על השירותים שלנו - משרד עו"ד ביטון יוסי: 050-57.56.222 , 02-571.8888  רח' בן- סירא 12, ירושלים.

 

Yossi@MedLawPortal.COM

      

 

מצא אותנו ב-‪Google+‬‏

מתוך קטגורייה: נזקי גוף

מהו ביטוח תאונות אישיות לתלמידים?

עודכן לאחרונה ב: ‏יום שני ‏12 ‏דצמבר ‏2011ביטון יוסי, עו''ד

אצלנו המבוגרים. מתקיימים לא מעט כיסויים ביטוחיים למקרי של פגיעה עקב תאונה אישית, החל מביטוח 'נפגעי תאונות' שלחוק הביטוח הלאומי – במקרה של אירוע תאונתי 'סתמי', עבור לביטוח מפני פגיעה בעבודה וכלה בכיסויים ביטוחיים פרטיים אותם יכול כל דורש לרכוש לעצמו.
 
אמנם כיסויים אלה תכליתם לשמש מגן לאובדן יכולת הנפגע להשתכר ויכולתו לפרנס את משפחתו, וככל שכך, רף הגיל בדוגמות ביטוחים כנ"ל הינו ככלל פנייתו לבוגרים. אכן ילדים אינם מהווים מקור פרנסה לשולחן המשפחה, עם זאת, פגיעתם יכולה ותהווה נטל כלכלי על כלל המשפחה. לפיכך, בא ייעודו של הכיסוי הממסדי לפגיעות ילדים – ביטוח תאונות אישיות לתלמידים.
 
תקומתו החוקית של ביטוח תאונות אישיות לתלמידים מכח סעיף 6(ד1) לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949 הקובע בזו הלשון:
6. (ד1)
"מי שזכאי לחינוך חינם לפי סעיף זה יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות, באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד; התשלומים שייגבו מהמבוטחים בעד הביטוח ייקבעו על ידי השר במסגרת התשלומים לפי סעיף קטן (ד)"
 
"חינוך חובה" הגדרתו בחוק היא, לימוד המיועד לילדים ולנערים והניתן בחמש עשרה שנות לימוד, מהן שלוש בגן-ילדים בגיל 3 עד 5 ועד בכלל ושתים עשרה שנות לימוד, בכיתות א' עד י"ב, לילדים ולנערים;
 
המבוטחים
תלמידים: בהגדרות הפוליסות לביטוח תאונות אישיות מוגדר "תלמיד" כמי שחל עליו חינוך חובה כאמור, כמו גם לרבות ילדים בגני ילדים, בפעוטונים, במעונות יום שאינם נתונים לפיקוח משרד החינוך המופעלים ע"י ארגונים מרכזיים או רשויות מקומיות.
 
כך אם כן, "תלמיד" בראי הפוליסה לא חייב שיהא בתוך מוסד חינוכי הפועל תחת פיקוח משרד החינוך, יחד עם זאת צריך הוא שיהא תחת חסותה של הרשות המקומית או ארגון מרכזי – דוגמות נעמ"ת, ויצ"ו וכיוב'. בכך נדחקה אל הפינה מסגרת החינוך הפרטית – המשפחתונים הביתיים.
 
זאת ועוד, באשר למיהות "תלמיד" הרי הוא יחשיב גם תלמידי ישיבה עד גיל 45, תלמידי סמינרים למורים עד גיל 45 ונוער עובד ולומד במוסדות שבפיקוח משרד התמ"ת.
 
הורים: "הורה" כהגדרתו יכול שיהיה הורה התלמיד או בן משפחה הנוטל חלק ללא קבלת שכר בפעילות רשמית של המוסד החינוכי כמלווה, או משגיח, חבר ועד ארגון הורים ישובי\מחוזי\ארצי (ורק בשעת פעילות הקשורה לתפקידו) ועוד כהנה מקבילות למפורט.
 
היקף הכיסוי הביטוחי
הכיסוי הביטוחי הניתן למבוטחים הוא פיצוי בשל פגיעות גוף שאירעו לתלמידים עקב תאונה. והגדרתה של תאונה כאמור הוא, אירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי הגורם להיזק גופני.
 
התחולה הגיאוגרפית של הכיסוי הביטוחי הוא לכל מקרה תאונתי שאירע לתלמיד, בכל מקום בעולם ובכל שעות היממה, ללא החשיבות באם אירוע התאונה עקב פעילות המוסד החינוכי.
 
הפיצוי הניתן בכיסוי הביטוחי ככללו הינו במקרה של מות התלמיד עקב התאונה (חו"ח) או במקרה ונקבעה נכות קבועה לתלמיד או נכות זמנית – עפ"י מבחני הנכות שלחוק הביטוח הלאומי, החזר הוצאות רפואיות בקשר לפגיעה, כיסוי הוצאות חילוץ לנפגע המצוי במצוקה (עד לתקרת פיצוי הקבועה בפוליסה) ועוד כהנה הוצאות עפ"י סוג הפגיעה ונסיבותיה.
 
