על השירותים שלנו - משרד עו"ד ביטון יוסי: 050-57.56.222 , 02-571.8888  רח' בן- סירא 12, ירושלים.

 

Yossi@MedLawPortal.COM

      

 

מצא אותנו ב-‪Google+‬‏

מתוך קטגורייה: נזקי גוף

הילד שלי שבר את רגלו במהלך משחק בביה''ס, מי אמור לפצות אותו בגין הפגיעה?

עודכן לאחרונה ב: ‏יום שני ‏12 ‏דצמבר ‏2011ביטון יוסי, עו''ד

את מרבית שעות הפעילות, מעבירים הילדים במוסדות החינוך – גנים או ביה"ס, ומטבעם של ילדים, שובבותם ושיקול דעתם הבלתי מעוצב, עשויים הם להיפגע במהלך יום החינוך.
פגיעתם כאמור, יכולה שתתרחש עקב מפגע אובייקטיבי המתקיים במתקן בו שוהים הילדים ובעטיו אירעה הפגיעה או לחילופין עקב שובבותם וחסר מודעותם לסכנות שבדרכם או התנהלותם.
 
לפיכך, אירוע פגיעה כדנן ייבחן עפ"י נסיבותיו – דוגמת, האם אירוע הפגיעה הינו עקב רשלנות הצוות החינוכי של ביה"ס בנוסף ולחילופין האם אירעה התאונה עקב מפגע בשטח ביה"ס, ובהתאמה ייקבע גורם החבות כלפי התלמיד הנפגע.
 
אם נחזור לחובת הזהירות הנדרשת להוכחת רשלנות בתביעה נזיקית הרי שנאמר בקליפת האגוז כי שאלת האחריות תיבחן בשני מישורים – האחת, האם קיימת חובת הזהירות הכללית (המושגית) בצד המזיק ביחס לסיכון המסויים, והשנייה היא, האם קיימת חובת זהירות ישירה (קונקרטית) כלפי הניזוק. ואלו ייבחנו על פי מבחן הציפיות.
 
מבחן הציפיות נבחן הן ביחס לשאלת הסבירות הטכנית - האם אדם סביר יכול היה לצפות את דרך התרחשותו של המקרה הנדון, כמו גם תעמוד חובת הזהירות ביחס לסבירות הנורמטיבית - האם המדובר בסיכון שרואה אותו החברה במידת חומרה יתרה באופן שהיא דורשת כי ינקטו אמצעי זהירות סבירים כדי למונעו.
 
זאת ועוד, מידת הזהירות שתידרש בצד המעוול, תהא תלוה לא רק בחומרת הסכנה אלא גם בקושי למונעה. ומכך לענייננו.
 
רשלנות הצוות החינוכי – ברי כי מתקיימת אחריות וחובת זהירות כללית בין המוסד החינוכי על צוותו לבין התלמידים השוהים בו. שכן, הצוות החינוכי אחראי על סדרי הלימודים והפעילויות המתנהלות בו ומרותו כלפי התלמידים הינה מובנית בתפקידם.
 
כך הוא הדבר בכל מהלך שעות הלימודים או שהות התלמידים בו, וכך נדרש הוא שיהא המורה התורן בעת הפסקות שבין השיעורים בו יוצאים הילדים לפרוק את מרצם ולא תמיד עפ"י אמות מידת הזהירות של מבוגר (ע"א 89\310).
 
יחד עם זאת, מידת הפיקוח הנדרשת בצד המוסד החינוכי היא פועל יוצא של גיל הילדים, תנאי השטח אופי העיסוק והסיכון הנובע ממנו. בתוך כך, אין מתחייב פיקוח צמוד דווקא המכסה כל פינה אלא הנוכחות בקרבת המקום בכדי שיוכל המורה התורן להתערב במידת הצורך או להתריע על סכנות שבהתנהגות הילדים. (ע"א 79\715).
 
לפיכך, במידה ואירעה לתלמיד תאונה עקב רשלנות בצד המוסד החינוכי, בשל היעדר פיקוח מורה תורן או פיקוח שאין בו לראותו כתואם את מידת הסכנה שניתן היה לצפותה ולמונעה – כך במקרים של עשרות ילדים בחצר אחת או השתוללות יתר והכל בפרק זמן מובהק, יכול ויחוב המוסד החינוכי ברשלנות כלפי התלמיד הנפגע (נושא החבות הינו משרד החינוך).
 
רשלנות הרשות המקומית – תאונות יכולות לקרות שלא על דרך הרשלנות של המוסד החינוכי כאמור, אלא יכולות הן לקרות בשל מפגע אובייקטיבי במבנה ביה"ס עצמו בגינו אירעה התאונה – כך הן הדוגמות במקרה של פתח בלתי חסום\מגודר בשטח ביה"ס, קריסת אחד ממתקני המבנה וכיוב'.
 
