על השירותים שלנו - משרד עו"ד ביטון יוסי: 050-57.56.222 , 02-571.8888  רח' בן- סירא 12, ירושלים.

 

Yossi@MedLawPortal.COM

      

 

מצא אותנו ב-‪Google+‬‏

מתוך קטגורייה: נזקי גוף

איש מכירות שנכנס לבניין בו אני מתגורר נפגע בגרם מדרגות הבניין. כעת דיירי הבניין נתבעים בגין נזקיו של איש המכירות, האם חובת הדיירים לפצותו ללא סייג?

עודכן לאחרונה ב: ‏יום רביעי ‏07 ‏דצמבר ‏2011ביטון יוסי, עו''ד

מנהג הוא בקרבנו כי אל תחומי הבית המשותף נכנסים מעת לעת אנשי מכירות מזדמנים או מתרימים למיניהם ושאר גורמים הנכנסים באופן אקראי להציע מרכולתם. האם כל אדם הנכנס אל תחומי הבית המשותף אף ללא כל הזמנה מוקדמת, תעמוד חבות דיירי הבית כלפיו ללא סייג?
 
כפי שציינו בשאלות קודמות, הלכה היא כי הבעלות במקרקעין מטילה הן חובת זהירות מושגית על הבעלים לטובת המבקרים במקרקעין והן חובת זהירות קונקרטית כלפי המבקר הניזוק ובנסיבות דנן. בתוך כך, יוצרת הבעלות זיקה בין הבעלים לבין סיכונים שנוצרו במקרקעין. זאת ועוד, הבעלות במקרקעין יוצרת את האפשרות למנוע סיכונים בנכס שכן עומדים הם לרשותו ושליטתו. למותר יהיה להבהיר כי חובה זו הינה כלפי כל אדם (ס' 36 לפקודה).
 
חובת הזהירות אם כן, עניינה נקיטת אמצעי זהירות סבירים. עם זאת יצויין כי, הגם שמתקיימת חובת הזהירות בין בעל המקרקעין לבין מבקריו, לא תמיד יחוב בעל המקרקעין כלפי הניזוק שכן מידת הזהירות שתידרש לבחינה בראי בעל המקרקעין תהא תלויה לא רק בחומרת הסכנה שהיה על בעל החנות לצפות, אלא גם בקושי למונעה.
 
על כן, באופן אפריורי חובת דיירי הבית המשותף כבעליהם המשותפים של המקרקעין, יכולה ותקום כלפי הניזוק, אלא אם המדובר בנזק או סכנה שלא ניתן היה לצפותם או למונעם בהתחשב לאופייה המסויים של הפגיעה, ובנסיבותיה כעולה בשאלה דנן.
 
בתוך נסיבות המקרה בשאלה הנדונה, לא צויין באם איש המכירות נכנס את תחומי הבית המשותף בתוך הזמנה של מי מהדיירים או באקראי על דעת עצמו בלבד, וזאת בכדי לבדל את התשובה בנדון.
 
באשר המקרה הוא לאיש מכירות שהוזמן מבעוד מועד לאחד מהדיירים, הרי שמתקיימת חבות הדיירים במשותף כלפי הניזוק, וזאת כאמור בכפוף לגבולות האחריות המוטלת על בעל מקרקעין, שכן המדובר באורחו של דייר.
 
באם נסיבות המקרה הינן בתוך כניסת אדם מזדמנת לתחום הבית המשותף, אזי ייבחנו כלל הנסיבות האופפות את שטח הבית המשותף ומכך תיבחן מידת הזהירות הכללית שעטו עליהם דיירי הבית להגן עצמם מקהל מזדמנים כבנדון.
 
כך היא הדוגמה באם הייתה כניסת איש המכירות אל הבניין שלא כדין, דוגמת התחזות לאדם אחר, כניסה למרות התראות חוזרות והתנגדות שכנים, או כניסה\פתיחה של דלת הבניין באופן שאינו חוקי (דרך חלון, מפתח מאסטר וכיוב'), האם בבניין התקיים השילוט בדבר אי כניסת זרים ועוד, או אז, יכולה שתהא כניסה זו של איש המכירות כהסגת גבול במקרקעין, שהיא עוולה לכשעצמה בפקודת הנזיקין (ס' 29) – עליה לא נתרחב כאן.
 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יש לבוא חשבון באם המדובר על איש מכירות שהינו עובד בשירותו של אחר, שכן יתכן ותימצא הפגיעה דנן כחוסה תחת "פגיעה בעבודה" שלחוק הביטוח הלאומי. לפיכך, על דיירי הבית יהיה לבחון המקרה בשני מישורים.
 