סכומי הכיסוי בביטוח תאונות אישיות לתלמידים אינם גבוהים במיוחד, אך לא מבוטלים בהתחשב בהיותו כיסוי נרחב וכזה שאינו גורע מכל זכות אחרת היכולה ועומדת לתלמיד הנפגע.
 
כך הוא במקרה מוות עומד הפיצוי של כ-150,000 ש"ח. במקרה של נכות מלאה עומד הפיצוי על כ- 580,000 ש"ח (הכוללת בחובה גם מענק 'חומרה'). פיצוי בגין נכות חלקית תהא עפ"י אחוז הנכות מתוך סכום הבסיסי (כ- 380,000 ש"ח). פיצוי יומי בעד תקופת אי-כושר (החל מהיום השישי) עומד על כ- 95 ש"ח – בעת אשפוז יעלה סכום יומי זה ב- 50%.
 
נוהל תביעה
הגשת תביעה: מטבעם של דברים, ובשל גילו של תלמיד שנפגע, הגשת התביעה תהא באמצעות הוריו או האפוטרופוסים שעליו, בטופס המצוי במוסדות החינוך בו לומד התלמיד ואליו יצורפו המסמכים הרפואיים ועובדתיים התומכים בתביעה זו.
 
התיישנות תביעה: בשל העובדה כי המדובר בכיסוי ביטוחי, שתנאיו אינם מתוך חיקוק ספציפי החוסה תחת הוראות חוק ההתיישנות (דוגמת פקודת נזיקין או פיצוי לנפגעי תאונות דרכים), מכך, על כיסוי ביטוחי זה חלות הוראות חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981 הקובעות התיישנות התביעה של 3 שנים מעת קרות הפגיעה (ס' 31 לחוק). בתוך כך יודגשו שני סייגים:
  • תקופת שלוש השנים אצל קטינים תימנה מעת והגיעו לגיל 18. משמע הוא, כי התיישנות התביעה לתלמיד תהא בהגיעו לגיל 21.
  • זאת ועוד, מרוץ ההתיישנות כאמור, פוסק רק בעת ומוגשת התביעה לביהמ"ש! כל התנהלות ביניים למול חברת הביטוח והתדיינויות עימה, אינן עוצרות את מרוץ ההתיישנות.
חריגים לכיסוי הביטוחי
לא יינתן פיצוי למקרה 'תאונה' שאירעה לתלמיד, שהינה עקב אחד מהבאים:
תאונת דרכים, כתוצאה ממלחמה, מעשה איבה, פעילות צבאית סדירה, כתוצאה מתאונת עבודה המזכה בגמולים מהביטוח הלאומי, כתוצאה מרשלנות רפואית, ממחלה או כתוצאה מהשתתפות במעשה פשע (לילדים מגיל 14 ומעלה).

ט.ל.ח.
ביטון יוסי, עו''ד

 


הבהרה:
כתבה זו מובאת כמידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
על אודות כותב המאמר
 

