על השירותים שלנו - משרד עו"ד ביטון יוסי: 050-57.56.222 , 02-571.8888  רח' בן- סירא 12, ירושלים.

 

Yossi@MedLawPortal.COM

      

 

מצא אותנו ב-‪Google+‬‏

מתוך קטגורייה: פגיעה בעבודה

מאמר היכרות: מהי תאונת עבודה, באופן כללי?

עודכן לאחרונה ב: ‏יום שישי ‏14 ‏מרץ ‏2014ביטון יוסי, עו''ד

באופן כללי ופשטני, תאונת עבודה - הינה אירוע תאונתי (להבדיל ממחלה) בר נזק גוף אשר ניתן למקדו בזמן ובמקום. תאונת עבודה כמונח עצמאי חוסה בתוך הגדרתה הכוללת של "פגיעה בעבודה", ומוגדרת בחוק "...תאונה שאירעה לעובד תוך כדי עבודתו אצל מעבידו או מטעמו. ואצל עובד עצמאי, אירעה התאונה תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו בו..".
 
בבג"ץ סיכם ביהמ"ש העליון את שלושת התסריטים בהם יכולה ותיחשב תאונה כפגיעה בעבודה: 
...מתרחשת "תאונה" באחד משלושה מצבים: האחד, אירוע עובדתי פיזי המתרחש בעבודה בפתאומיות ובנקודת זמן ברורה וגורר עמו תוצאה מיידית ונראית לעין. בגדרו של אירוע כזה באים המקרים הקלאסיים של חבלה פיסית הנגרמת עקב אירוע לא שגרתי (כגון: החלקה, כוויה, התפוצצות וכיוצ"ב). כאן מצויים אנו על קרקע יציבה ובטוחה של 'תאונת עבודה' במובנה הקלאסי; השני, שורה של פגיעות זעירות הקורות לאורך זמן, שכל אחת כשלעצמה היא מעין "תאונה" בזעיר אנפין, שאינן ניתנות למיקום בנקודה מסוימת על ציר הזמן והמקום וכמוהם כטיפות מים החוצבות בסלע, המצטברות כדי הפגיעה ממנה סובל העובד. זוהי תורת המיקרוטראומה; השלישי, אירוע הבא על רקע קונסטיטוציונלי הפורץ בהקשר לתקרית בעבודה. על העובד להוכיח "אירוע חריג" בעבודה שגרם להתפרצות המחלה במועד שהתפרצה, על מנת שניתן יהא לייחס את התפרצותה לעבודה דווקא ולראות בה "תאונת עבודה".
 
לתאונת עבודה כאמור נקבעו בחוק מספר סייגים בהם תיחשב התאונה ככזו שתיכנס בגדרה של "תאונת עבודה שאירעה תוך כדי עבודתו אצל מעבידו.." כך לדוגמה יכולים שייחשבו הבאים כתאונת עבודה:
  • באם נקרתה התאונה תוך כדי נסיעתו של העובד לעבודה ממעונו או מהמקום בו הוא לן אף אם אינו מעונו, כמו גם בדרך חזרה ממקום העבודה למעונו.
  • אירעה לעובד במהלך הפסקה - שנקבעה ע"י המעביד ובידיעתו ושאינה עולה על 3 שעות, למקום בו סועד העובד או עובדים במקום עבודתו. תאונה כאמור תיחשב גם אם אירעה בדרך אל המקום בו סועד העובד או בחזרה ממנו.
  • אירעה התאונה לעובד במקום העבודה או בסביבתו, במקרה בו פעל להצלת גוף או רכוש או למניעתם.
  • אירעה לעובד תוך כדי מילוי תפקידו כחבר וועד עובדים או תוך כדי נסיעתו\הליכתו או בחזרה מתפקידו כאמור.
הכרה בתאונה שאירעה תוך כדי הליכתו\נסיעתו של עובד במי מהמקרים כאמור מסייג החוק, במידה ולא סטה העובד מן הדרך המקובלת ממקום העבודה או בחזרה אליה או לחילופין לא חלה בהליכתו\נסיעתו הפסקה של ממש ושאינן למטרות הכרוכות במילוי חובותיו למעבידו.
 
לעניין הפסקה וסטייה של ממש בנסיבות של הליכה\נסיעה אל מקום העבודה או ממנו, לא ייראו אלו באם נעשו לשם ליווי ילדו של העובד למעון ילדים או כל מקום בו נמצא הילד לפי הסדר קבע או להשיבו משם. כמו גם באם חלה הסטייה וההפסקה בכדי לקיים מצוות תפילת בוקר במקום בו נוהג העובד להתפלל.
 
