על השירותים שלנו - משרד עו"ד ביטון יוסי: 050-57.56.222 , 02-571.8888  רח' בן- סירא 12, ירושלים.

 

Yossi@MedLawPortal.COM

      

 

מצא אותנו ב-‪Google+‬‏

מתוך קטגורייה: פגיעה בעבודה

תביעת הכרה לפגיעה בעבודה - אינה ג'ינגל סתמי ברדיו: מאמר היכרות לענף הפגיעה בעבודה בביטוח לאומי

"נפגעתם בעבודה..מגיע לכם כסף..". נשמע לכם מוכר? לנו מוכרות סיסמות הבטחה דוגמת זו, באופן שיש בו להכעיס. מיוחד הוא הדבר כאשר בענף נפגעי עבודה עסקינן, אשר הינו מבין התחומים המורכבים ביותר הנדרש לרמת ידע מקיפה בתחום דיני הביטוח הלאומי, דיני הנזיקין ומשפט העבודה. אם חשבתם כי הכסף יתקבל בקלות, הרי כי טעות בידכם.

עודכן לאחרונה ב: ‏יום ראשון ‏16 ‏יוני ‏2019יוסי ביטון, עו''ד

נקדים אחרית דברים לראשית ונאמר כי, מאמר זה אינו בא ליתן המענה לשאלות ונסיבות בהן תיבחן ההכרה בפגיעה בעבודה כמו גם על הזכויות העולות ממנה, אלא להביא את ההסתכלות המקפת אל תוך ענף נפגעי העבודה, כפתח למדור 'פגיעה בעבודה'.

 

 

מבוא

ענף נפגעי עבודה בביטוח לאומי, הינו מבין הענפים המשמעותיים והנרחבים ביותר הנותן השפעתו הניכרת ביותר בראי העובד, לכל תקופת חייו. ולפיכך, מיצוי זכויות נפגעי עבודה על גוון היבטם, מורכבים בהתאמה.

 

ענף נפגעי עבודה, הגם כי הינו תחום עצמאי בתוך דיני הביטוח הלאומי, מוצא עצמו במישרין מעורב בתחומים משמעותיים מקבילים כגון בתוך ענף הנכות הכללית על תתי ענפיו (ניידות, שירותים מיוחדים, שיקום וכיוב'). ומבלי לגרוע, מוצא עצמו ענף נפגעי העבודה, מעורב בעקיפין בדינים אחרים כדוגמת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, דיני הנזיקין הכלליים (בכללם נזקי גוף ורשלנות רפואית) וכמובן מוצא מעורבותו בתוך דיני העבודה על מבחני יחסי העובד מעביד ומבחני ההכנסה.

 

פגיעה בעבודה, הינו ענף הביטוח הפורס את כיסויו הסוציאלי הרחב ביותר, שאותו יכול מבוטח לבקש לעצמו, בין אם הזה בתוך חוק הביטוח הלאומי או בחוק הבריאות הממלכתי. ובכלל הכיסויים הניתנים עקב פגיעה, ניתן למנות:

 • טיפול רפואי – מימון טיפול רפואי מקיף לנפגע בקשר לאיבר הנפגע, החל מעת אירוע הפגיעה ובתנאים מסויימים עד לסוף ימיו של הנפגע. היקפו של הטיפול הרפואי כאמור, אינו כפוף לסל הבריאות ובתכולתו, כיסוי טיפולי שיניים מקיף לרבות כיסוי פרוטטי, אביזרים כגון פרוטזות וכלה בתגמול בגין אובדן זמן\הכנסה בגין הטיפול הרפואי.
 • גמולים - גמולים בגין אירוע הפגיעה בעבודה החל מדמי פגיעה זמניים- בגין אובדן ימי אי-הכושר לעבוד הסמוכים למועד האירוע. ועד למענק נכות מעבודה או קצבת נכות מהעבודה - מענק או קצבה חודשית, כתלות באחוז הנכות הצמיתה שתיקבע לנפגע בוועדה הרפואית.
 • גמלה מיוחדת או מענק מיוחד - שאלו יינתנו לנפגע שלגביו קבעה וועדה רפואית אחוז נכות גבוה. תגמול זה יינתן בין אם לצורכי התאמת רכב או התאמתה של דירת מגורים קיימת, או כל צורך בר קיימא להתאמת סביבת חייו של נפגע עבודה, לצרכיו העולים עקב נכותו.
 • שיקום מקצועי לנפגע עבודה - הכולל בין היתר מימון הכשרה מקצועית ודמי מחייה בתקופה זו.
 • תלויים - גמלאות תלויים בנפגעי עבודה הכוללים בין היתר אף שיקום מקצועי לתלויי הנפגע.