שאלות נוספות בקטגורייה

הילד שלי שבר את רגלו במהלך משחק בביה''ס, מי אמור לפצות אותו בגין הפגיעה? מבט מהיר
במהלך ריצה ברחוב ננשכתי ע''י כלב משוטט, מי נושא באחריות בגין הפגיעה? מבט מהיר
עברתי תאונת דרכים ומשכך קבע לי רופא 30 ימי מנוחה בבית. האם בגין ימים אלה אני זכאי לדמי מחלה ממקום העבודה? מבט מהיר
אל החנות שברשותי נכנסה לקוחה, מעדה ושברה את ידה, האם מחובתי לפצותה ללא כל סייג? מבט מהיר
אני מעסיקה עובדת ניקיון בביתי, כיצד אוכל להגן על עצמי למקרה פגיעת גוף של העובדת? מבט מהיר
עובד הניקיון המועסק ע''י וועד הבית המשותף, נפגע במהלך עבודתו, מי אמור לפצותו? מבט מהיר
גנן עצמאי שהועסק ע''י גורמי הוועד בבית משותף נפגע במהלך עבודתו, האם חבים כלפיו דיירי הבית המשותף ? מבט מהיר
אני עומד לפני ניתוח, מהי חובת הגילוי מצד הרופאים המטפלים, באשר לאמור לקרות במהלך הניתוח ו\או לאחריו או באשר לחלופות הטיפול הרפואי? מבט מהיר
מהם המקרים שנסיבותיהם מהווים באופן כללי רשלנות רפואית? מבט מהיר
מה ההבדל בין תביעת נזקי גוף כלליים לבין תביעת נזקי גוף עקב תאונת דרכים, ומדוע הבידול ביניהם? מבט מהיר
מה עליי להוכיח במהלך של תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף? מבט מהיר
מהו 'אשם תורם' או 'רשלנות תורמת' העולה בתביעה נזיקית בכללה ובתביעה לפיצוי בגין נזק גוף לפרט? מבט מהיר
בשל קטטה ביני לבין אדם אחר, נתבעתי על ידו בעד נזקי גופו עקב אותה קטטה. האם מתקיימת חבותי לפצותו ללא כל עוררין? מבט מהיר
במהלך שהותי במלון מעדתי מגרם המדרגות המוביל ללובי, האם נושא בית המלון בחבות פיצוי על פגיעתי? מבט מהיר
בתביעה לנזקי גוף, האם חובה עליי לצרף חוו''ד רפואית בקשר למצבי עקב הפגיעה? מבט מהיר
מהו ביטוח חבות מעבידים, למי הוא מיועד ולשם מה הוא נחוץ? מבט מהיר
מה תכליתו ומהותו של ביטוח צד ג', באשר עניינו לנזקי גוף? מבט מהיר
איש מכירות שנכנס לבניין בו אני מתגורר נפגע בגרם מדרגות הבניין. כעת דיירי הבניין נתבעים בגין נזקיו של איש המכירות, האם חובת הדיירים לפצותו ללא סייג? מבט מהיר
האם קיימת חובה על מוסד רפואי למסור לידיי את כלל המסמכים הרפואיים בקשר לטיפול שבוצע בי? מבט מהיר
מה נדרש להוכיח במהלכה של תביעה לרשלנות רפואית, כי אכן התקיימה רשלנות מצד הרופאים המטפלים? מבט מהיר
מהו ביטוח נפגעי תאונות שבחוק הביטוח הלאומי והאם יכול לשמש נפגעי חיסון? מבט מהיר
הבן שלי תלמיד בבי''ס, נפגע במהלך נסיעה באופניים בשעות אחה''צ. האם יש מה לעשות במקרה זה? מבט מהיר
במהלך טיול באתר טבע, נפגעתי עקב כניסה למאגר מים ומכך נשברה רגלי, היש גוף הנושא בחבות כלפיי בקשר לפגיעה? מבט מהיר
מהו ביטוח תאונות אישיות לתלמידים? מבט מהיר
במהלך טיול פרטי בסופ''ש נפגעתי וכעת אני מצוי בתקופת מנוחה בביתי, לצערי לא נותרו לי ימי מחלה ממקום עבודתי, האם יש גורם היכול ויעמוד לסיוע במקרה כזה? מבט מהיר
לקיתי במחלה המאושרת ע''י רופא. מכך לקחתי ימי מחלה ממקום עבודתי באופן שאינו רציף, האם תחושב תקופת ימי המחלה כאילו נלקחו ברצף? מבט מהיר
לכמה ימי מחלה אני זכאי ממקום עבודתי? מבט מהיר
במהלך חופשה שנתית ממקום עבודתי חליתי במחלה. האם תקופת מחלתי תנוכה מימי החופשה השנתית או מימי המחלה הקיימים לי? מבט מהיר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה? מבט מהיר

My Google+ Profile

עמוד ראשי

פגיעה בעבודה  
נכות כללית  
הוועדה הרפואית  
תאונות דרכים  
נזקי גוף  
 

 

דבר העורך

חדש וייחודי לאתר
בהשלמת מעשה למאמרי האתר השקנו פורום בפייסבוק - ביטוח לאומי ועו"ד, למענה ותמיכה

לפורום שלנו בפייסבוק

זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
 
הנצפים ביותר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה?
27,875 צפיות
לא חידשתי את רשיון הרכב, האם יכולה להיפגע זכותי לפיצויים בעת ותקרה תאונת דרכים?
12,891 צפיות
מה ייחשב כאב וסבל בנסיבות של תביעת נזקי גוף עקב תאונת דרכים וכיצד נקבע שיעורו?
11,547 צפיות
באילו מקרים ישולמו דמי הפגיעה ע''י המעביד ולא ישירות ע''י ביטוח לאומי?
11,055 צפיות
מהם ''ליקויים מנופים'' בתוך מבחני הנכות הכללית?
10,938 צפיות
מהי תקנה 12 - 'צירוף נכויות' המונהגת בענף נפגעי עבודה ומהי חשיבותה?
10,813 צפיות
זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
9,364 צפיות
באילו מצבים אם בכלל כדאי להמיר את קצבת הנכות מעבודה למענק חד פעמי?
8,380 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,300 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,300 צפיות

כל האמור באתר זה מובא כמידע כללי וראשוני בלבד ועל פי מיטב שיקול דעת משרד עו"ד ביטון יוסי. ובשום מקרה אין בו לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי הנדרש לכל מקרה פרטני ובהתאם לנסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה, וכל הפועל אחרת על דעתו פועל בלבד. הדברים נכונים למועד כתיבתם, ונכונותם ו\או תקפותם עלולה להשתנות מעת לעת.  

© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד ביטון יוסי, 2011.
 
המשרד עומד לשירותכם בכל שאלה, הבהרה והצעה לשיפורים.