימת נכות קבועה מפגיעה בעבודה בעבר ובגינה משתלמת לו קצבה חודשית או מענק מנכות בעבודה. בתוך כך, יידרש להראות כי כתוצאה מהאופי המצטבר של הנכויות המבוקשות לצירוף, צמצם הנכה בדרך קבע את הכנסתו מעבודה ב- 50% או יותר לעומת הכנסתו הממוצעת ברבע השנה קודם לפגיעה האחרונה.
  • התנאי השני הוא, כי בצירוף הנכויות יהיה זכאי הנכה לקצבה בגין פגיעתו האחרונה במקום למענק או דרגת הנכות המצרפית של כלל הנכויות תביאו לדרגת נכות של 65% לפחות – מה שייזכהו בדרגת נכות של 100% (תקנה 16).
להבהרת דברים, נרחיב מעט.
 
השוואת נתוני שכר – בשל התנאי הראשון הנדרש, להראות כי חלה ירידה דרך קבע בהכנסתו של הנכה, ההשוואה נעשית עפ"י הכנסתו הממוצעת של הנכה ב-12 החודשים, הקודמים למועד הגשת הבקשה לצירוף הנכויות, וזאת למול ההכנסה הממוצעת ברבעון שקדם לאחת מן הפגיעות בה היה שכרו הגבוה ביותר.
 
קצבה במקום מענק – במידה ונקבעה לנכה דרגת נכות של 9%-19% בשל פגיעתו האחרונה, הרי שיהא זכאי למענק ולא לקצבה חודשית (קצבה חודשית, משתלמת מדרגת נכות 20% ויותר). לפיכך, בעת צירוף הנכויות מעבודה ובכלל זה הנכות האחרונה (שאינה מזכה בקצבה), תיווצר נכות כוללת מוגדלת, שתזכהו בקצבה חודשית מוגדלת בהתאם. ובכך עמד הנפגע בתנאי זכאות לנכות האחרונה – קצבה במקום מענק.
 
מצב שני הוא, כאשר לנכה נקבעה דרגת נכות בשיעור 20% ומעלה, המזכה אותו בקצבה חודשית. יחד עם זאת, בצירוף דרגת הנכות מהעבר לדרגת נכות הנוכחית, תיווצר דרגת נכות משוקללת של 65% או יותר – במצב זה עפ"י התקנות תיקבע לנכה דרגת נכות של 100% - עפ"י תקנה 16.
 
יתרונות לצירוף נכויות
כאמור לעיל, יתרון צירוף הנכויות הינו אחת משתיים – קבלת קצבה במקום מענק באשר לנכות האחרונה או הבאת דרגת נכותו המצטברת של הנפגע לכדי 65% ומעלה (שעשוי ויעבירו לדרגת נכות של 100% נכות מעבודה).
 
יתרון נוסף הוא, בעת ותאושר בקשת צירוף הנכויות, בסיס השכר הקובע על פיו תתחשב שיעורה של הקצבה החודשית, יהיה עפ"י בסיס השכר הגבוה שהתקיים לנכה מבין הפגיעות בגינן הוגשה בקשת צירוף הנכויות.
 
כך הדוגמה: בסיס השכר בפגיעה הראשונה היה – 15,000 ואילו בפגיעה השנייה עמד בסיס השכר על 10,000. מעתה, לאחר צירוף הנכויות, בסיס השכר עליו תתחשב הקצבה החודשית יהיה על פי 15,000.
 
חסרונות לצירוף נכויות
בעת כי תתבקש צירוף נכויות, יועמד הנכה לבדיקת הוועדה הרפואית, שתבחן אותו על כל ליקוייו בין מהפגיעה בהווה ובין בליקויים מן הפגיעה בעבר. זאת ועוד, במידה ותחליט הוועדה להקטין או לבטל הכרה בליקוי מסויים, לא תהא הוועדה מחוייבת לעצור את הדיון בעניינו של הנכה ולהתריע בפניו על האפשרות כי דרגת נכותו תקטן (דבר המחוייב בוועדה רפואית רגילה). וזה חיסרון שצריך לקחת בחשבון ולהיערך אליו בהתאם.
 
סיכום דבר
תקנה 12 – צירוף נכויות, ככללה הינה תקנה הבאה להיטיב עם נפגעי עבודה שלהם נכויות מן העבר ונפגעו בעבודה גם בהווה או לגביהם מתקיימים מספר נכויות מעבודה. ומשכך, קיימת הסבירות כי יכולתם להשתכר רק הולכת ונגרעת. על כן, באה תקנה 12 להקנות לנפגע בסיס גמלה מורחב יותר, עקב צמצום הכנסתו שהינה כתוצאה מאופי המצטבר של הנכויות דנן.
 
היערכות הנכה לשם מיצוי תקנה 12, אינה מועטה הן במישור הרפואי והן במישור החישוב הכלכלי. לפיכך, מן הראוי כי בחינה שכזו, תהא מול עו"ד המתמחה בכך היכול וייתן את מענה הכדאיות לצעד כנ"ל, אם בכלל הוא מותאם בנסיבות העניין.