פגיעה בעבודה – הסתכלות כוללת

פגיעה בעבודה עפ"י הגדרתה שבחוק, יכולה שתהא אחת משתיים: תאונת עבודה, שזו תיחשב באם אירעה תוך כדי ועקב העבודה והינה בעלת מאפיינים תאונתיים (הניתנים לביטוי ע"י הצבעה ממוקדת לזמן ומקום התרחשותה) או לחילופין, יכולה ותיחשב פגיעה בעבודה באם זו הייתה מחלת מקצוע (עפ"י טבלה סגורה) שהתפתחה לכדי פגיעה ממשית, עקב עבודת העובד אצל מעבידו.

 

בין לבין, יכולה ותימצא עין מחלת מקצוע, שאינה מוגדרת בטבלת מחלות המקצוע שבחוק - שתולדתה מרצף ארוך, תכוף ומתמשך של פגיעות זעירות ונקודתיות, שכל אחת מהן הסבה נזק זעיר בלתי הדיר ובסופן יצרו פגיעה מוחשית הנראית לעין ולבחינה ממשית – וזו הוגדרה בלשונה של הפסיקה, פגיעה בעבודה עפ"י תורת המיקרוטראומה.

 

כך אם כן, עובד נפגע במהלך ועקב עבודתו, זכאותו ברורה. פשוט למדי, עד כי לא נדרש כל המשך לנדון. ובכל זאת ננסה לפרוט את מורכבות ענף נפגעי העבודה, שלא בכדי (ולא תמיד בצדק) חלק לא מבוטל מתביעות להכרה בפגיעה בעבודה, נדחות אצל המוסד לביטוח לאומי.

 

אימתי ייחשב עובד ככזה ומיהו בכלל מעביד?

אם קודם ציינו את הברור מאליו, כי פגיעת עובד במהלך עבודה אצל מעבידו תיחשב כפגיעה בעבודה, לא תמיד פני המציאות תתאים עצמה למאפיינים פשטניים אלו. ונעלה מספר שאלות כלליות - ברות מציאות, שתשובה אינטואיטיבית אליהן, תהא לשלילה. אך לא בהכרח.

 • האם אדם שהיה בדרכו להסדרת תפקידו המיועד במקום עבודה חדש, ייחשב כעובד לעניין פגיעה בעבודה, על אף שאינו עובד רשמי אצל המעביד?
 • האם עובד שפוטר בפועל וחזר למקום עבודתו להסדרת ענייניו הכספיים לאחר פיטוריו, ייחשב אף הוא כעובד לעניין פגיעה בעבודה, על אף כי פוטר בפועל?
 • האם מורה פרטי עצמאי המגיע אחת לשבוע לביתנו ליתן שיעורים לילד, ייחשב כעובד שכיר (המועסק על ידנו) או כעובד עצמאי, לעניין פגיעה בעבודה?

ויש כהנה שאלות, שאף כי אינטואיטיבית, תהא התשובה להן שלילית, המציאות המשפטית, אינה חדה ומובחנת, שכן, נתונה היא לבחינה יחסי עובד-מעביד עפ"י נסיבות המקרה הפרטני בתוך דיני הביטוח הלאומי.

