על השירותים שלנו - משרד עו"ד ביטון יוסי: 050-57.56.222 , 02-571.8888  רח' בן- סירא 12, ירושלים.

 

Yossi@MedLawPortal.COM

      

 

מצא אותנו ב-‪Google+‬‏

מתוך קטגורייה: נכות מעבודה

קטגורייה ראשית: פגיעה בעבודה

מאמר ראשי בעניין נכות מעבודה

הוועדה הרפואית לנפגעי עבודה, הינה התחנה השנייה לאחר ההכרה באירוע הפגיעה בעבודה. חשיבותה ומשמעויותיה בראי הנפגע, בעלת השלכות מרחיקות לכת ולכל תקופת חיי הנפגע. לאור הכלים הנרחבים שניתנו בידי הוועדה, עולה חשיבות ההכרה בהם וכיצד למצות מהן את זכויותיכם.

עודכן לאחרונה ב: ‏יום שלישי ‏13 ‏דצמבר ‏2011ביטון יוסי, עו''ד

קביעת דרגת הנכות, ככל שעניינה בקשר לנפגעי עבודה שונה באופן מיטיב, מקביעת הנכות אשר בענף הנכות הכללית וזאת בעיקר מן הטעם הסוציאלי הבא להגן על אלו שבחרו לצאת למעגל העבודה ונפגעו בעטייה.
 
קיימים מספר פרמטרים השונים בין ענף הנכות הכללית לבין ענף נפגעי עבודה ותמצית עיקרן כמפורט להלן:
 
שוני בקביעת דרגת הנכות - בתוך ענף הנכות הכללית, נקבעת דרגת הנכות בעיקר על מבחני ליקויים רפואיים שבתוך תקנות הביטוח הלאומי. וכך הוא הדבר באשר לדרגת הנכות הרפואית שבתוך ענף נפגעי עבודה.
אולם ככל שכך, ההבדל הראשון שבין הנכות הכללית ובין נפגעי עבודה, הינו בתוך העובדה, כי לא כל הליקויים אשר יימצאו אצל התובע לנכות כללי ייחשבו אצלו לצורך קביעת דרגת נכותו. שכן, במבחני הליקויים שבנכות כללית, ישנם ליקויים 'מנופים' - ליקויים אשר לא יבואו בחשבון לצורך קביעת דרגת הנכות הכללית.
לא כך הוא הדבר בענף נפגעי עבודה - כל ליקוי שיימצא אצל הנפגע יבוא בחשבון לצורך קביעת דרגת נכותו מעבודה.
 
דרגת נכות שלא עפ"י מבחנים רפואיים - שוני עיקרי נוסף המצוי בענף נפגעי עבודה באשר לקביעת דרגת נכותו של הנפגע מעבודה, הוא ביכולת הוועדה הרפואית להגדיל את דרגת נכותו של הנפגע, שלא על דרך המבחנים הרפואיים.
כך הוא הדבר כאשר מוצאת הוועדה הרפואית לדוגמה כי לנפגע מתקיימים ליקויים רפואיים בשיעור של 20%, רשאית היא להגדיל את דרגת נכותו הרפואית ב- 50% נוספים, עקב השפעת נכותו הרפואית על יכולתו לחזור לעבודתו באופן מלא או באם הביאה נכותו לירידה בהכנסתו ולא לזמן מוגבל.
 
רף הזכאות לגמולים - בענף הנכות הכללית, הרף המזכה לקבלת גמולים יהא בעת ונקבע לתובע נכות בשיעור של 60% (או 40% כאשר מתקיים ליקוי אחד בשיעור 25%) כמו כן יידרש התובע לנכות כללית להראות ירידה ביכולת ההשתכרות של 50% לפחות. לא כך הוא הדבר אצל נפגעי עבודה - רף הזכאות לגמולים הינו מעת ונקבעה לנפגע נכות בשיעור של 9% לפחות לצורך קבלת מענק נכות מעבודה או 20% לפחות לצורך קבלת קצבתה חודשית מנכות בעבודה.
 
כך בהתאמה הדבר באשר לשיקום מקצועי, אשר בנכות כללית מחייב נכות רפואית של 20% ואילו אצל נפגעי עבודה 10% יספקו.
 
היוון גמלה - מרכיב משמעותי שאין לו כל מקביל בכל ענפי הביטוח הלאומי הוא, היכולת הקיימת אצל נפגע עבודה המקבל קצבת נכות מעבודה חודשית, להוון את גמלתו לכדי מענק חד פעמי - בין אם באופן מלא ובין באופן חלקי. והכל בכפוף להוראות החוק.
 
במסגרת מדור 'נכות מעבודה' ניסינו לענות אל עיקרי השאלות הנפוצות בקרב נפגעי עבודה הצפויים לעמוד בפני הוועדה הרפואית או בפני 'וועדת הרשות' שלמוסד לביטוח לאומי או כאלו שכבר הוכרו אצלה כנכי עבודה ומהן האפשרויות הפתוחות בפניהם.

