על השירותים שלנו - משרד עו"ד ביטון יוסי: 050-57.56.222 , 02-571.8888  רח' בן- סירא 12, ירושלים.

 

Yossi@MedLawPortal.COM

      

 

מצא אותנו ב-‪Google+‬‏

מתוך קטגורייה: נזקי גוף

מה ההבדל בין תביעת נזקי גוף כלליים לבין תביעת נזקי גוף עקב תאונת דרכים, ומדוע הבידול ביניהם?

עודכן לאחרונה ב: ‏יום רביעי ‏07 ‏דצמבר ‏2011ביטון יוסי, עו''ד

ככללם של דברים מהותם של שתי תביעות אלו, זהות הן. אך לא כך הוא הדבר באופיין של הליכי התביעה בעניינים אלה.
 
תביעה עפ"י דיני הנזיקין הכלליים, דוגמת נזקי גוף עקב נפילה ברחוב, רשלנות בעל מקרקעין או רשלנות מקצועית, תידרש להוכחתה של רשלנות ו\או אי קיום חובת זהירות ו\או אשם בצד המזיק ("עוולה") בגינה הנזק ורק לאחריו ייבחן הנזק והקשר הסיבתי בין העוולה לבין קרות הנזק ומידת אחריותו של המזיק כלפי הניזוק.
 
לא כך הוא בתביעה עפ"י חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ("חוק הפלת"ד) בו האחריות כלפי הניזוק הינה אחריות מוחלטת – שאינה נדרשת להוכחת אשם בצד המזיק ובכלל, ומכך גם אין חלוקת אשם בין הצדדים – "אשם תורם" או דרישת הקטנת נזק, כנהוג בתביעה נזיקית רגילה.
 
ביסוד הבחנה זו עומדת התכלית הסוציאלית, הבאה ליתן המענה לאלו שנפגעו בתאונות דרכים, שלא יידרשו לעמוד בפרוצדורה משפטית להוכחת נזקם לצד הוכחת אי אשמם בקרות התאונה, ומכך להנות מפיצוי מהיר ומוחלט.
 
בתוך דרישת הוכחת הנזק נוסיף, כי להבדיל מתביעה נזיקית רגילה בו על תובע המבקש להוכיח עניין שברפואה לצרף לכתב תביעתו חוו"ד רפואית באשר לנזקו שאם לא כן, לא יוכל להוכיח את נזקו (אלא ברשות ביהמ"ש ומטעמיו) אולם ככל שכך, בתביעה עפ"י חוק הפלת"ד, בעלי הדין אינם רשאים לצרף חוו"ד רפואית לכתבי טענותיהם, שכן ביהמ"ש ימנה מומחה רפואי מטעמו ליתן את חוו"ד לביהמ"ש באשר לנכות הנפגע עקב התאונה.
 
כפועל יוצא מן האמור חוקק חוק הפלת"ד אשר בא לתת את מענה פיצויי המהיר לנפגעי תאונות הדרכים מבלי להכביד בפרוצדורות ו\או עלויות מוספות (דוגמת חוו"ד מומחי) אך יחד עם זאת צמצם את גבולות הפיצוי – "פיצוי לכל אך לא על הכל". כך הוגבלה תקרת השכר עליו מתחשב פיצוי אובדן הכנסה, לשילוש השכר הממוצע כמו גם הוגבל סכום הפיצוי בגין ראש נזק "כאב וסבל".
 
סעיף 8 לחוק הפלת"ד מעגן את ההבחנה בין תביעות נזקי גוף כלליים לבין תביעות נזקי גוף עקב תאונות דרכים, בקובעו את ייחוד העילה לפיצוי עקב תאונת דרכים, עפ"י הוראות חוק הפלת"ד בלבד. סעיף 8 של החוק קובע בזו הלשון:
 
(א) מי שתאונת דרכים מקנה לו עילת תביעה על פי חוק זה, לרבות תביעה על פי ביטוח כאמור בסעיף 3(א)(2) ובסעיף 3(ד) לפקודת הביטוח, לא תהיה לו עילת תביעה על פי פקודת הנזיקין בשל נזק גוף, זולת אם נפגע בתאונה שנגרמה על-ידי אדם אחר במתכוון.
 
כך אם כן, חוק הפלת"ד קונה את ייחודו בתביעות נזקי גוף עקב תאונות דרכים ומבדלן מאפשרות התביעה עפ"י פקודת הנזיקין – זאת למעט ממקרים בהם לא מתקיים כיסוי ביטוחי או בתאונה שבוצעה במתכוון.
 