 

כך הוא הדבר באשר לגבולות עיסוקו\עבודתו של עובד אצל מעבידו וכיצד ייחשבו גדרי עבודתו של העובד אצל מעבידו.

האם עבודתו של עובד אצל מעבידו, לעניין הפגיעה בעבודה, מתחילה מעת הגיע העובד אל מקום העבודה או קודם לכך? ואם קודם לכך, מהם הסייגים בהם תוכר פגיעה בעבודה, שאירעה עוד טרם (או לאחר) שהחל העובד את עבודתו אצל מעבידו.

 

גמולים בגין פגיעה בעבודה

ככללו של דבר, דמי פגיעה או קצבת נכות מעבודה אמורים להתחשב עפ"י ממוצע שכרו של העובד, בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה. ושוב, המדובר בנוסחה פשטנית למדיי, ממנה נשאלת השאלה, האם יש לעמוד על המשכה?

 

לצורך מענה על שאלה זו, נעלה אנו כמה שאלות נוספות בצידנו:

 • מה יהא המצב כאשר יהיה המדובר בעובד חדש שנפגע ביום הראשון לעבודתו ולא עבד כלל קודם לכן, מה ייחשב שכרו הממוצע בשלושת החודשים, קודם לפגיעה?
 • מה יהא על עובד ששכרו בשלושת החודשים הקודמים לפגיעה בעבודה, היה נמוך משמעותית (עקב מחלה או היעדרות ממושכת) משכרו המונהג אצלו בעת שגרה, כיצד ייקבע בסיס שכרו?
 • נפגע העובד בשתי מקומות עבודה, כיצד יתחשב שכרו הקובע לצורכי גמולי נפגעי עבודה?

בתוך שאלות אלו, ביקשנו להראות כי נוסחת החישוב הפשטנית לכאורה, מייצגת את שגרת המקרים כפי שביקשו לקבוע כעיקרון בלבד. אך לא כך היא מציאות העבודה, הקובעת בעבורנו דרישות התעמקות ועמידה על זכויות, באופן מורכב קצת יותר.

במדור הפגיעה בעבודה, ניסינו להעמיד על מענה, מיני תסריטים היכולים ויאפיינו מי מאיתנו, עפ"י מבחן הפסיקה בביה"ד לעבודה ו\או עפ"י הפרקטיקה המונהגת אצל המוסד לביטוח לאומי.

 

נכות מעבודה

הנכות מעבודה הינה, תורה בפני עצמה המגלמת אל תוכה דרישה של ידע בענף משפט ורפואה, כמו גם במרחב החיקוקים והתקנות העומדות לעזר נפגע עבודה.

בין הזכויות העומדות בכח לנפגע עבודה ככל שאלו נקשרות לנכות מעבודה, ניתן למנות את העיקרים הבאים:

 • נכה נזקק - גמלה חודשית זמנית לנכה שאין יכולתו לחזור לעבודתו ולגביו לא קבעה הוועדה הרפואית נכות קבועה.
 • מענק חד פעמי – למי שבעבורו קבעה הוועדה הרפואית נכות קבועה של 9%-19%.
 • קצבה חודשית – למי שבעבורו קבעה הוועדה הרפואית נכות קבועה של 20% ויותר.
 • הגדלת הנכות הקבועה שקבעה הוועדה הרפואית, שלא עפ"י מבחנים רפואיים, אלא עפ"י מבחנים של מסוגלות לעבודה.