סיכום לבאות
אין ברשימה זו כאמור אלא ליתן הכלליות להגדרתו של סעיף החוק ולא כשיקוף פני המציאות והפסיקה בבתי הדין לעבודה. שכן, גוון המקרים ומניינם, בהם יכולים ויוכרו אירוע הפגיעה, כפגיעה בעבודה, כמניין העובדים במשק..
 
כך למשל, יכולה ומוכרת פגיעה בעבודה הנקרית בפעילות הנלוות לעבודה - דוגמות במהלך סופ"ש מטעם מעביד, במהלך סמינרים המועברים מטעמו לעובדים וכיוב'. כמו גם מוכרות בפסיקה כפגיעה בעבודה, אירועי לב בשל לחץ נפשי או אירוע נסיבתי חריג אחר דוגמת מאמץ פיזי חריג שאירע לעובד במהלך עבודתו וכיוב'.
 
מבלי לגרוע האירוע תאונתי כדנן, הגדרת החוק לפגיעה בעבודה כוללת אף מחלת מקצוע (רשימה סגורה של מחלות עפ"י סוגי עבודות המצוייה בתקנות) כך שבהתקיימה של מחלה כאמור, יכולה ותוכר היא כפגיעה בעבודה. בתוך כך יכולה ותוכר מחלת עובד כפגיעה בעבודה, על אף שאינה מצוייה ברשימת המחלות כאמור, עקב עבודה מונוטונית מתמשכת שגרמה לליקוי רפואי מובהק אצל העובד (מיקרוטראומה) - דוגמת מחלת אמה\פרק יד או עוויתות אצל עובדי מחשב וקלדניות.
 
בהמשך מדור זה, ניתן יהיה למצוא מגוון תסריטים ברי מציאות, ומידת הבוחן עפ"י פסיקות ביה"ד לעבודה ונוהגי המוסד לביטוח לאומי להכרה באירועים אלו כפגיעה בעבודה.

ט.ל.ח.
ביטון יוסי, עו''ד

 

* חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנה-1995 : ס' 79, 80, 81
* פסק דין : בג''צ 4690/97 המל''ל נ' ביה''ד הארצי לעבודה

הבהרה:
כתבה זו מובאת כמידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
על אודות כותב המאמר
 