האחד, הינו מישור חבות הדיירים כלי העובד הנפגע (איש המכירות), שזו ככללה תהא לסכומי הפיצוי שמעבר לסכומים המשולמים לנפגע מהביטוח הלאומי, בגין הפגיעה בעבודה. המישור השני, הבא במישור גורם החבות הנוסף, היכול ויצורף כנתבע לנזקי העובד כאמור, והוא מעבידו של העובד, שהוא בהתאמה יכול ויחוב כלפי עובדו בסכומי הפיצוי שמעבר לסכומים המשתלמים ע"י הביטוח הלאומי.
 
לסיכומו של דבר וכפי שהראנו עד לכה נאמר כי, במקרים כבנדון, גורמי האחריות שעשויים להימצא כחבים בנזקו של אדם, משתנים, ותלויים בנסיבותיו הפרטניות של המקרה נשוא התביעה ועל כן יש לבוחנם באופן מדוקדק.
 
ומילה אחרונה בנושא זה, המופנה כלפי נציגות הבית המשתף ו\או כלל דיירי הבית המשותף היא, לדאוג לכיסוי ביטוח צד ג' לבית המשותף – כיסוי ביטוחי שברובם של מקרים ייתן המענה לתביעות כדנן. ראו הרחבה בנושא, בהמשך מדור זה.

ט.ל.ח.
ביטון יוסי, עו''ד

 


הבהרה:
כתבה זו מובאת כמידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
על אודות כותב המאמר
 

שאלות נוספות בקטגורייה

הילד שלי שבר את רגלו במהלך משחק בביה''ס, מי אמור לפצות אותו בגין הפגיעה? מבט מהיר
במהלך ריצה ברחוב ננשכתי ע''י כלב משוטט, מי נושא באחריות בגין הפגיעה? מבט מהיר
עברתי תאונת דרכים ומשכך קבע לי רופא 30 ימי מנוחה בבית. האם בגין ימים אלה אני זכאי לדמי מחלה ממקום העבודה? מבט מהיר
אל החנות שברשותי נכנסה לקוחה, מעדה ושברה את ידה, האם מחובתי לפצותה ללא כל סייג? מבט מהיר
אני מעסיקה עובדת ניקיון בביתי, כיצד אוכל להגן על עצמי למקרה פגיעת גוף של העובדת? מבט מהיר
עובד הניקיון המועסק ע''י וועד הבית המשותף, נפגע במהלך עבודתו, מי אמור לפצותו? מבט מהיר
גנן עצמאי שהועסק ע''י גורמי הוועד בבית משותף נפגע במהלך עבודתו, האם חבים כלפיו דיירי הבית המשותף ? מבט מהיר
אני עומד לפני ניתוח, מהי חובת הגילוי מצד הרופאים המטפלים, באשר לאמור לקרות במהלך הניתוח ו\או לאחריו או באשר לחלופות הטיפול הרפואי? מבט מהיר
מהם המקרים שנסיבותיהם מהווים באופן כללי רשלנות רפואית? מבט מהיר
מה ההבדל בין תביעת נזקי גוף כלליים לבין תביעת נזקי גוף עקב תאונת דרכים, ומדוע הבידול ביניהם? מבט מהיר
מה עליי להוכיח במהלך של תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף? מבט מהיר
מהו 'אשם תורם' או 'רשלנות תורמת' העולה בתביעה נזיקית בכללה ובתביעה לפיצוי בגין נזק גוף לפרט? מבט מהיר
בשל קטטה ביני לבין אדם אחר, נתבעתי על ידו בעד נזקי גופו עקב אותה קטטה. האם מתקיימת חבותי לפצותו ללא כל עוררין? מבט מהיר
במהלך שהותי במלון מעדתי מגרם המדרגות המוביל ללובי, האם נושא בית המלון בחבות פיצוי על פגיעתי? מבט מהיר
בתביעה לנזקי גוף, האם חובה עליי לצרף חוו''ד רפואית בקשר למצבי עקב הפגיעה? מבט מהיר
מהו ביטוח חבות מעבידים, למי הוא מיועד ולשם מה הוא נחוץ? מבט מהיר
מה תכליתו ומהותו של ביטוח צד ג', באשר עניינו לנזקי גוף? מבט מהיר
איש מכירות שנכנס לבניין בו אני מתגורר נפגע בגרם מדרגות הבניין. כעת דיירי הבניין נתבעים בגין נזקיו של איש המכירות, האם חובת הדיירים לפצותו ללא סייג? מבט מהיר
האם קיימת חובה על מוסד רפואי למסור לידיי את כלל המסמכים הרפואיים בקשר לטיפול שבוצע בי? מבט מהיר
מה נדרש להוכיח במהלכה של תביעה לרשלנות רפואית, כי אכן התקיימה רשלנות מצד הרופאים המטפלים? מבט מהיר
מהו ביטוח נפגעי תאונות שבחוק הביטוח הלאומי והאם יכול לשמש נפגעי חיסון? מבט מהיר
הבן שלי תלמיד בבי''ס, נפגע במהלך נסיעה באופניים בשעות אחה''צ. האם יש מה לעשות במקרה זה? מבט מהיר
במהלך טיול באתר טבע, נפגעתי עקב כניסה למאגר מים ומכך נשברה רגלי, היש גוף הנושא בחבות כלפיי בקשר לפגיעה? מבט מהיר
מהו ביטוח תאונות אישיות לתלמידים? מבט מהיר
במהלך טיול פרטי בסופ''ש נפגעתי וכעת אני מצוי בתקופת מנוחה בביתי, לצערי לא נותרו לי ימי מחלה ממקום עבודתי, האם יש גורם היכול ויעמוד לסיוע במקרה כזה? מבט מהיר
לקיתי במחלה המאושרת ע''י רופא. מכך לקחתי ימי מחלה ממקום עבודתי באופן שאינו רציף, האם תחושב תקופת ימי המחלה כאילו נלקחו ברצף? מבט מהיר
לכמה ימי מחלה אני זכאי ממקום עבודתי? מבט מהיר
במהלך חופשה שנתית ממקום עבודתי חליתי במחלה. האם תקופת מחלתי תנוכה מימי החופשה השנתית או מימי המחלה הקיימים לי? מבט מהיר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה? מבט מהיר