להלן סיכום בדבר עיקרי ההבדלים בין תביעות עפ"י חוק הפלת"ד למול תביעות עפ"י דיני הנזיקין הכלליים:
  • הוכחת אשם – בתביעות עפ"י חוק הפלת"ד המדובר באחריות מוחלטת מכך אין הצורך בהוכחת אשם בקרות התאונה ו\או קרות הנזק. בתביעות נזקי גוף אחרות, נדרשת הוכחת האשם בצד המזיק ובתוך כך, תיתכן חלוקת האשם בין הצדדים – 'אשם תורם'.
  • צירוף חוו"ד רפואית לכתב התביעה – תביעה עפ"י חוק הפלת"ד אינה נדרשת לצירוף חוו"ד רפואית להוכחת טענה שברפואה. זאת להבדיל מתביעה עפ"י פקודת הנזיקין שזו מתחייבת לצירופה של חוו"ד לכתב התביעה.
  • גבולות הפיצוי – בשל ביטול דרישת הוכחת האשם בתביעות עפ"י חוק הפלת"ד ומכך הנגשתו ומיידותו של הפיצוי לנפגע תאונות דרכים, הורד סף הפיצוי היכול וייתבע עפ"י חוק הפלת"ד כך הוגבל בסיס השכר לפיו יתחשבו פיצוי אובדן ההכנסה כמו גם פיצוי בגין כאב וסבל. לעומתו, בדיני הנזיקין הכלליים, אין כל הגבלת סכומי פיצוי.
  • תשלומים תכופים – תביעות אורכות זמן ולפרט תביעות שעניינם בהוכחת טענה שברפואה. לפיכך, חוק הפלת"ד נתן את המענה הייחודי לפיצוי עיתי לנפגע תאונת דרכים (עין מקדמה ע"ח הפיצוי הסופי) בשל הוצאות ניכרות ו\או היעדר השתכרות עקב הפגיעה בתאונת הדרכים.
  • נושא חבות פיצוי – כעיקרן של תביעות עקב תאונות דרכים הגורמים הנתבעים הינם חברות ביטוח – בין אם חברות פרטיות ובין אם תאגיד 'קרנית'. בכל יצר המחוקק גורם ממסדי גדול הנושא בחבות הפיצוי – למניעת מצבים בהם נפגעים יידרשו להתמודד בגביית הפיצוי שאינו תמיד בר השגה מנתבעים פרטיים.

 


ט.ל.ח.
ביטון יוסי, עו''ד

 


הבהרה:
כתבה זו מובאת כמידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
על אודות כותב המאמר
 

