על השירותים שלנו - משרד עו"ד ביטון יוסי: 050-57.56.222 , 02-571.8888  רח' בן- סירא 12, ירושלים.

 

Yossi@MedLawPortal.COM

      

 

מצא אותנו ב-‪Google+‬‏

מתוך קטגורייה: נזקי גוף

מהו ביטוח נפגעי תאונות שבחוק הביטוח הלאומי והאם יכול לשמש נפגעי חיסון?
עודכן לאחרונה ב: ‏שבת ‏13 ‏פברואר ‏2021ביטון יוסי, עו''ד

ביטוח נפגעי תאונות הקבוע בפרק ו' לחוק הביטוח הלאומי, ייעודו לבוא במענה למקרי פגיעה עקב תאונה ("תאונה" או "פגיעה"), שקרתה למבוטח – ויובהר, פגיעה שלא עקב תאונת דרכים או פגיעה בעבודה – ביטוח כביכול, המקביל במהותו לביטוח "תאונות אישיות" המונהגות אצל חברות הביטוח הפרטיות, ולמניעת המצב כי בתקופת אי-כושרו של המבוטח ימצא עצמו כמחוסר כל הכנסה לפרנסתו.
 
מונח התאונה כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי הינו: אירוע פתאומי שבו גורם חיצוני מביא לחבלה פיסית וכתוצאה ממנה לאובדן כושר התפקוד. כך שכל היעדרות כושר לעבוד מפאת מחלה (להבדיל מאי-כושר עקב מאורע תאונתי), לא תובא בחשבון לצורך החלת ביטוח נפגעי תאונות על המבוטח. וזאת כהבדלה כביכול, מפוליסות התאונות אישיות שלחברות הביטוח הפרטיות.
 
"נפגע" - מכח החקיקה הסוציאלית שביסוד חוק הביטוח הלאומי, המבוטחים בביטוח נפגעי תאונות, הינם כלל מבוטחי הביטוח הלאומי שהינם תושבי ישראל, מגיל 18 ועד לגיל הפרישה (במועד הפגיעה).
 
הזכות ותחומיה
הזכאות לדמי תאונה תהא לנפגע שאירעה אצלו תאונה בין אם בישראל ובין אם מחוצה לה ועקב התאונה אבד כושרו לתפקד.
הכושר לתפקד כאמור, יכול שיהא במישור חזרה לתפקד בעבודתו (שכיר) או במשלח ידו (עצמאי) או שהינו מרותק לביתו (מי שאינו עובד כלל) או לאישה שאבד כושרה לעבודות משק הבית (עקרת בית).
 
כתנאי להכרה בתאונה עפ"י פרק נפגעי תאונות, על הנפגע להיבדק בדיקה רפואית תוך 72 שעות ממועד התאונה ואם נתגלתה הפגיעה לאחר שעברו 72 השעות כאמור ואושר הדבר ע"י המל"ל, עליו יהיה להיבדק תוך 14 ימים מיום התאונה.
 
דמי תאונה
דמי התאונה בגין הפגיעה, תהא לתקופה של 90 ימים לכל היותר, החל מיום מחרת התאונה. דמי התאונה כאמור, ישולמו כל עוד שוהה הנפגע בתחומי ישראל.
 
כך הדוגמה למקרה בו נפגע אדם במהלך טיול בחו"ל, תהא זכאותו לדמי תאונה רק לאחר חזרתו ובזמן המצאותו בישראל.
 
ניכוי ימי דמי תאונה ראשונים
לעובד שכיר או עצמאי, לא ישולמו דמי תאונה בעבור 2 הימים הראשונים שלאחר יום הפגיעה, אלא אם אבד כושרו לתפקד 12 ימים (ממחרת יום התאונה) לפחות.
 
כך עובד שתקופת אי-כושרו הינו 10 ימים, זכאותו לדמי תאונה תהא בעבור 8 ימים. ואילו עובד שתקופת אי-כושרו הינה 13 ימים, יהיה זכאי ל- 13 ימי דמי תאונה.
למי שאינו עובד או לעקרת בית, לא ישולמו דמי תאונה בעבור 14 הימים הראשונים שלאחר יום התאונה.
 
שיעור דמי התאונה
עובד שכיר\עצמאי – שיעור דמי התאונה ליום, זהים לשיעור דמי פגיעה בעבודה, קרי, 75% משכרם או הכנסתם החודשית ברבעון שקדם לפגיעה וכשהם מחולקים ב- 90.
 
למי שאינו עובד או לעקרת בית, דמי התאונה היומיים הינם 25% מהשכר החודשי הבסיסי (הקרב בערכו לשכר הממוצע במשק) המחולק ב- 30.
 