בשל שליטתה או בעלותה של הרשות המקומית על המבנה בשטחו המוסד החינוכי (לרוב כך הוא הדבר, אך יתכנו גם גורמים אחרים) הרי היא הנושאת באחריות לתחזוקתו ותקינותו הסדירה, לשימוש המוסד החינוכי, כמחסה לתלמידים השוהים בו, ולפיכך נושאת היא בחובת הזהירות כלפי כלל התלמידים והנפגע לפרט.
כך שתביעה בגין תאונה שנסיבותיה בתוך רשלנות הרשות המקומית לתחזוקת המבנה, תוגש כנגד הרשות עצמה.
 
לעיתים יכולה שתהא התאונה עקב התרשלותם המשותפת של המוסד החינוכי והן של הרשות המקומית – כך במקרה בו ידע המוסד החינוכי על מפגע במבנה אך לא פעל לגדרו ו\או לא התריע בפני הרשות וכיוב'.
 
אין בגורמים שהוצגו לעיל כדי לסגור את רשימת גורמי החבות, שכן יתכנו נוספים. לפיכך, כל מקרה נדרש כי ייבחן עפ"י נסיבותיו הפרטניות ובחינת גורמי האחריות היכולים ומתקיימים בו.
 
לא נסיים בטרם נציין שתי מקורות תביעה נוספים עליהם לא נתרחב במאמר זה והם, חברת הביטוח בעלת פוליסת 'ביטוח תאונות אישיות לתלמידים' היכולה ונושאת בפיצוי עקב תאונה כדנן. גורם נוסף הוא, המוסד לביטוח לאומי, במקרה ולתלמיד נוצרה נכות עקב התאונה – תיבחן זכאותו תחת ביטוח נכות שלחוק הביטוח הלאומי, כילד נכה.

ט.ל.ח.
ביטון יוסי, עו''ד

 

* פסק דין : ע''א 89\310 אליהו כהן קטין נ' משרד החינוך
* פסק דין : ע''א 79\715 דניאלי נ' אורט ישראל נתניה

הבהרה:
כתבה זו מובאת כמידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
על אודות כותב המאמר
 

שאלות נוספות בקטגורייה

הילד שלי שבר את רגלו במהלך משחק בביה''ס, מי אמור לפצות אותו בגין הפגיעה? מבט מהיר
במהלך ריצה ברחוב ננשכתי ע''י כלב משוטט, מי נושא באחריות בגין הפגיעה? מבט מהיר
עברתי תאונת דרכים ומשכך קבע לי רופא 30 ימי מנוחה בבית. האם בגין ימים אלה אני זכאי לדמי מחלה ממקום העבודה? מבט מהיר
אל החנות שברשותי נכנסה לקוחה, מעדה ושברה את ידה, האם מחובתי לפצותה ללא כל סייג? מבט מהיר
אני מעסיקה עובדת ניקיון בביתי, כיצד אוכל להגן על עצמי למקרה פגיעת גוף של העובדת? מבט מהיר
עובד הניקיון המועסק ע''י וועד הבית המשותף, נפגע במהלך עבודתו, מי אמור לפצותו? מבט מהיר
גנן עצמאי שהועסק ע''י גורמי הוועד בבית משותף נפגע במהלך עבודתו, האם חבים כלפיו דיירי הבית המשותף ? מבט מהיר
אני עומד לפני ניתוח, מהי חובת הגילוי מצד הרופאים המטפלים, באשר לאמור לקרות במהלך הניתוח ו\או לאחריו או באשר לחלופות הטיפול הרפואי? מבט מהיר
מהם המקרים שנסיבותיהם מהווים באופן כללי רשלנות רפואית? מבט מהיר
מה ההבדל בין תביעת נזקי גוף כלליים לבין תביעת נזקי גוף עקב תאונת דרכים, ומדוע הבידול ביניהם? מבט מהיר
מה עליי להוכיח במהלך של תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף? מבט מהיר
מהו 'אשם תורם' או 'רשלנות תורמת' העולה בתביעה נזיקית בכללה ובתביעה לפיצוי בגין נזק גוף לפרט? מבט מהיר
בשל קטטה ביני לבין אדם אחר, נתבעתי על ידו בעד נזקי גופו עקב אותה קטטה. האם מתקיימת חבותי לפצותו ללא כל עוררין? מבט מהיר
במהלך שהותי במלון מעדתי מגרם המדרגות המוביל ללובי, האם נושא בית המלון בחבות פיצוי על פגיעתי? מבט מהיר
בתביעה לנזקי גוף, האם חובה עליי לצרף חוו''ד רפואית בקשר למצבי עקב הפגיעה? מבט מהיר
מהו ביטוח חבות מעבידים, למי הוא מיועד ולשם מה הוא נחוץ? מבט מהיר
מה תכליתו ומהותו של ביטוח צד ג', באשר עניינו לנזקי גוף? מבט מהיר
איש מכירות שנכנס לבניין בו אני מתגורר נפגע בגרם מדרגות הבניין. כעת דיירי הבניין נתבעים בגין נזקיו של איש המכירות, האם חובת הדיירים לפצותו ללא סייג? מבט מהיר
האם קיימת חובה על מוסד רפואי למסור לידיי את כלל המסמכים הרפואיים בקשר לטיפול שבוצע בי? מבט מהיר
מה נדרש להוכיח במהלכה של תביעה לרשלנות רפואית, כי אכן התקיימה רשלנות מצד הרופאים המטפלים? מבט מהיר
מהו ביטוח נפגעי תאונות שבחוק הביטוח הלאומי והאם יכול לשמש נפגעי חיסון? מבט מהיר
הבן שלי תלמיד בבי''ס, נפגע במהלך נסיעה באופניים בשעות אחה''צ. האם יש מה לעשות במקרה זה? מבט מהיר
במהלך טיול באתר טבע, נפגעתי עקב כניסה למאגר מים ומכך נשברה רגלי, היש גוף הנושא בחבות כלפיי בקשר לפגיעה? מבט מהיר
מהו ביטוח תאונות אישיות לתלמידים? מבט מהיר
במהלך טיול פרטי בסופ''ש נפגעתי וכעת אני מצוי בתקופת מנוחה בביתי, לצערי לא נותרו לי ימי מחלה ממקום עבודתי, האם יש גורם היכול ויעמוד לסיוע במקרה כזה? מבט מהיר
לקיתי במחלה המאושרת ע''י רופא. מכך לקחתי ימי מחלה ממקום עבודתי באופן שאינו רציף, האם תחושב תקופת ימי המחלה כאילו נלקחו ברצף? מבט מהיר
לכמה ימי מחלה אני זכאי ממקום עבודתי? מבט מהיר
במהלך חופשה שנתית ממקום עבודתי חליתי במחלה. האם תקופת מחלתי תנוכה מימי החופשה השנתית או מימי המחלה הקיימים לי? מבט מהיר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה? מבט מהיר