בתוך כך יצויין כי, הוראות חוק הביטוח הלאומי, אשר נתנו בעבור המבוטחים את היקף הכיסוי בעת הפגיעה בעבודה, ברבות השנים שונו לרעת המבוטחים מתוך שיקולים שרובם הוא כספי – כמובן שהוצגו עילות אחרות להצדקה... מכך חשובה ביתר שאת, דרישת מיצוי הזכויות שכבר נותרו לנפגע עבודה. בין עיקרי השינויים ניתן למנות:

 • דמי פגיעה – בעבר תקופת דמי הפגיעה עמדה על 26 שבועות למול ההווה – תקופה בת 13 שבועות.
 • זכאות למענק נכות – בעבר מענק נכות מעבודה לאלו שאינם זכאים לקצבה חודשית, הייתה מתקבלת, בעת והייתה נקבעת לנפגע נכות קבועה של 5%. כיום, רף הנכות הקבועה למענק הועלה ל- 9%.
 • שיעור מענק נכות – מענק הנכות מחושב עפ"י מכפלת דרגת הנכות הרפואית, בבסיס שכרו הקובע של הנפגע (לצורכי פ"ע) ותוצאה זו תוכפל ב- 70. אם לא די היה בהעלאת רף הנכות כאמור לעיל, הרי שמצאו לנכון להקטין את שיעור המענק ממכפלת 70 כאמור ל- 43.

ההתנהלות הנדרשת למיצוי הזכויות לנפגע עבודה באשר עניינם נכות מעבודה, לרוב מתבצעת למול הוועדה הרפואית ו\או למול וועדת "הרשות" (וועדה סטטוטורית פנימית של המוסד לביטוח הלאומי). וכל דרישת מיצוי זכויות למולם, נדרשת בראשית כי תגיע מתוך ידיעה על כללי הדין החלים בהם, ומהם גבולות הזכויות המוקנות בדין, עליהן יש לעמוד ביתר התוקף.

 

השקה לדינים אחרים

משפט העבודה - כפי שמצינו להראות לעיל, מעצם טבעה של הפגיעה בעבודה, טומנת היא בחובה גם את משפט העבודה במספר מישורים ובתוך עיקרם נציין את בחינת הכנסת הנפגע קודם לפגיעה כמו גם את קיומם של יחסי עובד מעביד בעת האירוע, שכן בהעדרם ברי כי מאויינת הפגיעה בעבודה

 

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים - לא מעטות הן תאונות הדרכים שהינן מוכרות גם כפגיעה בעבודה. לפיכך, קיימת כביכול הזכות המקבילה לתבוע את נזקיכם (הגופניים) הן מהמוסד לביטוח לאומי והן מחברת ביטוח החובה של הרכב בו או ממנו נפגעתם.

זכות מקבילה זו מתקיימת בתוך השפעה הדדית שבין שני מקורות חבות אלו ובסייגים הקבועים לכך בדין. כך לדוגמה ראשונית ניתן לציין כי, קביעת הוועדה הרפואית לנפגע עבודה מחייבת את ביהמ"ש בתביעת נזק גוף עקב תאונת דרכים. ועוד כהנה השפעות.

 

דיני הזיקין - סביבת דיני הנזיקין בכללם משיקים במישרין לתחום הפגיעה בעבודה, שכן, בתוך גורמי האחריות לאירוע הפגיעה בעבודה מצוי המוסד לביטוח לאומי כמו כן עשוי להימצא המעביד כנושא בחבות נוספת לפגיעה - במקרים בהם יוכח כי הפר המעביד את חובת הזהירות כלפי העובד או הפר חובה חקוקה וכיוב' - חבותו של המעביד כאמור תהיה בסכומים שמעבר לאלו שמשולמים ע"י הביטוח הלאומי.

* יצויין כי בהתאם לנסיבות אירוע הפגיעה, יתכן כי יימצאו גורמים נוספים אשר יישאו בחבות הנזיקית כלפי הנפגע.