My Google+ Profile

עמוד ראשי

פגיעה בעבודה  
נכות כללית  
הוועדה הרפואית  
תאונות דרכים  
נזקי גוף  
 

 

דבר העורך

חדש וייחודי לאתר
בהשלמת מעשה למאמרי האתר השקנו פורום בפייסבוק - ביטוח לאומי ועו"ד, למענה ותמיכה

לפורום שלנו בפייסבוק

זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
 
הנצפים ביותר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה?
27,875 צפיות
לא חידשתי את רשיון הרכב, האם יכולה להיפגע זכותי לפיצויים בעת ותקרה תאונת דרכים?
12,891 צפיות
מה ייחשב כאב וסבל בנסיבות של תביעת נזקי גוף עקב תאונת דרכים וכיצד נקבע שיעורו?
11,547 צפיות
באילו מקרים ישולמו דמי הפגיעה ע''י המעביד ולא ישירות ע''י ביטוח לאומי?
11,055 צפיות
מהם ''ליקויים מנופים'' בתוך מבחני הנכות הכללית?
10,938 צפיות
מהי תקנה 12 - 'צירוף נכויות' המונהגת בענף נפגעי עבודה ומהי חשיבותה?
10,813 צפיות
זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
9,364 צפיות
באילו מצבים אם בכלל כדאי להמיר את קצבת הנכות מעבודה למענק חד פעמי?
8,380 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,300 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,300 צפיות

כל האמור באתר זה מובא כמידע כללי וראשוני בלבד ועל פי מיטב שיקול דעת משרד עו"ד ביטון יוסי. ובשום מקרה אין בו לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי הנדרש לכל מקרה פרטני ובהתאם לנסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה, וכל הפועל אחרת על דעתו פועל בלבד. הדברים נכונים למועד כתיבתם, ונכונותם ו\או תקפותם עלולה להשתנות מעת לעת.  

© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד ביטון יוסי, 2011.
 
המשרד עומד לשירותכם בכל שאלה, הבהרה והצעה לשיפורים.