My Google+ Profile

עמוד ראשי

פגיעה בעבודה  
נכות כללית  
הוועדה הרפואית  
תאונות דרכים  
נזקי גוף  
 

 

דבר העורך

חדש וייחודי לאתר
בהשלמת מעשה למאמרי האתר השקנו פורום בפייסבוק - ביטוח לאומי ועו"ד, למענה ותמיכה

לפורום שלנו בפייסבוק

זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
 
הנצפים היום
מהי היקפה של חובת הגילוי החלה על המדינה, באשר לסיכונים או תופעות הלוואי העשויים ומתקיימים בחיסונים?
באילו מקרים ישולמו דמי הפגיעה בעבודה ע''י המעביד ולא ע''י ביטוח לאומי?
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה?
פגיעה בעמוד השדרה המותני או התחתון – כיצד עליי להיערך לקראת הוועדה הרפואית, על מנת למצות את מלוא הנכות הרפואית?
במהלך ריצה ברחוב ננשכתי ע''י כלב משוטט, מי נושא באחריות בגין הפגיעה?
הנצפים ביותר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה?
28,714 צפיות
לא חידשתי את רשיון הרכב, האם יכולה להיפגע זכותי לפיצויים בעת ותקרה תאונת דרכים?
12,916 צפיות
מה ייחשב כאב וסבל בנסיבות של תביעת נזקי גוף עקב תאונת דרכים וכיצד נקבע שיעורו?
11,628 צפיות
באילו מקרים ישולמו דמי הפגיעה ע''י המעביד ולא ישירות ע''י ביטוח לאומי?
11,203 צפיות
מהם ''ליקויים מנופים'' בתוך מבחני הנכות הכללית?
10,983 צפיות
מהי תקנה 12 - 'צירוף נכויות' המונהגת בענף נפגעי עבודה ומהי חשיבותה?
10,838 צפיות
זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
9,537 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,466 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,466 צפיות
באילו מצבים אם בכלל כדאי להמיר את קצבת הנכות מעבודה למענק חד פעמי?
8,400 צפיות

כל האמור באתר זה מובא כמידע כללי וראשוני בלבד ועל פי מיטב שיקול דעת משרד עו"ד ביטון יוסי. ובשום מקרה אין בו לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי הנדרש לכל מקרה פרטני ובהתאם לנסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה, וכל הפועל אחרת על דעתו פועל בלבד. הדברים נכונים למועד כתיבתם, ונכונותם ו\או תקפותם עלולה להשתנות מעת לעת.  

© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד ביטון יוסי, 2011.
 
המשרד עומד לשירותכם בכל שאלה, הבהרה והצעה לשיפורים.