ט.ל.ח.
ביטון יוסי, עו''ד

 


הבהרה:
כתבה זו מובאת כמידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
על אודות כותב המאמר
 

שאלות נוספות בקטגורייה

מי זכאי להגיש תביעה לנכות מעבודה? מבט מהיר
מהם המועדים שבתוכם עליי להגיש לביטוח לאומי את התביעה לנכות מעבודה? מבט מהיר
תביעתי לפגיעה בעבודה אושרה לפני 3 שנים, האם אוכל להגיש עכשיו תביעה לנכות מעבודה בקשר לפגיעה מן העבר? מבט מהיר
כיצד נקבעת דרגת הנכות בוועדה הרפואית? מבט מהיר
כיצד ניתן לערער על דרגת הנכות מעבודה שנקבעה לי בוועדה הרפואית? מבט מהיר
הוועדה הרפואית מתכוונת לקבוע לי דרגת נכות מעבודה, ממתי היא אמורה לחול לגביי? מבט מהיר
מהי תביעה ל'החמרת מצב' במסגרת נכות מעבודה, עפ''י תקנה 36? מבט מהיר
האם בתביעה ל'החמרת מצב' ניתן לטעון לליקויים נוספים שלא נדונו בתביעה המקורית? מבט מהיר
בעבר הוכרה אצלי פגיעה בכתף כפגיעה בעבודה. כיום חלה אצלי החמרה כללית בתנועת הכתף שנפגע. מה ניתן לעשות במקרה כגון זה? מבט מהיר
מהם סוגי דרגות הנכות היכולים להיקבע בענייני בוועדה הרפואית עקב הפגיעה בעבודה? מבט מהיר
נפגעתי בעבר בכתף בו נפגעתי בתאונת העבודה הנוכחית, האם תהיה לכך השפעה בקביעת דרגת הנכות הנוכחית? מבט מהיר
קיימת אצלי נכות מעבודה שנקבעה בביטוח לאומי לפני שנתיים, האם אוכל לצרפה לדרגת הנכות הנוכחית שנקבעה לי? מבט מהיר
נקבעה לי נכות צמיתה מעבודה ובגינה משולמת לי גמלה חודשית, ברצוני לעבור להתגורר בחו''ל, האם תהיה בכך פגיעה בקצבה החודשית או בהמשך הזכאות לה? מבט מהיר
אני בן 17 העובד כמלצר בבית קפה, עקב פגיעה בעבודה נקבעה לי נכות צמיתה, בהתחשב לגילי כיצד יחושבו המענק או הקצבה בגין הפגיעה בעבודה? מבט מהיר
עקב פגיעה בעבודה נקבעה לי נכות צמיתה המזכה בקצבה, האם אוכל להמיר את הקצבה החודשית במענק חד פעמי? מבט מהיר
אני מקבל מזה שנים קצבת נכות מעבודה ומתקרב לגיל הזקנה, האם אהיה זכאי בנוסף לנכות מעבודה גם לקצבת זקנה? מבט מהיר
באילו מצבים אם בכלל כדאי להמיר את קצבת הנכות מעבודה למענק חד פעמי? מבט מהיר
נקבעה לי נכות מעבודה בשיעור של 65% האם עקב קביעה זו קיימות לי זכויות נוספות מול הוועדה הרפואית? מבט מהיר
עקב פגיעה מן העבר באותו האיבר בו נפגעתי באירוע הפגיעה הנוכחי, מבקשת הוועדה הרפואית לבצע ניכוי בשל מצב רפואי קודם. באילו מצבים רשאית היא לעשות כך? מבט מהיר
באילו מקרים יהיה כדאי בעבורי לתבוע צירוף נכויות מעבודה? מבט מהיר

My Google+ Profile

עמוד ראשי

פגיעה בעבודה  
נכות כללית  
הוועדה הרפואית  
תאונות דרכים  
נזקי גוף  
 

 

דבר העורך

חדש וייחודי לאתר
בהשלמת מעשה למאמרי האתר השקנו פורום בפייסבוק - ביטוח לאומי ועו"ד, למענה ותמיכה

לפורום שלנו בפייסבוק

זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
 
הנצפים ביותר
האם רשאי מעביד לפטר אותי בתקופה בה אני נמצא בימי מחלה או בתקופת דמי פגיעה בעבודה?
28,713 צפיות
לא חידשתי את רשיון הרכב, האם יכולה להיפגע זכותי לפיצויים בעת ותקרה תאונת דרכים?
12,916 צפיות
מה ייחשב כאב וסבל בנסיבות של תביעת נזקי גוף עקב תאונת דרכים וכיצד נקבע שיעורו?
11,628 צפיות
באילו מקרים ישולמו דמי הפגיעה ע''י המעביד ולא ישירות ע''י ביטוח לאומי?
11,203 צפיות
מהם ''ליקויים מנופים'' בתוך מבחני הנכות הכללית?
10,983 צפיות
מהי תקנה 12 - 'צירוף נכויות' המונהגת בענף נפגעי עבודה ומהי חשיבותה?
10,838 צפיות
זכויות משפטיות בעניינים שברפואה, אינן משחק של טפסים מול חברות ביטוח
9,536 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,466 צפיות
משרד עו''ד - ביטון יוסי: סביבת השירותים שלנו
8,466 צפיות
באילו מצבים אם בכלל כדאי להמיר את קצבת הנכות מעבודה למענק חד פעמי?
8,400 צפיות

כל האמור באתר זה מובא כמידע כללי וראשוני בלבד ועל פי מיטב שיקול דעת משרד עו"ד ביטון יוסי. ובשום מקרה אין בו לשמש כייעוץ משפטי ו\או כתחליף לייעוץ משפטי הנדרש לכל מקרה פרטני ובהתאם לנסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה, וכל הפועל אחרת על דעתו פועל בלבד. הדברים נכונים למועד כתיבתם, ונכונותם ו\או תקפותם עלולה להשתנות מעת לעת.  

© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד ביטון יוסי, 2011.
 
המשרד עומד לשירותכם בכל שאלה, הבהרה והצעה לשיפורים.