סייג לזכאות דמי תאונה
מי שלגביו מתקיימת הזכות לתשלום בעבור תקופת אי-כושרו מכח זכות לימי מחלה עפ"י חוק או מכח ביטוח בקופ"ג\קרן פנסיה או הסכם עבודה, לא יהיה זכאי לדמי תאונה. העיקרון בבסיס סייג זה הינו מהותו של ביטוח נפגעי תאונות, קרי, ליתן המענה לאלו שאין בידם האמצעים למימון קיומם בשעת אי-כושרם לתפקד.
 
כך יכול הוא הדבר במקרה של מי שאינו עובד כלל,  במקרה של עובד ללא יתרת זכות לימי מחלה, במקרה של עקרת בית, כמו גם במקרים של עובדים עצמאיים שאין בידיהם כיסוי ביטוחי לימי מחלה בתקופת אי-כושרם וכיוב'.
 
כמו כן לא ישולמו דמי תאונה לנפגע בזמן שהוא:
  • שוהה במוסד לטיפול רפואי או סיעודי, שניתנים בו אכסון וכלכלה – שלא לצורך קבלת טיפול רפואי עקב התאונה (אם אושפז במוסד זה לצורך טיפול בעקבות תאונה, שאירעה לו מחוץ למוסד– ישולמו לו דמי התאונה)
  • לא ישולמו דמי תאונות למי שבתקופת אי-כושרו לתפקד, מקבל דמי פגיעה בעבודה.
  • לא ישולמו דמי תאונה, למי שמשרת בצה"ל כמו גם למי שנמצא במאסר בפרק הזמן שאבד כושרם לתפקד.
הגשת תביעה
תביעה אצל המוסד לביטוח לאומי בקשר להודעה על תאונה ופגיעה בעטייה, יש להגיש בתוך 90 ימים מיום התאונה. למוסד קיימת הרשאה ליתן ארכה נוספת בת 90 ימים מפאת סיבה שמנעה מהנפגע להגיש את התביעה במועד כאמור.
 
חשוב להדגיש כי, היעדר הגשת התביעה במועדה כאמור, עלולה ותשלול מזכאותכם לגמלה דנן - בין אם באופן מלא ובין אם בחלקה.

ט.ל.ח.
ביטון יוסי, עו''ד

 

* חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנה-1995 : ס' 150
* פסק דין : עב''ל 06\332 המל''ל נ' שי מורד ואח'

הבהרה:
כתבה זו מובאת כמידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
על אודות כותב המאמר
 