שאלות נוספות בקטגורייה

הילד שלי שבר את רגלו במהלך משחק בביה''ס, מי אמור לפצות אותו בגין הפגיעה? מבט מהיר
במהלך ריצה ברחוב ננשכתי ע''י כלב משוטט, מי נושא באחריות בגין הפגיעה? מבט מהיר
עברתי תאונת דרכים ומשכך קבע לי רופא 30 ימי מנוחה בבית. האם בגין ימים אלה אני זכאי לדמי מחלה ממקום העבודה? מבט מהיר
אל החנות שברשותי נכנסה לקוחה, מעדה ושברה את ידה, האם מחובתי לפצותה ללא כל סייג? מבט מהיר
אני מעסיקה עובדת ניקיון בביתי, כיצד אוכל להגן על עצמי למקרה פגיעת גוף של העובדת? מבט מהיר
עובד הניקיון המועסק ע''י וועד הבית המשותף, נפגע במהלך עבודתו, מי אמור לפצותו? מבט מהיר
גנן עצמאי שהועסק ע''י גורמי הוועד בבית משותף נפגע במהלך עבודתו, האם חבים כלפיו דיירי הבית המשותף ? מבט מהיר
אני עומד לפני ניתוח, מהי חובת הגילוי מצד הרופאים המטפלים, באשר לאמור לקרות במהלך הניתוח ו\או לאחריו או באשר לחלופות הטיפול הרפואי? מבט מהיר
מהם המקרים שנסיבותיהם מהווים באופן כללי רשלנות רפואית? מבט מהיר
מה ההבדל בין תביעת נזקי גוף כלליים לבין תביעת נזקי גוף עקב תאונת דרכים, ומדוע הבידול ביניהם? מבט מהיר
מה עליי להוכיח במהלך של תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף? מבט מהיר
מהו 'אשם תורם' או 'רשלנות תורמת' העולה בתביעה נזיקית בכללה ובתביעה לפיצוי בגין נזק גוף לפרט? מבט מהיר
בשל קטטה ביני לבין אדם אחר, נתבעתי על ידו בעד נזקי גופו עקב אותה קטטה. האם מתקיימת חבותי לפצותו ללא כל עוררין? מבט מהיר
במהלך שהותי במלון מעדתי מגרם המדרגות המוביל ללובי, האם נושא בית המלון בחבות פיצוי על פגיעתי? מבט מהיר
בתביעה לנזקי גוף, האם חובה עליי לצרף חוו''ד רפואית בקשר למצבי עקב הפגיעה? מבט מהיר
מהו ביטוח חבות מעבידים, למי הוא מיועד ולשם מה הוא נחוץ? מבט מהיר
מה תכליתו ומהותו של ביטוח צד ג', באשר עניינו לנזקי גוף? מבט מהיר
איש מכירות שנכנס לבניין בו אני מתגורר נפגע בגרם מדרגות הבניין. כעת דיירי הבניין נתבעים בגין נזקיו של איש המכירות, האם חובת הדיירים לפצותו ללא סייג? מבט מהיר
האם קיימת חובה על מוסד רפואי למסור לידיי את כלל המסמכים הרפואיים בקשר לטיפול שבוצע בי? מבט מהיר
מה נדרש להוכיח במהלכה של תביעה לרשלנות רפואית, כי אכן התקיימה רשלנות מצד הרופאים המטפלים? מבט מהיר
מהו ביטוח נפגעי תאונות שבחוק הביטוח הלאומי והאם יכול לשמש נפגעי חיסון? מבט מהיר
הבן שלי תלמיד בבי''ס, נפגע במהלך נסיעה באופניים בשעות אחה''צ. האם יש מה לעשות במקרה זה? מבט מהיר
במהלך טיול באתר טבע, נפגעתי עקב כניסה למאגר מים ומכך נשברה רגלי, היש גוף הנושא בחבות כלפיי בקשר לפגיעה? מבט מהיר
מהו ביטוח תאונות אישיות לתלמידים? מבט מהיר
במהלך טיול פרטי בסופ''ש נפגעתי וכעת אני מצוי בתקופת מנוחה בביתי, לצערי לא נותרו לי ימי מחלה ממקום עבודתי, האם יש גורם היכול ויעמוד לסיוע במקרה כזה? מבט מהיר
לקיתי במחלה המאושרת ע''י רופא. מכך לקחתי ימי מחלה ממקום עבודתי באופן שאינו רציף, האם תחושב תקופת ימי המחלה כאילו נלקחו ברצף? מבט מהיר
לכמה ימי מחלה אני זכאי ממקום עבודתי? מבט מהיר
במהלך חופשה שנתית ממקום עבודתי חליתי במחלה. האם תקופת מחלתי תנוכה מימי החופשה השנתית או מימי המחלה הקיימים לי? מבט מהיר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה? מבט מהיר

My Google+ Profile

עמוד ראשי

פגיעה בעבודה  
נכות כללית  
הוועדה הרפואית  
תאונות דרכים  
נזקי גוף  
 

 

דבר העורך

חדש וייחודי לאתר
בהשלמת מעשה למאמרי האתר השקנו פורום בפייסבוק - ביטוח לאומי ועו"ד, למענה ותמיכה

לפורום שלנו בפייסבוק

זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
 
הנצפים ביותר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה?
27,875 צפיות
לא חידשתי את רשיון הרכב, האם יכולה להיפגע זכותי לפיצויים בעת ותקרה תאונת דרכים?
12,891 צפיות
מה ייחשב כאב וסבל בנסיבות של תביעת נזקי גוף עקב תאונת דרכים וכיצד נקבע שיעורו?
11,547 צפיות
באילו מקרים ישולמו דמי הפגיעה ע''י המעביד ולא ישירות ע''י ביטוח לאומי?
11,055 צפיות
מהם ''ליקויים מנופים'' בתוך מבחני הנכות הכללית?
10,938 צפיות
מהי תקנה 12 - 'צירוף נכויות' המונהגת בענף נפגעי עבודה ומהי חשיבותה?
10,812 צפיות
זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
9,363 צפיות
באילו מצבים אם בכלל כדאי להמיר את קצבת הנכות מעבודה למענק חד פעמי?
8,379 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,300 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,300 צפיות

כל האמור באתר זה מובא כמידע כללי וראשוני בלבד ועל פי מיטב שיקול דעת משרד עו"ד ביטון יוסי. ובשום מקרה אין בו לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי הנדרש לכל מקרה פרטני ובהתאם לנסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה, וכל הפועל אחרת על דעתו פועל בלבד. הדברים נכונים למועד כתיבתם, ונכונותם ו\או תקפותם עלולה להשתנות מעת לעת.  

© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד ביטון יוסי, 2011.
 
המשרד עומד לשירותכם בכל שאלה, הבהרה והצעה לשיפורים.