על השירותים שלנו - משרד עו"ד ביטון יוסי: 050-57.56.222 , 02-571.8888  רח' בן- סירא 12, ירושלים.

 

Yossi@MedLawPortal.COM

      

 

מצא אותנו ב-‪Google+‬‏

מתוך קטגורייה: טיפול רפואי לנפגע עבודה

קטגורייה ראשית: פגיעה בעבודה

ביטוח רפואי פלטינום חינם לכל החיים: מאמר ראשי בעניין הטיפול הרפואי לנפגעי עבודה

היקף הטיפול הרפואי הניתן לנפגע עבודה, הינו מבין הכיסויים הנרחבים ביותר המוצעים בכל ביטוחי הבריאות לגווניהם. החל מטיפולים רפואיים כלליים, עבור לטיפולי שיניים פרוטטיים ועד לפיצוי כספי בגין אובדן זמן או הכנסה עקב הטיפול הרפואי. באופן מליצי נאמר, כי אם ליהיות חולים עדיף שיהא זה עקב הפגיעה בעבודה.

עודכן לאחרונה ב: ‏יום חמישי ‏13 ‏מרץ ‏2014יוסי ביטון, עו''ד

הטיפול הרפואי כאמור לנפגעי עבודה מעניק כיסוי רפואי מקיף ביותר ככל שפוליסת ביטוח בריאות ציבורית יכולה להכיל. החל משלב הטיפול הרפואי המיידי בסמוך לקרות הפגיעה ובכללו הפינוי האמבולטורי ועד לשלב מאוחר בחיי הנפגע, במידה ויימצא כי חוליו הנדרש לטיפול הינו בקשר ישיר לפגיעה מן העבר. והכל ללא כל עלות בצד הנפגע.
 
היקף הטיפול
היקף הטיפול הרפואי כאמור, מצוי בתוך רשימה מוסדרת של סוגי הטיפולים היכולים ויוצעו לנפגע ויימשך לכל אורך חייו של הנפגע בתוך הסייג העיקרי והוא, כי הטיפול הרפואי הנדרש לנפגע, הינו טיפול העומד בקשר ישיר לאיבר ו\או ליקוי שהוכר כנובע מהפגיעה בעבודה.
 
בעל האחריות
מכח הסכמים שבין המל"ל לבין קופות החולים, אחריות הטיפול הישיר בנפגע מוטלת על קופ"ח בה מבוטח הנפגע בעת דרישת הטיפול עקב הפגיעה – זכות אשר עוברת עימו לכל אימת בו הינו מוכר אצל הביטוח הלאומי כנפגע עבודה - כך הוא המצב כאשר עובר הנפגע לקופ"ח מקבילה, יימשכו זכויותיו של הנפגע, בקופ"ח בה היה חבר בעת פגיעתו.
 
מבלי לגרוע באמור לעיל, הגם כי הטיפול הרפואי הניתן יסופק וימומן ע"י קופ"ח בה בוטח הנפגע במועד פגיעתו, גורם האחריות הישיר לאישור הטיפול הרפואי לנפגע עבודה, הינו המוסד לביטוח לאומי. נפקותה של אחריות זו באה לביטוייה בעיקר בתוך דרישת הנפגע לקבלת טיפול רפואי מקופ"ח, וזו נדחית על ידה.
 
הגורם אליו תופנה הדרישה או הערעור על חוסר נכונותה של קופ"ח לשאת בטיפול יהיה המוסד לביטוח לאומי, היכול מחד, לאלץ את קופ"ח לשאת בעלות הטיפול או לחילופין יישא המוסד לביטוח לאומי במימון הטיפול לנפגע באופן ישיר, מאידך, בתוך התחשבנות למול קופת החולים.
 
במדור 'הטיפול הרפואי לנפגע עבודה' השתדלנו להביא את עיקרי הכללים באשר לטיפול הרפואי לו זכאי נפגע עבודה, החל משלב הטיפול הסמוך לפגיעה ועד להחזר ההוצאות בגין הטיפול הרפואי וגמולים בגין אובדן הזמן או הפסד ההכנסה שבמהלך הטיפול הרפואי הניתן לנפגע.