שאלות נוספות בקטגורייה

הילד שלי שבר את רגלו במהלך משחק בביה''ס, מי אמור לפצות אותו בגין הפגיעה? מבט מהיר
במהלך ריצה ברחוב ננשכתי ע''י כלב משוטט, מי נושא באחריות בגין הפגיעה? מבט מהיר
עברתי תאונת דרכים ומשכך קבע לי רופא 30 ימי מנוחה בבית. האם בגין ימים אלה אני זכאי לדמי מחלה ממקום העבודה? מבט מהיר
אל החנות שברשותי נכנסה לקוחה, מעדה ושברה את ידה, האם מחובתי לפצותה ללא כל סייג? מבט מהיר
אני מעסיקה עובדת ניקיון בביתי, כיצד אוכל להגן על עצמי למקרה פגיעת גוף של העובדת? מבט מהיר
עובד הניקיון המועסק ע''י וועד הבית המשותף, נפגע במהלך עבודתו, מי אמור לפצותו? מבט מהיר
גנן עצמאי שהועסק ע''י גורמי הוועד בבית משותף נפגע במהלך עבודתו, האם חבים כלפיו דיירי הבית המשותף ? מבט מהיר
אני עומד לפני ניתוח, מהי חובת הגילוי מצד הרופאים המטפלים, באשר לאמור לקרות במהלך הניתוח ו\או לאחריו או באשר לחלופות הטיפול הרפואי? מבט מהיר
מהם המקרים שנסיבותיהם מהווים באופן כללי רשלנות רפואית? מבט מהיר
מה ההבדל בין תביעת נזקי גוף כלליים לבין תביעת נזקי גוף עקב תאונת דרכים, ומדוע הבידול ביניהם? מבט מהיר
מה עליי להוכיח במהלך של תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף? מבט מהיר
מהו 'אשם תורם' או 'רשלנות תורמת' העולה בתביעה נזיקית בכללה ובתביעה לפיצוי בגין נזק גוף לפרט? מבט מהיר
בשל קטטה ביני לבין אדם אחר, נתבעתי על ידו בעד נזקי גופו עקב אותה קטטה. האם מתקיימת חבותי לפצותו ללא כל עוררין? מבט מהיר
במהלך שהותי במלון מעדתי מגרם המדרגות המוביל ללובי, האם נושא בית המלון בחבות פיצוי על פגיעתי? מבט מהיר
בתביעה לנזקי גוף, האם חובה עליי לצרף חוו''ד רפואית בקשר למצבי עקב הפגיעה? מבט מהיר
מהו ביטוח חבות מעבידים, למי הוא מיועד ולשם מה הוא נחוץ? מבט מהיר
מה תכליתו ומהותו של ביטוח צד ג', באשר עניינו לנזקי גוף? מבט מהיר
איש מכירות שנכנס לבניין בו אני מתגורר נפגע בגרם מדרגות הבניין. כעת דיירי הבניין נתבעים בגין נזקיו של איש המכירות, האם חובת הדיירים לפצותו ללא סייג? מבט מהיר
האם קיימת חובה על מוסד רפואי למסור לידיי את כלל המסמכים הרפואיים בקשר לטיפול שבוצע בי? מבט מהיר
מה נדרש להוכיח במהלכה של תביעה לרשלנות רפואית, כי אכן התקיימה רשלנות מצד הרופאים המטפלים? מבט מהיר
מהו ביטוח נפגעי תאונות שבחוק הביטוח הלאומי והאם יכול לשמש נפגעי חיסון? מבט מהיר
הבן שלי תלמיד בבי''ס, נפגע במהלך נסיעה באופניים בשעות אחה''צ. האם יש מה לעשות במקרה זה? מבט מהיר
במהלך טיול באתר טבע, נפגעתי עקב כניסה למאגר מים ומכך נשברה רגלי, היש גוף הנושא בחבות כלפיי בקשר לפגיעה? מבט מהיר
מהו ביטוח תאונות אישיות לתלמידים? מבט מהיר
במהלך טיול פרטי בסופ''ש נפגעתי וכעת אני מצוי בתקופת מנוחה בביתי, לצערי לא נותרו לי ימי מחלה ממקום עבודתי, האם יש גורם היכול ויעמוד לסיוע במקרה כזה? מבט מהיר
לקיתי במחלה המאושרת ע''י רופא. מכך לקחתי ימי מחלה ממקום עבודתי באופן שאינו רציף, האם תחושב תקופת ימי המחלה כאילו נלקחו ברצף? מבט מהיר
לכמה ימי מחלה אני זכאי ממקום עבודתי? מבט מהיר
במהלך חופשה שנתית ממקום עבודתי חליתי במחלה. האם תקופת מחלתי תנוכה מימי החופשה השנתית או מימי המחלה הקיימים לי? מבט מהיר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה? מבט מהיר

My Google+ Profile

עמוד ראשי

פגיעה בעבודה  
נכות כללית  
הוועדה הרפואית  
תאונות דרכים  
נזקי גוף  
 

 

דבר העורך

חדש וייחודי לאתר
בהשלמת מעשה למאמרי האתר השקנו פורום בפייסבוק - ביטוח לאומי ועו"ד, למענה ותמיכה

לפורום שלנו בפייסבוק

זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
 
הנצפים ביותר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה?
27,873 צפיות
לא חידשתי את רשיון הרכב, האם יכולה להיפגע זכותי לפיצויים בעת ותקרה תאונת דרכים?
12,890 צפיות
מה ייחשב כאב וסבל בנסיבות של תביעת נזקי גוף עקב תאונת דרכים וכיצד נקבע שיעורו?
11,547 צפיות
באילו מקרים ישולמו דמי הפגיעה ע''י המעביד ולא ישירות ע''י ביטוח לאומי?
11,055 צפיות
מהם ''ליקויים מנופים'' בתוך מבחני הנכות הכללית?
10,938 צפיות
מהי תקנה 12 - 'צירוף נכויות' המונהגת בענף נפגעי עבודה ומהי חשיבותה?
10,812 צפיות
זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
9,363 צפיות
באילו מצבים אם בכלל כדאי להמיר את קצבת הנכות מעבודה למענק חד פעמי?
8,379 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,299 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,299 צפיות

כל האמור באתר זה מובא כמידע כללי וראשוני בלבד ועל פי מיטב שיקול דעת משרד עו"ד ביטון יוסי. ובשום מקרה אין בו לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי הנדרש לכל מקרה פרטני ובהתאם לנסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה, וכל הפועל אחרת על דעתו פועל בלבד. הדברים נכונים למועד כתיבתם, ונכונותם ו\או תקפותם עלולה להשתנות מעת לעת.  

© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד ביטון יוסי, 2011.
 
המשרד עומד לשירותכם בכל שאלה, הבהרה והצעה לשיפורים.