 

סיכום דבר

במדור 'הפגיעה בעבודה' ניסינו להביא על דרך השאלות הנפוצות, את מירב המידע על אודות זכויות נפגעי העבודה כפי שאלו עולים מדיני הביטוח הלאומי, הפרקטיקה המונהגת בביטוח לאומי, מפסיקת ביה"ד לעבודה ומתוך ידיעותנו הנצברת מתוקף התמחותנו המובהקת במשפט הרפואה ודיני הביטוח הלאומי לפרט.
ט.ל.ח.
יוסי ביטון, עו''ד

 


הבהרה:
כתבה זו מובאת כמידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
על אודות כותב המאמר
 

שאלות נוספות בקטגורייה

באילו מקרים ישולמו דמי הפגיעה ע''י המעביד ולא ישירות ע''י ביטוח לאומי? מבט מהיר
במהלך פעילות במלון שאורגנה במקום עבודתי, נפגעתי ברגלי. האם פגיעה זו יכולה ותוכר כפגיעה בעבודה? מבט מהיר
מאמר היכרות: מהי תאונת עבודה, באופן כללי? מבט מהיר
מהם סוגי האירועים אשר יכולים וייחשבו כפגיעה בעבודה שבחוק הביטוח הלאומי? מבט מהיר
מהן הזכויות המוקנות בחוק, לנפגעי עבודה? מבט מהיר
מהי סטייה של ממש מהדרך המקובלת, כאשר מדובר בתאונת עבודה שהתרחשה בדרך אל מקום העבודה או בחזרה ממנו? מבט מהיר
אני עובד שכיר, נפגעתי ביומי הראשון במקום העבודה, האם באפשרותי לתבוע הכרה בתאונת העבודה? מבט מהיר
מהו תהליך ההכרה בביטוח לאומי בתאונת העבודה שקרתה לי? מבט מהיר
המעסיק שלי מסרב לחתום על טופסי התביעה לפגיעה בעבודה, האם עלולה תביעתי להידחות או שלא להתברר עקב כך? מבט מהיר
התברר לי כי המעסיק שלי לא שילם דמי ביטוח לאומי בעבורי, האם תיפגע מכך זכותי? מבט מהיר
אני עוסק מורשה, עדיין לא נרשמתי בביטוח לאומי כעובד עצמאי, האם באפשרותי לתבוע הכרה בתאונת העבודה כעובד עצמאי? מבט מהיר
אני עוסק עצמאי הרשום ככזה בביטוח לאומי, אך לא שילמתי דמי ביטוח למעלה משנה, האם עשויות להיפגע מכך זכויותיי בעת פגיעה בעבודה? מבט מהיר
קרה לי אירוע תאונתי בעבודה, מהם הדגשים עליהם עליי לתת שימת לב בסמוך לקרות האירוע? מבט מהיר
מהם המועדים להגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי? מבט מהיר
מה קורה במצב בו מוגשת התביעה לביטוח לאומי לאחר המועדים הקבועים בחוק? מבט מהיר
האם במקביל להגשת התביעה לביטוח לאומי, אוכל לתבוע גורמים נוספים הקשורים לפגיעה בעבודה? מבט מהיר
פקיד התביעות בביטוח לאומי דחה את תביעתי להכרה בתאונת עבודה, מה עושים מכאן? מבט מהיר
עובד חדש שהועסק על ידי, נפגע בעבודה. מסתבר לי כי עדיין לא נרשם העובד כמועסק אצלי בביטוח לאומי, האם אני חשוף לתביעה מצד הביטוח לאומי בגין הפגיעה? מבט מהיר
האם כל עובד עצמאי הרשום בביטוח לאומי, מבוטח בביטוח למקרה של פגיעה בעבודה? מבט מהיר
כיצד עליי להיערך לצורך הגשת תביעה לביטוח לאומי? מבט מהיר
אני עובד עצמאי, תושב ישראל השוהה בחו''ל, האם אני זכאי להגיש תביעה לפגיעה בעבודה ובאילו תנאים? מבט מהיר
אני עובד שכיר בחו''ל, ברצוני להגיש תביעה לפגיעה בעבודה שקרתה בחו מבט מהיר
לאחר פגיעה בעבודה, חזר העובד לעבודתו לסירוגין. האם יהיה זכאי העובד לדמי פגיעה לכל תקופות אי-הכושר בהם לא נמצא בעבודה? מבט מהיר
אני עובד עצמאי, לאחרונה קיבלתי מכתב ממחלקת הגבייה בביטוח לאומי כי לאור הכנסותיי איני מבוטח בביטוח פגיעה בעבודה, מה עליי לעשות במקרה זה? מבט מהיר
במהלך עיסוקי כעצמאי נפגעתי בתאונה, יצויין כי אני עוסק מורשה חדש שנרשם ככזה בביטוח לאומי, כיצד יחושבו דמי הפגיעה בעבודה במקרה זה? מבט מהיר
אני עובד עצמאי שפתח את עסקו רק לאחרונה, האם קיימת מגבלת זמן שרק לאחריה אהיה מכוסה בביטוח פגיעה בעבודה בביטוח לאומי? מבט מהיר
מהי ''גמלה חוסמת'' ומה משמעותה לעניין פגיעה בעבודה? מבט מהיר
במידה ודמי הפגיעה משולמים לי ע''י המעביד, למול מי תוגש ותתנהל השגה באשר לשיעורם של דמי הפגיעה המשולמים לי? מבט מהיר
מהו ניכוי רעיוני בתביעת תאונת דרכים שהיא גם פגיעה בעבודה? מבט מהיר
נפגעתי בתאונת דרכים במסגרת עבודתי, איזו תביעה עדיפה – תביעה לפגיעה בעבודה למול ביטוח לאומי או תביעה כנגד חברת הביטוח של הרכב בו נפגעתי? מבט מהיר
אני עובד עצמאי. תביעתי לפגיעה בעבודה נדחתה אצל המוסד לביטוח לאומי, אני מצוי בתקופת אי-כושר לעבודה למעלה מחודשיים, מה ניתן לעשות במצב זה? מבט מהיר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה? מבט מהיר