שאלות נוספות בקטגורייה

באילו מקרים ישולמו דמי הפגיעה ע''י המעביד ולא ישירות ע''י ביטוח לאומי? מבט מהיר
במהלך פעילות במלון שאורגנה במקום עבודתי, נפגעתי ברגלי. האם פגיעה זו יכולה ותוכר כפגיעה בעבודה? מבט מהיר
מאמר היכרות: מהי תאונת עבודה, באופן כללי? מבט מהיר
מהם סוגי האירועים אשר יכולים וייחשבו כפגיעה בעבודה שבחוק הביטוח הלאומי? מבט מהיר
מהן הזכויות המוקנות בחוק, לנפגעי עבודה? מבט מהיר
מהי סטייה של ממש מהדרך המקובלת, כאשר מדובר בתאונת עבודה שהתרחשה בדרך אל מקום העבודה או בחזרה ממנו? מבט מהיר
אני עובד שכיר, נפגעתי ביומי הראשון במקום העבודה, האם באפשרותי לתבוע הכרה בתאונת העבודה? מבט מהיר
מהו תהליך ההכרה בביטוח לאומי בתאונת העבודה שקרתה לי? מבט מהיר
המעסיק שלי מסרב לחתום על טופסי התביעה לפגיעה בעבודה, האם עלולה תביעתי להידחות או שלא להתברר עקב כך? מבט מהיר
התברר לי כי המעסיק שלי לא שילם דמי ביטוח לאומי בעבורי, האם תיפגע מכך זכותי? מבט מהיר
אני עוסק מורשה, עדיין לא נרשמתי בביטוח לאומי כעובד עצמאי, האם באפשרותי לתבוע הכרה בתאונת העבודה כעובד עצמאי? מבט מהיר
אני עוסק עצמאי הרשום ככזה בביטוח לאומי, אך לא שילמתי דמי ביטוח למעלה משנה, האם עשויות להיפגע מכך זכויותיי בעת פגיעה בעבודה? מבט מהיר
קרה לי אירוע תאונתי בעבודה, מהם הדגשים עליהם עליי לתת שימת לב בסמוך לקרות האירוע? מבט מהיר
מהם המועדים להגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי? מבט מהיר
מה קורה במצב בו מוגשת התביעה לביטוח לאומי לאחר המועדים הקבועים בחוק? מבט מהיר
האם במקביל להגשת התביעה לביטוח לאומי, אוכל לתבוע גורמים נוספים הקשורים לפגיעה בעבודה? מבט מהיר
פקיד התביעות בביטוח לאומי דחה את תביעתי להכרה בתאונת עבודה, מה עושים מכאן? מבט מהיר
עובד חדש שהועסק על ידי, נפגע בעבודה. מסתבר לי כי עדיין לא נרשם העובד כמועסק אצלי בביטוח לאומי, האם אני חשוף לתביעה מצד הביטוח לאומי בגין הפגיעה? מבט מהיר
האם כל עובד עצמאי הרשום בביטוח לאומי, מבוטח בביטוח למקרה של פגיעה בעבודה? מבט מהיר
כיצד עליי להיערך לצורך הגשת תביעה לביטוח לאומי? מבט מהיר
אני עובד עצמאי, תושב ישראל השוהה בחו''ל, האם אני זכאי להגיש תביעה לפגיעה בעבודה ובאילו תנאים? מבט מהיר
אני עובד שכיר בחו''ל, ברצוני להגיש תביעה לפגיעה בעבודה שקרתה בחו מבט מהיר
לאחר פגיעה בעבודה, חזר העובד לעבודתו לסירוגין. האם יהיה זכאי העובד לדמי פגיעה לכל תקופות אי-הכושר בהם לא נמצא בעבודה? מבט מהיר
אני עובד עצמאי, לאחרונה קיבלתי מכתב ממחלקת הגבייה בביטוח לאומי כי לאור הכנסותיי איני מבוטח בביטוח פגיעה בעבודה, מה עליי לעשות במקרה זה? מבט מהיר
במהלך עיסוקי כעצמאי נפגעתי בתאונה, יצויין כי אני עוסק מורשה חדש שנרשם ככזה בביטוח לאומי, כיצד יחושבו דמי הפגיעה בעבודה במקרה זה? מבט מהיר
אני עובד עצמאי שפתח את עסקו רק לאחרונה, האם קיימת מגבלת זמן שרק לאחריה אהיה מכוסה בביטוח פגיעה בעבודה בביטוח לאומי? מבט מהיר
מהי ''גמלה חוסמת'' ומה משמעותה לעניין פגיעה בעבודה? מבט מהיר
במידה ודמי הפגיעה משולמים לי ע''י המעביד, למול מי תוגש ותתנהל השגה באשר לשיעורם של דמי הפגיעה המשולמים לי? מבט מהיר
מהו ניכוי רעיוני בתביעת תאונת דרכים שהיא גם פגיעה בעבודה? מבט מהיר
נפגעתי בתאונת דרכים במסגרת עבודתי, איזו תביעה עדיפה – תביעה לפגיעה בעבודה למול ביטוח לאומי או תביעה כנגד חברת הביטוח של הרכב בו נפגעתי? מבט מהיר
אני עובד עצמאי. תביעתי לפגיעה בעבודה נדחתה אצל המוסד לביטוח לאומי, אני מצוי בתקופת אי-כושר לעבודה למעלה מחודשיים, מה ניתן לעשות במצב זה? מבט מהיר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה? מבט מהיר

My Google+ Profile

עמוד ראשי

פגיעה בעבודה  
נכות כללית  
הוועדה הרפואית  
תאונות דרכים  
נזקי גוף  
 

 

דבר העורך

חדש וייחודי לאתר
בהשלמת מעשה למאמרי האתר השקנו פורום בפייסבוק - ביטוח לאומי ועו"ד, למענה ותמיכה

לפורום שלנו בפייסבוק

זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
 
הנצפים ביותר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה?
28,714 צפיות
לא חידשתי את רשיון הרכב, האם יכולה להיפגע זכותי לפיצויים בעת ותקרה תאונת דרכים?
12,916 צפיות
מה ייחשב כאב וסבל בנסיבות של תביעת נזקי גוף עקב תאונת דרכים וכיצד נקבע שיעורו?
11,628 צפיות
באילו מקרים ישולמו דמי הפגיעה ע''י המעביד ולא ישירות ע''י ביטוח לאומי?
11,203 צפיות
מהם ''ליקויים מנופים'' בתוך מבחני הנכות הכללית?
10,983 צפיות
מהי תקנה 12 - 'צירוף נכויות' המונהגת בענף נפגעי עבודה ומהי חשיבותה?
10,838 צפיות
זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
9,536 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,466 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,466 צפיות
באילו מצבים אם בכלל כדאי להמיר את קצבת הנכות מעבודה למענק חד פעמי?
8,400 צפיות

כל האמור באתר זה מובא כמידע כללי וראשוני בלבד ועל פי מיטב שיקול דעת משרד עו"ד ביטון יוסי. ובשום מקרה אין בו לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי הנדרש לכל מקרה פרטני ובהתאם לנסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה, וכל הפועל אחרת על דעתו פועל בלבד. הדברים נכונים למועד כתיבתם, ונכונותם ו\או תקפותם עלולה להשתנות מעת לעת.  

© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד ביטון יוסי, 2011.
 
המשרד עומד לשירותכם בכל שאלה, הבהרה והצעה לשיפורים.