ט.ל.ח.
ביטון יוסי, עו''ד

 


הבהרה:
כתבה זו מובאת כמידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
על אודות כותב המאמר
 

שאלות נוספות בקטגורייה

כיצד מתנהלת הוועדה הרפואית לנפגע עבודה בביטוח לאומי? מבט מהיר
מהן דוגמות העילות בגינן ניתן להגיש ערר על החלטת הוועדה הרפואית מדרג ראשון או שני? מבט מהיר
האם בקשתי להופיע בפני וועדה רפואית נושאת בעלות כלשהי מטעמי? מבט מהיר
האם ניתן ליהיות מיוצג בוועדה הרפואית? מבט מהיר
האם רשאית הוועדה הרפואית לדון באשר לנכות מעבודה ללא נוכחותי? מבט מהיר
מהן סמכויות הוועדה הרפואית מדרג ראשון? מבט מהיר
מהי הוועדה הרפואית לערעורים ומהן סמכויותיה? מבט מהיר
מהן דרכי הערעור על החלטות הוועדה הרפואית לנכות מעבודה? מבט מהיר
באילו מקרים מומלץ לבקש קיומה של וועדה רפואית בקשר לפגיעה בעבודה? מבט מהיר
האם אוכל להעלות בפני הוועדה הרפואית ליקויים נוספים, כאלה שלא צויינו בעת הגשת התביעה לפגיעה במקורה? מבט מהיר
הגשתי ערר לוועדה הרפואית לעררים. הוועדה מתכוונת להקטין לי את דרגת נכות שנקבעה לי בוועדה מדרג ראשון, מהי הדרך שאוכל להתמודד עם כוונתה? מבט מהיר
מהו 'ניכוי מצב רפואי קודם' אותה מנהיגה במקרים מסויימים הוועדה הרפואית בעת קביעת דרגת נכות מעבודה? מבט מהיר
מהי תקנה 15 - 'הגדלת דרגת נכות' המונהגת בוועדה הרפואית ומהי חשיבותה? מבט מהיר
בקביעת הנכות מעבודה לא דנה הוועדה הרפואית בתקנה 15, מה ניתן לעשות? מבט מהיר
מהי תקנה 12 - 'צירוף נכויות' המונהגת בענף נפגעי עבודה ומהי חשיבותה? מבט מהיר
מהי תקנה 18א - 'נכה נזקק', מה חשיבותה ולאילו מקרים היא באה כמענה? מבט מהיר
הוועדה הרפואית לא מצאה לקבוע נכות קבועה, אני עדיין לא יכול לחזור לעבודה, האם יש מה לעשות? מבט מהיר
באילו מקרים חייבת הוועדה הרפואית לעררים לעצור את הדיון בענייני, בטרם תקבע החלטתה? מבט מהיר
באילו מקרים אינה חייבת הוועדה הרפואית לעררים לעצור את הדיון בענייני ולהמשיך אף אם יכול הדבר שיפגע בי? מבט מהיר
האם עקב התייצבותי לוועדה הרפואית אני זכאי להוצאות כלכלה ו\או תמורה בעד הפסד שכר או הכנסה? מבט מהיר
באילו מקרים אהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה בגין התייצבותי בוועדה הרפואית? מבט מהיר
באם קיימת לי הזכות להחזר הוצאות בגין ההתייצבות בוועדה הרפואית, כיצד מתבצע ההחזר? מבט מהיר
באילו מקרים יהיה רשאי המוסד לביטוח לאומי לפתוח את תיק הנכות שלי ולהעמיד אותי לבדיקה חוזרת של הנכות מעבודה שנקבעה לי? מבט מהיר
כיצד עליי להיערך לקראת הוועדה הרפואית? מבט מהיר
היכרות ראשונית עם גורמי הרפואה המרכיבים את הוועדה הרפואית, בביטוח לאומי מבט מהיר
פירוט השלבים בקיומה של הוועדה הרפואית שלביטוח לאומי , שתדון בעניינכם מבט מהיר

My Google+ Profile

עמוד ראשי

פגיעה בעבודה  
נכות כללית  
הוועדה הרפואית  
תאונות דרכים  
נזקי גוף  
 

 

דבר העורך

חדש וייחודי לאתר
בהשלמת מעשה למאמרי האתר השקנו פורום בפייסבוק - ביטוח לאומי ועו"ד, למענה ותמיכה

לפורום שלנו בפייסבוק

זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
 
הנצפים ביותר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה?
27,875 צפיות
לא חידשתי את רשיון הרכב, האם יכולה להיפגע זכותי לפיצויים בעת ותקרה תאונת דרכים?
12,891 צפיות
מה ייחשב כאב וסבל בנסיבות של תביעת נזקי גוף עקב תאונת דרכים וכיצד נקבע שיעורו?
11,547 צפיות
באילו מקרים ישולמו דמי הפגיעה ע''י המעביד ולא ישירות ע''י ביטוח לאומי?
11,055 צפיות
מהם ''ליקויים מנופים'' בתוך מבחני הנכות הכללית?
10,938 צפיות
מהי תקנה 12 - 'צירוף נכויות' המונהגת בענף נפגעי עבודה ומהי חשיבותה?
10,813 צפיות
זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
9,363 צפיות
באילו מצבים אם בכלל כדאי להמיר את קצבת הנכות מעבודה למענק חד פעמי?
8,380 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,300 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,300 צפיות

כל האמור באתר זה מובא כמידע כללי וראשוני בלבד ועל פי מיטב שיקול דעת משרד עו"ד ביטון יוסי. ובשום מקרה אין בו לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי הנדרש לכל מקרה פרטני ובהתאם לנסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה, וכל הפועל אחרת על דעתו פועל בלבד. הדברים נכונים למועד כתיבתם, ונכונותם ו\או תקפותם עלולה להשתנות מעת לעת.  

© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד ביטון יוסי, 2011.
 
המשרד עומד לשירותכם בכל שאלה, הבהרה והצעה לשיפורים.