My Google+ Profile

עמוד ראשי

פגיעה בעבודה  
נכות כללית  
הוועדה הרפואית  
תאונות דרכים  
נזקי גוף  
 

 

דבר העורך

חדש וייחודי לאתר
בהשלמת מעשה למאמרי האתר השקנו פורום בפייסבוק - ביטוח לאומי ועו"ד, למענה ותמיכה

לפורום שלנו בפייסבוק

זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
 
הנצפים ביותר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה?
28,153 צפיות
לא חידשתי את רשיון הרכב, האם יכולה להיפגע זכותי לפיצויים בעת ותקרה תאונת דרכים?
12,906 צפיות
מה ייחשב כאב וסבל בנסיבות של תביעת נזקי גוף עקב תאונת דרכים וכיצד נקבע שיעורו?
11,583 צפיות
באילו מקרים ישולמו דמי הפגיעה ע''י המעביד ולא ישירות ע''י ביטוח לאומי?
11,127 צפיות
מהם ''ליקויים מנופים'' בתוך מבחני הנכות הכללית?
10,957 צפיות
מהי תקנה 12 - 'צירוף נכויות' המונהגת בענף נפגעי עבודה ומהי חשיבותה?
10,830 צפיות
זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
9,451 צפיות
באילו מצבים אם בכלל כדאי להמיר את קצבת הנכות מעבודה למענק חד פעמי?
8,394 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,379 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,379 צפיות

כל האמור באתר זה מובא כמידע כללי וראשוני בלבד ועל פי מיטב שיקול דעת משרד עו"ד ביטון יוסי. ובשום מקרה אין בו לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי הנדרש לכל מקרה פרטני ובהתאם לנסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה, וכל הפועל אחרת על דעתו פועל בלבד. הדברים נכונים למועד כתיבתם, ונכונותם ו\או תקפותם עלולה להשתנות מעת לעת.  

© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד ביטון יוסי, 2011.
 
המשרד עומד לשירותכם בכל שאלה, הבהרה והצעה לשיפורים.