ט.ל.ח.
יוסי ביטון, עו''ד

 


הבהרה:
כתבה זו מובאת כמידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
על אודות כותב המאמר
 

שאלות נוספות בקטגורייה

מהו היקף הטיפול הרפואי הניתן לנפגע עבודה? מבט מהיר
האם הטיפול הרפואי לנפגע עבודה מוגבל בזמן כלשהו? מבט מהיר
מי אמור לספק לי את הטיפול הרפואי בקשר לפגיעה? מבט מהיר
האם אוכל לקבל טיפול רפואי בקשר לפגיעה בעבודה אצל רופא פרטי שאינו במסגרת קופ''ח? מבט מהיר
מי מוסמך לאשר לי את סוג הטיפול שלדעתי חיוני לי עקב הפגיעה בעבודה? מבט מהיר
נקבע לי ניתוח בקשר לפגיעה, הכולל גם אשפוז ליומיים, האם אני זכאי לפיצוי בגין אובדן הזמן או הפסד הכנסה? מבט מהיר
בקופת חולים אישרו לי טיפול אצל רופא פרטי, בתוך כמה זמן מחוייבת קופ''ח להשיב לי את עלויות הטיפולשהוצאו על ידי? מבט מהיר
האם אוכל לקבל טיפול רפואי בקשר לפגיעה בחו''ל? מבט מהיר
לפני 5 שנים נפגעתי בעבודה בשיניי. כעת הוחמר מצבי ונקבע כי מצב השיניים מחייב את עקירתם, האם טיפול כנ"ל חוסה עדיין תחת הטיפול הרפואי לנפגעי עבודה? מבט מהיר
במסגרת הטיפול הרפואי לנפגע עבודה האם יוכר טיפול אלטרנטיבי (רפואה משלימה) כטיפול המזכה את הנפגע במימון הביטוח הלאומי או קופ''ח? מבט מהיר
קופת החולים בה אני מבוטח מסרבת להעניק לי טיפול רפואי הנראה לדעתי כחיוני בקשר לפגיעה, מהם דרכי הערעור או ההשגה על החלטות קופ''ח? מבט מהיר

My Google+ Profile

עמוד ראשי

פגיעה בעבודה  
נכות כללית  
הוועדה הרפואית  
תאונות דרכים  
נזקי גוף  
 

 

דבר העורך

חדש וייחודי לאתר
בהשלמת מעשה למאמרי האתר השקנו פורום בפייסבוק - ביטוח לאומי ועו"ד, למענה ותמיכה

לפורום שלנו בפייסבוק

זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
 
הנצפים ביותר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה?
28,714 צפיות
לא חידשתי את רשיון הרכב, האם יכולה להיפגע זכותי לפיצויים בעת ותקרה תאונת דרכים?
12,916 צפיות
מה ייחשב כאב וסבל בנסיבות של תביעת נזקי גוף עקב תאונת דרכים וכיצד נקבע שיעורו?
11,628 צפיות
באילו מקרים ישולמו דמי הפגיעה ע''י המעביד ולא ישירות ע''י ביטוח לאומי?
11,203 צפיות
מהם ''ליקויים מנופים'' בתוך מבחני הנכות הכללית?
10,983 צפיות
מהי תקנה 12 - 'צירוף נכויות' המונהגת בענף נפגעי עבודה ומהי חשיבותה?
10,838 צפיות
זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
9,536 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,466 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,466 צפיות
באילו מצבים אם בכלל כדאי להמיר את קצבת הנכות מעבודה למענק חד פעמי?
8,400 צפיות

כל האמור באתר זה מובא כמידע כללי וראשוני בלבד ועל פי מיטב שיקול דעת משרד עו"ד ביטון יוסי. ובשום מקרה אין בו לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי הנדרש לכל מקרה פרטני ובהתאם לנסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה, וכל הפועל אחרת על דעתו פועל בלבד. הדברים נכונים למועד כתיבתם, ונכונותם ו\או תקפותם עלולה להשתנות מעת לעת.  

© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד ביטון יוסי, 2011.
 
המשרד עומד לשירותכם בכל שאלה, הבהרה והצעה לשיפורים.